specjaliści

Dominik Gebler

psycholog, psychoanalityk jungowski, superwizor szkoleniowy IAAP, specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej

Dominik Gebler

Pracuję analitycznie – w subtelnym dialogu – myślenia, analizowania i interpretowania ukierunkowanego na poszukiwanie znaczeń, jak też własnej drogi. Uczę wspólnego zamyślania się o nieświadomym analizując przeżycia, myślenie o, czucie do, sny i ich symbolikę oraz archetypowe treści. Wiele osób na różnych etapach życia poddaje się analizie, ponieważ poszukuje swojego osobistego sensu oraz głębszego doświadczenia relacji ze sobą i z drugim człowiekiem.

Analiza

Najtrudniejszymi doświadczeniami życiowymi są przeżycia traumatyczne, graniczne i psychotyczne, powodujące jednoczesne naruszenia na poziomie psychiki, ciała i duszy – gdzie temenos – święty obszar jestestwa zostaje uszkodzony w obszarze życia społecznego, osobistego i duchowego. Psychoanaliza jungowska obejmuje i pomieszcza wielowymiarowość człowieczeństwa, dlatego prowadząc analizę osób zmagających się z następstwami różnych doświadczeń, wspólnie poszukujemy ich głębszego sensu w wewnętrznym świecie znaczeń i symboli. Proces analityczny jest spotkaniem dwojga ludzi, ich relacją i rodzącym się w niej dialogiem, ale także jest spotkaniem ze sobą, relacją do siebie, i wewnętrznym połączeniem z własną gorzką prawdą. Analiza odsłania osobisty kontekst znaczeniowy w bezmiarze wszechogarniającego bezsensu i bezcelowości, a uzyskany wgląd we własną prawdę pozwala odnaleźć związek pomiędzy nieświadomym motywem (przyczyną), a cierpieniem (skutkiem), gdyż udręka ma swoje źródło w nieświadomych i nierozwiązanych konfliktach wewnętrznych, manifestujących się zewnętrznie poprzez objawy nazywane psychopatologią. Analitycy jungowscy metaforycznie ujmują ten problem mówiąc, że „dawni bogowie stali się naszymi chorobami”, bo to, co duchowe zostało zapomniane i sprowadzone do znaku, a także do prostych odpowiedzi „tak” lub „nie”.

O mnie

Z wykształcenia jestem psychologiem, specjalistą terapii traumy i interwencji kryzysowej ale przede wszystkim jestem analitykiem jungowskim i superwizorem, indywidualnym członkiem w IAAP (International Association for Analytical Psychology), oraz członkiem PTPJ (Polskiego Towarzystwa Psychoanalizy Jungowskiej), gdzie wraz z moimi koleżankami i kolegami działam na rzecz propagowania psychologii analitycznej C. G. Junga i budowania środowiska analitycznego w Polsce.

Psychologią analityczną zainteresowałem się w trakcie pierwszych lat praktyki klinicznej, kiedy pracowałem z osobami wykluczonymi społecznie i uzależnionymi. Spoza cierpienia i emocjonalnych niedoborów wyłaniało się coś, co psychologia akademicka traktuje na równi z błędem statystycznym, a nowoczesne metody praktyki terapeutycznej nie obejmują swym polem działania, a wręcz są niezainteresowane. Poszukiwania tych subtelności skierowały mnie ku analizie materiału symbolicznego, w tym snów, twórczej wyobraźni oraz przestrzeni zakorzeniającej człowieka w kulturze i sztuce. Mój sposób rozumowania i praktykowania psychoanalizy jungowskiej ma swoje źródło w doświadczeniu treningu – Indywidualnej ścieżki szkoleniowej, prowadzonej przez analityków i superwizorów jungowskich różnej narodowości, etniczności i o odmiennej podstawie kulturowej, a także wyrasta z wieloletniego doświadczenia analizy własnej i superwizji.

Superwizje

Oprócz analizy jungowskiej prowadzę także superwizje indywidualne i grupowe dla osób szkolących się w analizie jungowskiej, psychoterapeutów i interwentów kryzysowych. Zapraszam do współpracy koleżanki i kolegów różnych modalności poszukujących relacji superwizyjnej, zainteresowanych psychologią analityczną Junga, pracą ze snami w tym z treściami symbolicznymi i archetypowymi. Zainteresowanych psychologią przeniesienia i jej dynamiką w ujęciu analitycznym, a także problematyką traumy i doświadczeń kształtująych osobowość nieprawidłową.

 

Edukacja

Ukończyłem całościowe i międzynarodowe szkolenie z analizy jungowskiej uzyskując status Individual Member, potwierdzony certyfikatem analityka jungowskiego, wydanym przez IAAP (International Association for Analytical Psychology). Szkolenie superwizyjne  w SAP (The Society of Analytical Psychology), psychodynamiczno-psychoanalityczne, zorientowane jungowsko i posiadam certyfikat superwizora. Mam także uprawnienia superwizyjne do prowadzenia superwizji szkoleniowej routerów IAAP, gdzie szkolą się kandydaci do certyfikatu analityka jungowskiego, w toku indywidualnej ścieżki szkoleniowej. Studia magisterskie z psychologii oraz studia podyplomowe I i II stopnia z interwencji kryzysowej na Uniwersytecie SWPS. Szkolenia w pracy z doświadczeniami traumatycznymi i urazowymi metodami:

 • Prolonged Exposure (PE), 
 • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), 
 • Brief Eclectic Psychotherapty for PTSD (BEPP)

oraz całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej. 

Pracuję z:

 • Atakami paniki
 • Borderline
 • DDA
 • Depresją
 • Depresją poprodową
 • Fobiami
 • Kryzysem
 • Kryzysem wieku średniego
 • LGBTQ
 • Nerwicami
 • Nękaniem
 • OCD
 • Poczuciem winy i wstydu
 • Problemami w związkach
 • Prokrastynacją
 • Psychologicznymi skutkami COVID-19
 • PTSD
 • Relacjami i związkami
 • Samotnością i izolacją
 • Stresem
 • Stresem onkologicznym
 • Wypaleniem zawodowym
 • Zaburzeniami funkcji poznawczych
 • Zaburzeniami odżywiania
 • Zaburzeniami snu
 • Złością
 • Żałobą

Pozostali specjaliści