specjaliści

Psychoterapeuta Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Ewa Jaguszewska

Jestem psychoterapeutką, arteterapeutką i pedagogiem specjalnym.

Specjalizuję się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą i ich rodzicami oraz osobami dorosłymi.

Jak pracuję? Czym jest psychoterapia tańcem i ruchem (DMP – Dance Movement Psychoterapy)

„Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni” (Peter Levine)

Na trudności klienta patrzę całościowo, a w procesie terapii opieram się zarówno na pracy werbalnej jak i  narzędziach obserwacji ciała i ruchu. Na prowadzonych przeze mnie sesjach zapraszam do rozmowy oraz/lub proponuję różne doświadczenia ukierunkowane na budowanie kontaktu ze swoim ciałem. Zachęcam do uważnego bycia „tu i teraz” i eksplorowania tego, co pojawia się w przestrzeni osobistej i w relacji terapeutycznej. Praca doświadczeniowa stwarza szansę porzucania nadmiernej intelektualizacji, rozbudzania życiowego potencjału i tworzenia nowych połączeń pomiędzy ciałem, emocjami i przekonaniami.

 

Edukacja:

Ukończyłam IV-letnie psychoterapeutyczne szkolenie w Instytucie DMT, szkolenie z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych, mi.in III fali terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z depresją i lękiem, kryzysu presuicydalnego i samouszkodzeń, seksualności osób z Zespołem Aspergera, Treningu Umiejętności Społecznych, Dialogu Motywującego i innych

Jestem członkinią zarządu Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem i zobowiązana jestem przestrzegać w swojej pracy kodeksu etycznego, poddając się regularnej superwizji indywidualnej oraz grupowej.

 

Pracuję z:

 

 • całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności Zespołem Aspergera
 • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
 • osobami LGBTQ
 • depresją
 • zaburzeniami odżywiania
 • ADHD
 • chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością ruchową
 • chorobami psychosomatycznymi
 • osobami doświadczającymi blokad w ciele
 • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
 • utrudnionym kontaktem ze swoim ciałem, zniekształconym obrazem ciała
 • przewlekłym stresem, atakami paniki
 • samotnością i izolacją
 • trudnościami w regulacji silnych emocji

Nasi Specjaliści

Umów wizytę