Dominik Gebler - MentalPath.pl

specjaliści

Dominik Gebler

psycholog, analityk jungowski, specjalista terapii traumy i interwencji kryzysowej

Dominik Gebler

Jestem psychologiem, analitykiem jungowskim zrzeszonym w International Association for Analytical Psychology oraz w Polskim Towarzystwie Psychoanalizy Jungowskiej, gdzie działam na rzecz budowania środowiska analitycznego w Polsce. 

Specjalizuję się w psychoanalizie jungowskiej, w tym w pracy z nerwicami, depresją, urazami psychicznymi, kryzysami psychologicznymi, doświadczeniami traumatycznymi, PTSD (Zespole stresu pourazowego), procesami inicjacyjnymi, kryzysem przełomu życia, kompleksem kulturowym i osadzeniem psychologicznym w kulturze. W zależności od problemu pracuję albo krótkoterminowo, czyli interwencyjnie albo analitycznie – w subtelnym dialogu – myślenia, analizowania i interpretowania, ukierunkowanego na poszukiwanie znaczenia i sensu. Dlatego zwracam uwagę na nieświadomy materiał psychiczny analizując sny, ich symbolikę i archetypowe treści. 

Psychoanaliza jungowska jest metodą pogłębionej pracy, ukierunkowanej na badanie nieuświadomionych treści psychicznych. Pomaga odkryć i zrozumieć połączenie pomiędzy bieżącymi wydarzeniami a przeszłością, wskutek czego wyłania się znaczenie i osobisty sens tych doświadczeń. Wiele osób poddaje się analizie, ponieważ poszukują głębszego znaczenia indywidualnego życia. 

Psychologią analityczną zainteresowałem się w trakcie pierwszych lat praktyki klinicznej, kiedy pracowałem z osobami wykluczonymi społecznie i uzależnionymi. Spoza cierpienia i emocjonalnych niedoborów wyłaniało się coś, co psychologia akademicka traktuje na równi z błędem statystycznym, a nowoczesne metody praktyki terapeutycznej nie obejmują swym polem działania, a wręcz są niezainteresowane. Poszukiwania tych subtelności zainspirowały mnie do badania pola kulturowego, nieświadomego materiału symbolicznego, w tym snów oraz twórczej wyobraźni. Mój sposób rozumowania i praktykowania psychoanalizy jungowskiej wyrasta także z doświadczenia treningu – Indywidualnej ścieżki szkoleniowej, prowadzonej przez analityków i superwizorów jungowskich różnej narodowości, etniczności i o odmiennej podstawie kulturowej. Moja praktyka wyrasta także z osobistego doświadczenia analizy własnej. 

Od niedawna prowadzę także superwizje dla psychoterapeutów. Zapraszam do współpracy koleżanki i kolegów różnych modalności, poszukujących relacji superwizyjnej, w szczególności zainteresowanych psychologią analityczną Junga, przeniesieniem, pracą ze snami, z materiałem symbolicznym i archetypowym. 

Edukacja

Ukończyłem studia magisterskie z psychologii, całościowe szkolenie z analizy jungowskiej uzyskując certyfikat psychoanalityka jungowskiego wydany przez IAAP (International Association for Analytical Psychology). Mam także ukończone studia podyplomowe I i II stopnia z interwencji kryzysowej, szkolenia w pracy z doświadczeniami traumatycznymi i urazowymi metodami:

 • przedłużonej ekspozycji (PE), 
 • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR), 
 • Brief Eclectic Psychotherapty for PTSD (BEPP)

oraz całościowe, czteroletnie i akredytowane szkolenie psychoterapeutyczne. 

Jestem w trakcie uzyskiwania uprawnień superwizorskich w brytyjskim towarzystwie SAP (The Society for Analytical Psychology). 

Zakres dolegliwości, z którymi pracuję:

 • Ataki paniki
 • Borderline
 • DDA
 • Depresja
 • Depresja poprodowa
 • Fobie
 • Kryzys
 • Kryzys wieku średniego
 • LGBTQ
 • Nerwice
 • Nękanie
 • OCD
 • Poczucie winy i wstydu
 • Problemy w związkach
 • Prokrastynacja
 • Psychologiczne skutki COVID-19
 • PTSD
 • Relacje i związki
 • Samotność i izolacja
 • Stres
 • Stres onkologiczny
 • Wypalenie zawodowe
 • Zaburzenia funkcji poznawczych
 • Zaburzenia odżywiania
 • Zaburzenia snu
 • Złość
 • Żałoba

Pozostali specjaliści

Umów wizytę