specjaliści

Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Ewa Jaguszewska

Jestem psychoterapeutką, arteterapeutką i pedagogiem specjalnym. Specjalizuję się w indywidualnej oraz grupowej pracy z młodzieżą, rodzicami oraz osobami dorosłymi. 

Jak pracuję? 

Pracuję w podejściu integracyjnym łącząc myślenie psychodynamiczne z humanistycznym podejściem do relacji terapeutycznej. Na trudności klienta patrzę całościowo, a w procesie terapii opieram się zarówno na pracy werbalnej jak i proponowanych doświadczeniach. Podążając za myślą Peter’a Levine „Gdy jesteśmy odłączeni od ciała, nie możemy być w pełni obecni”, staram się w przestrzeni terapeutycznej obejmować uwagą nie tylko słowa, ale też doznania płynące z ciała i poruszenia emocjonalnego.

Wierzę, że nasze życie to będący w ruchu proces myśli, doznań cielesnych oraz emocjonalnych. Na każdej z tych płaszczyzn mogą pojawić się blokady powstałe w wyniku przeżytych traum i nieprawidłowych więzi, zastane napięcia lub zbroje mięśniowe, dysfunkcjonalne przekonania na temat siebie i świata czy trudności z regulacją emocjonalną. Terapia nie jest jednak naprawianiem, lecz stopniowym procesem budowania kontaktu ze sobą i przyjęcia swojej, nierzadko trudnej, unikatowej historii.

Moim wielkim przywilejem jest wspieranie klientów w zrozumieniu, jak wewnętrzne doświadczenie wpływa na ich aktualne decyzje i zachowanie oraz w szukaniu impulsu do poszerzania perspektywy i gotowości na zmianę.

W swojej pracy terapeutycznej czerpię z różnorodności moich ról zawodowych. Przez dłuższy czas związana byłam z placówkami edukacyjnymi, organizacjami pozarządowymi oraz poradniami psychologicznymi. Przez ponad 10 lat pracowałam z dziećmi i młodzieżą z różnymi wyzwaniami rozwojowymi. Równolegle prowadziłam grupy rozwojowe
i terapeutyczne dla kobiet w oparciu o metodę DMT oraz indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam m.in. w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży IPIN w Warszawie, Towarzystwie Pomocy Młodzieży, Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży UJ CM, Ośrodku leczenia zaburzeń odżywiania, Fundacji SCOLAR
i Stowarzyszeniu „Otwarte Drzwi”.

Pracuję pod stałą superwizją indywidualną i grupową w różnych modalnościach terapeutycznych.

Aktualnie przyjmuję młodzież powyżej 12 r.ż. oraz osoby dorosłe. Proces terapeutyczny poprzedzony jest 3 konsultacjami.

Edukacja i doświadczenie:

 • IV-letnie całościowe szkolenie psychoterapeutyczne DMT (Dance Movement Psychotherapy) w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem
 • szkolenie z Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim
 • szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych m. in Dialogu Motywującego; Terapii ACT nastolatków w depresji i z fobią społeczną; Farmakoterapii; Seksualności osób z Zespołem Aspergera; Poznawczo-behawioralnej terapii tików; Cyklu specjalistycznych szkoleń z zakresu samouszkodzeń, kryzysu presuicydalnego oraz wsparcia rodziców w kryzysie psychicznym dziecka i inne

Pracuję z:

 

 • osobami z zaburzeniami ze spektrum autyzmu
 • zaburzeniami osobowości/nieprawidłowo kształtującą się osobowością
 • osobami LGBTQ
 • depresją
 • zaburzeniami odżywiania
 • zaburzeniami lękowymi
 • fobią społeczną
 • ADHD
 • chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością ruchową
 • chorobami psychosomatycznymi
 • osobami doświadczającymi blokad w ciele
 • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
 • utrudnionym kontaktem ze swoim ciałem, zniekształconym obrazem ciała
 • przewlekłym stresem, atakami paniki
 • samotnością i izolacją
 • trudnościami w regulacji silnych emocji, samouszkodzeniami, autoagresją
 • zaburzeniami zachowania
 • osobami chcącymi lepiej poznać siebie i pracować rozwojowo

Nasi Specjaliści