specjaliści

dr Marcin Dabrowski

dr Marcin Dąbrowski

specjalista psychiatra

Doświadczenie zawodowe

Marcin Dąbrowski jest specjalistą psychiatrą z ponad 30-letnim doświadczeniem konsultowania pacjentów z trudnościami psychicznymi. Jest lekarzem bardzo aktywnym zawodowo, dzięki czemu aktualizuje regularnie swoją wiedzę, którą dodatkowo łączy z wieloma latami doświadczenia w pracy z pacjentami w różnych grupach wiekowych. Doktor Dąbrowski aktualnie przyjmuje pacjentów głównie z Warszawy (w Mental Path – Warszawa-Gocław), ale także z okolic Warszawy i z innych miejsc w Polsce, gdyż pracuje również zdalnie. Preferowana forma konsultacji to kontakt bezpośredni.

Doktor Marcin Dąbrowski Przez ostatnie 17 lat kierowania poradnią Poradnią Zdrowia Psychicznego przy szpitalu ‚Drewnica’ regularnie opiekował się̨ liczną grupą pacjentów, również w ramach wizyt domowych. Przez te lata zdobył też duże doświadczenie w sprawach z pogranicza psychiatrii i prawa. Pracował też jako lekarz-orzecznik w ZUS i w Zespole Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności. Uczestniczył w sporządzeniu około 2000 tysięcy opinii sądowo-psychiatrycznych, głównie w sprawach karnych.

Marcin Dąbrowski ukończył Akademię Medyczną w Łodzi w 1986 r., a w 1992 r. został specjalistą psychiatrą (ówczesny II stopień́ specjalizacji). Pracował kolejno jako asystent w Klinice Psychiatrycznej Akademii Medycznej w Łodzi i asystent w II Klinice Psychiatrycznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie. Po uzyskaniu specjalizacji pełnił funkcję zastępcy ordynatora oddziału ogólno-psychiatrycznego w szpitalu w Gryficach, a następnie ordynatora i zastępcy dyrektora do spraw lecznictwa w Wojewódzkim Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Gostyninie. Od 2003 do 2020 roku kierował Poradnia Zdrowia Psychicznego w Ząbkach.

Posiada bardzo bogate doświadczenie w diagnozowaniu i leczeniu pacjentów, zwłaszcza z zaburzeniami afektywnymi, psychozami schizofrenicznymi i zaburzeniami wieku podeszłego. Choć́ sam reprezentuje podejście biologiczno-medyczne, chętnie współpracuje z terapeutami o innej orientacji. Uczestniczy w licznych konferencjach i zjazdach naukowych w Polsce i na świecie.


Jak wyglądają konsultacje psychiatryczne? Od czego zacząć?

Pierwsza wizyta u psychiatry trwa zwykle dłużej niż kolejne konsultacje. Pacjent proszony jest o opisanie aktualnych problemów – przyczyny zgłoszenia się do psychiatry, a także historii występujących wcześniej trudności psychicznych (jeśli występowały). Opis aktualnych objawów i problemów jest zwykle uzupełniany o kontekst ich wystąpienia, a także elementy bieżącej sytuacji życiowej, a nawet wcześniejszej historii życia, jeśli lekarz (lub pacjent) uzna takie informacje za istotne. W ocenie sytuacji psychicznej ważne jest też zdrowie fizyczne i historia chorób somatycznych, dlatego dobrze jest mieć ze sobą wszystkie wykonane badania (a także np. wypisy, listy leków itp.). Konsultacja kończy się wnioskami, w obrębie których może się pojawić diagnoza, potrzeba wykonania dodatkowych badań lub konsultacji z innymi specjalistami czy zalecenie psychoterapii. W wypadku ustalenia rozpoznania już na etapie pierwszej wizyty, co często jest możliwe, proponowana jest strategia leczenia, np. zażywanie określonych leków. Kiedy jest to zasadne, lekarz wypisuje receptę elektroniczną, wystawia zwolnienie lekarskie lub inny dokument istotny w aktualnej sytuacji pacjenta.
Leczenie psychiatryczne powinno być zawsze regularnie monitorowane przez lekarza psychiatrę. Ustalane są wizyty kontrolne (krótsze od pierwszej wizyty) w określonym cyklu. Na wizytach kontrolnych oceniana jest skuteczność aktualnego leczenia, w razie potrzeby jest ono modyfikowane. Lekarz pomaga także w decyzji jak długo zażywać określone leki, jest bardzo istotne, żeby nie odstawiać leków na własną rękę. Dodatkowo, w wypadku niektórych leków konieczne może być wykonywanie badań laboratoryjnych, dzięki którym można ocenić, czy dany lek może być bezpiecznie nadal stosowany.

Marcin Dąbrowski zajmuje się̨ diagnozowaniem i leczeniem psychiatrycznym pacjentów z następującymi problemami:

– zaburzenia lękowe – lęk napadowy, lęk społeczny, fobie, zaburzenie obsesyjno-kompulsyjne (natręctwa, obsesje),
– zaburzenia afektywne (CHAD, zaburzenie depresyjne nawracające, dystymia),
– psychozy schizofreniczne, zespoły urojeniowe,
– trudności emocjonalne i behawioralne wynikające z zaburzeń osobowości,
– zaburzenia psychiczne wieku podeszłego,
– reakcja na stres, mobbing w pracy, wypalenie zawodowe,
– zaburzenia behawioralne,
– zaburzenia odżywiania.

Przyjmuje pacjentów od 16 roku życia.

Dr Marcin Dąbrowski w ramach Mental Path, przyjmuje w wybrane dni tygodnia w ośrodku „Świadomi Siebie” na warszawskim Gocławiu (ul. Jana Nowaka Jeziorańskiego 51/U6), gdzie współpracuje z zespołem psychoterapeutów. Dzięki tej współpracy osoby, które decydują się na leczenie farmakologiczne u doktora Dąbrowskiego, mają także możliwość skorzystać z pomocy psychoterapeutycznej, w razie stwierdzenia takiej potrzeby. Jest to także istotne dla pacjentów już korzystających u nas z psychoterapii, kiedy pojawiają się okoliczności skłaniające psychoterapeutę do zasugerowania konsultacji psychiatrycznej. Ze względu na możliwość łatwej komunikacji między specjalistami pacjent uzyskuje kompleksową opiekę, w której nie występuje problem sprzeczności między działaniami różnych specjalistów. Zapraszamy Państwa do korzystania z tej możliwości.

Rejestracja jest możliwa natychmiast, w trybie on-line.