specjaliści

Dominik Gebler

psycholog, analityk jungowski i superwizor szkoleniowy, specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej

Ukończyłem całościowe szkolenie z analizy jungowskiej uzyskując certyfikat psychoanalityka jungowskiego wydany przez IAAP (International Association for Analytical Psychology). Mam także ukończone studia podyplomowe I i II stopnia z interwencji kryzysowej, szkolenia w pracy z doświadczeniami traumatycznymi i urazowymi z metod: przedłużona ekspozycja (PE), Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), Brief Eclectic Psychotherapty for TPSD (BEPP) oraz całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne.

Jestem zrzeszony w International Association for Analytical Psychology oraz w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie działam na rzecz budowania środowiska analitycznego w Polsce.

Psychologią analityczną zainteresowałem się w trakcie pierwszych lat praktyki klinicznej, kiedy pracowałem z osobami wykluczonymi społecznie i uzależnionymi. Spoza cierpienia i braków wyłaniało się coś co psychologia akademicka i nowoczesne metody praktyki terapeutycznej nie obejmowały, a wręcz zdawały się nie być zainteresowane. Te doświadczenia zainspirowały mnie do poszukiwania i szerszego badania obszaru traumy transgeneracyjnej, kulturowego osadzenia i symbolicznego materiału, pojawiąjącego się w snach oraz twórczej wyobraźni pacjentów. Mój sposób rozumienia i praktykowania psychoanalizy jungowskiej wyrasta także z doświadczenia treningu – Indywidualnej ścieżki szkoleniowej, prowadzonej przez psychoanalityków i superwizorów różnej narodowości, etniczności i o różnej podstawie kulturowej. To także doświadczenie płynące z własnej psychoanalizy i zainteresowań obszarem traumy i szeroko rozumianej psychologii stresu i psychologii kryzysu. Specjalizuję się w doświadczeniach traumatycznych i urazowych. Zarówno tych, które w bezpośredni sposób oddziałują na życie, jak i tych które wpływają pośrednio, gdyż wynikają z doświadczeń poprzednich pokoleń i kulturowego osadzenia. Doświadczenia traumy transgeneracyjnej, jak i wczesnodziecięcej traumy wymagają analitycznego podejścia, by mógł wyłonić się obraz, znaczenie i materiał symboliczny. Natomiast doświadczenia nagłego i silnego stresu, na skutek znalezienia się w kryzysie psychologicznym lub w wyniku doświadczenia urazowego, spowodowanego nagłą i nieprzewidzianą sytuacją, potrzebują szybkiej i doraźnej pomocy psychologicznej, skoncentrowanej na tu i teraz. W takich sytuacjach kluczowe jest przywrócenie równowagi psychicznej sprzed stanu kryzysu. Dlatego w pracy z doświadczeniami traumatycznymi takimi jak: śmierć bliskiej osoby, poronienie, wypadek, choroba, napad lub inne sytuacje powodujące poczucie zagrożenia życia i zdrowia oraz w pracy z osobami będącymi w sytuacji kryzysowej, pracuję krótkoterminowo, koncentrując się na opanowaniu trudnej sytuacji i przywróceniu jakości życia psychicznego. Czasami osoby, które uporały się z traumatycznym zdarzeniem czy sytuacją kryzysową odkrywają połączenie pomiędzy bieżącymi wydarzeniami, a przeszłością. Dlatego poddają się procesowi analitycznemu, bo chcą wzbogacić swoje życie o głębsze rozumienie i wgląd w siebie.