specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Agata Rymarczuk

Psycholog dziecięcy, psychoterapeuta rodzinny

Agata Rymarczuk

Jestem absolwentką Psychologii Stosowanej na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Umiejętności psychoterapeutyczne zdobyłam na rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne całościowym szkoleniu z psychoterapii systemowej organizowanym przez Ośrodek Szkoleń Systemowych w Krakowie. Posiadam także uprawnienia pedagogiczne. Ukończyłam podyplomowe szkolenie z Terapii Poznawczo-Beghawioralnej Zaburzeń Dzieci i Młodzieży w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie. Obecnie jestem w trakcie Specjalizacji Psychodynamicznej Psychoterapii Dzieci i Młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
Swoje pierwsze doświadczenia w pracy z pacjentem zdobywałam jako studentka, na licznych stażach w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży, w Katedrze Psychiatrii CM UJ oraz w Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym. Współpracowałam z Powiślańską Fundacją Społeczną, gdzie pracowałam z dziećmi, młodzieżą oraz z ich rodzinami a także z  warszawskimi szkołami podstawowymi oraz Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną na Bemowie.

Od kilku lat pracuję w przedszkolu na stanowisku psychologa, prowadzę Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka oraz terapie psychologiczne dla dzieci z problemami rozwojowymi (w tym dziećmi ze spektrum autyzmu, Zespołem Aspergera oraz upośledzeniem umysłowym), emocjonalnymi, a także konsultacje wychowawcze dla rodziców i nauczycieli.

Od lat  współpracując z Kaliskim Stowarzyszeniem Przyjaciół Dzieci i Młodzieży z Cukrzycą prowadzę wyjazdowe zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci i ich rodzin.
W Etapach prowadzę:  psychoterapię dzieci i młodzieży,  terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci i młodzieży, Trening Umiejętności Społecznych, konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze oraz jestem członkiem zespołu terapii rodzin. Pracuję również z młodymi sportowcami pod kątem motywacji i radzenia sobie ze stresem.

Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

W czasie wolnym rozwijam swoje pasje: ćwiczę jogę oraz biegam regularnie dla Fundacji SYNAPSIS i Wings for Life.

Nasi Specjaliści

Umów wizytę