specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Anna Banasiewicz (Marchlewska)

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeutka integracji sensorycznej

Anna Banasiewicz (Marchlewska)

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej ze specjalizacjami: surdopedagogika, terapia pedagogiczna oraz rehabilitacja osób ze sprzężoną niepełnosprawnością, terapeuta integracji sensorycznej II stopnia.

Ukończyłam również policealną szkołę medyczną na kierunku „Protetyk słuchu”, a także wiele specjalistycznych kursów i szkoleń z zakresu terapii integracji sensorycznej i pracy z dziećmi z zaburzeniami rozwoju, m.in. szkolenie z integracji przetrwałych odruchów pierwotnych dr Sally Goddard, terapii widzenia i inne.

Od 9 lat pracuję z dziećmi z zaburzeniami rozwoju m.in. z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, Zespołem Downa, wadami słuchu, zaburzeniami centralnego przetwarzania słuchowego, afazją ruchową, trudnościami w uczeniu się, trudnościami w zakresie komunikacji i umiejętności społecznych,  a także z dziećmi z zaburzeniami procesów integracji sensorycznej.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując w Centrum Terapii Autyzmu, przedszkolu z oddziałami terapeutycznymi i integracyjnymi, niepublicznym ośrodku terapii psychologiczno-pedagogicznej oraz Centrum Medycznym Polskiego Związku Głuchych w Warszawie.

Obecnie znajduję się na stanowisku pedagoga specjalnego w jednym z warszawskich, publicznych przedszkoli integracyjnych, w którym pełnię również funkcję Przewodniczącego Zespołu Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej.

W Etapach prowadzę: terapię integracji sensorycznej, konsultacje i diagnozy SI,  trening umiejętności społecznych, terapię pedagogiczną i surdopedagogiczną.

Nasi Specjaliści

Umów wizytę