specjaliści

Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Ewa Jaguszewska

jest doświadczoną psychoterapeutką, arteterapeutką oraz pedagogiem specjalnym. Specjalizuję się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. Aktualnie przyjmuje młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Pracuje w podejściu integracyjnym, łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Pracuje pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

Wykształcenie:

Absolwentka pedagogiki oraz IV-letniego całościowego szkolenia psychoterapeutycznego DMT (Dance Movement Psychotherapy) w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, ukończone szkolenie z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim, szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych m. in Dialogu Motywującego; Terapii ACT nastolatków w depresji i z fobią społeczną; Farmakoterapii; Seksualności osób z Zespołem Aspergera; Poznawczo-behawioralnej terapii tików; Cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu samouszkodzeń, kryzysu presuicydalnego oraz wsparcia rodziców w kryzysie psychicznym dziecka i inne.

Obszary pracy klinicznej:

 • praca z osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo
 • osoby LGBTQ
 • praca z osobami ze spektrum autyzmu
 • praca z osobami doświadczającymi blokad w ciele, z utrudnionym kontaktem ze swoim ciałem lub zniekształconym obrazem ciała

Specjalizacje i obszary wsparcia:

 • zaburzenia osobowości
 • depresja
 • zaburzenia odżywiania
 • zaburzenia lękowe
 • fobie społeczne
 • ADHD
 • choroby przewlekłe, niepełnosprawności ruchowe
 • choroby psychosomatyczne
 • zaburzenia emocji
 • trudności w relacjach
 • przewlekły stres, ataki paniki
 • samotność i izolacja
 • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzenia, autoagresja
 • zaburzenia zachowania

Podejście terapeutyczne:

Na trudności klienta patrzę całościowo, a w procesie terapii opieram się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Staram się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego. Wierzę, że nasze życie to będący w ruchu proces myśli, doznań cielesnych oraz emocjonalnych. Na każdej z tych płaszczyzn mogą pojawić się blokady powstałe w wyniku przeżytych traum i nieprawidłowych więzi, zastane napięcia lub zbroje mięśniowe, dysfunkcjonalne przekonania na temat siebie i świata czy trudności z regulacją emocjonalną. Terapia nie jest jednak naprawianiem, lecz stopniowym procesem budowania kontaktu ze sobą i przyjęcia swojej, nierzadko trudnej, unikatowej historii. Moim wielkim przywilejem jest wspieranie klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

 

Nasi Specjaliści