specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Anna Bukała

Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej, terapeuta ręki

Anna Bukała

Jestem absolwentką Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego o specjalności oligofrenopedagogika, Medycznego Studium Zawodowego na wydziale fizjoterapii oraz certyfikowanym terapeutą integracji sensorycznej II stopnia. Ukończyłam studia podyplomowe na kierunku- logopedia.  Posiadam również wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi z zaburzeniami SI, zaburzeniami rozwoju, a także z niepełnosprawnością intelektualną oraz ruchową. Pracowałam na stanowisku technika fizjoterapii w gabinecie rehabilitacji ruchowej, w placówkach edukacyjnych a także w polskich klinikach terapeutycznych w Wielkiej Brytanii. Obecnie jestem nauczycielem wspomagającym w szkole integracyjnej i terapeutą SI. Specjalizuję się w pracy z dziećmi z wadami rozwojowymi, Zespołem Downa, Zespołem Retta, Zespołem Aspergera, Autyzmem oraz innymi dysfunkcjami. Na co dzień zajmuję się terapią integracji senorycznej, funkcji poznawczych oraz wczesnym wspomaganiem rozwoju. Również w ramach zajęć rewalidacyjnych usprawniam funkcje motoryki małej a także prowadzę trening umiejętności społecznych z dziećmi ze spektrum Autyzmu oraz z Zespołem Aspergera.

W Pracowni Rozwoju ETAPY prowadzę konsultacje i diagnozy integracji sensorycznej, terapię integracji sensorycznej, terapię ręki, trening umiejętności społecznych.

Nasi Specjaliści

Umów wizytę