Anna Bieniak - MentalPath.pl

specjaliści

Anna Bieniak Logopeda

Anna Bieniak

Logopeda

Anna Bieniak

Jestem absolwentką Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością surdopedagogika. Na tej samej uczelni ukończyłam studia podyplomowe o specjalności logopedia. Jestem także dyplomowanym protetykiem słuchu.

Przez długi czas zajmowałam się pacjentami z wadą słuchu, działając kompleksowo, począwszy od wykonania badań słuchu, postawienia diagnozy logopedycznej, poprzez terapię, a czasami służąc zwyczajnie wsparciem, poradą logopedyczną, pedagogiczną czy protetyczną. Prowadziłam terapię pacjentów zaaparatowanych i zaimplantowanych.

Moimi pacjentami są także dzieci z dyslalii i opóźnionym rozwojem mowy. Pracuję

z niemowlakami, dziećmi przedszkolnymi, szkolnymi, młodzieżą i dorosłymi.

Prowadzę także terapię dzieci z zespołem Downa oraz dzieci ze spektrum autyzmu.

Miałam także okazję pracować z dziećmi żłobkowymi i przedszkolnymi, patrząc na tych młodych ludzi z trochę innej perspektywy, jako nauczyciel i wychowawca.

Ukończyłam kurs logorytmika jako profilaktyka logopedyczna oraz warsztaty „Język Serca” w pracy z dziećmi i z młodzieżą (porozumienie bez przemocy).

Prywatnie jestem mamą dwóch dziewczynek, 6-cio latki i niespełna rocznego malucha.

W pracy najważniejszy dla mnie jest człowiek i jego problem, z którym wspólnie się mierzymy.

Zakres dolegliwości, z którymi pracuję:

– wady wymowy, tzw. dyslalia,

– opóźnienie rozwoju mowy,

– zaburzenia mowy, artykulacji u dzieci ze spektrum autyzmu, dzieci z zespołem Downa,

– niedokształcenie mowy z powodu niedosłuchu,

– rehabilitacja po wszczepieniu implatu ślimakowego,

– konsultacje związne z zaaparatowaniem lub wszczepieniem implantu ślimakowego,

– logorytmika indywidualna i grupowa

Nasi Specjaliści

Umów wizytę