specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Aneta Chojecka

Psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy

Aneta Chojecka

Jestem absolwentką Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna dziecka), studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na APS w Warszawie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Posiadam kwalifikacje socjoterapeuty oraz terapeuty pedagogicznego. Ukończyłam również 4 lata Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie jestem w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii.

Odbyłam wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak również wspomagania dzieci rozwijających się prawidłowo. Posiadam uprawnienia do stosowania w pracy z dziećmi takich metod jak: Kids Skills – Dam Radę!, Trening Pewności Siebie, system Growth through Play (Rozwój poprzez Zabawę), Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Trening umiejętności społecznych TUS, program Smyko-multisensoryka® i in.

Ukończyłam liczne kursy dotyczące wspierania rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich oraz budowania bliskiej relacji z dzieckiem. Jestem też absolwentką Szkoły Konsultacji dla psychologów – Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów. Mam doświadczenie w prowadzeniu Szkoły dla Rodziców” oraz warsztatów Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dzieciom granice”.

Od 20 lat jestem aktywnym zawodowo psychologiem. Pracowałam w placówkach prowadzących zajęcia rozwojowe dla małych dzieci, w przedszkolach, szkołach, współpracowałam z Fundacją Komeńskiego, ukończyłam także dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni MOP oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Od 2007 jestem związana z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 18 w Warszawie. Zajmuje się oceną poziomu rozwoju dzieci w wieku 1-3 lata oraz diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udzielam konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzę webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców.

Jako terapeuta wczesnego wspomagania rozwoju zajmuje się indywidualną i grupową terapią dzieci z autyzmem, zespołem Aspergera, afazją i innymi niepełnosprawnościami. Prowadzę treningi umiejętności społecznych TUS. Pracuje także z dziećmi z problemami emocjonalnymi, obniżonym nastrojem, zaburzeniami lękowymi, obniżoną samooceną, trudnościami w nauce, kłopotami w relacjach rówieśniczych i in.

W Mental Path prowadzę konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, terapię psychologiczną dzieci do 10 roku życia oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.

Nasi Specjaliści

Umów wizytę