Ewa Jaguszewska - MentalPath.pl

specjaliści

Psychoterapeuta Ewa Jaguszewska

Ewa Jaguszewska

psychoterapeuta, pedagog specjalny

Ewa Jaguszewska

Jestem psychoterapeutką i pedagogiem specjalnym. Już od ponad 10 lat pracuję z młodzieżą z wyzwaniami rozwojowymi. Wspierając młodych ludzi i ich rodziców czerpię z różnorodności moich doświadczeń. Przez dłuższy czas związana byłam ze szkołami integracyjnymi, również z nurtu edukacji alternatywnej. Swoje doświadczenie terapeutyczne zdobywałam również w Poradniach Psychologiczno-Pedagogicznych oraz organizacjach pozarządowych. Znajomość specyfiki funkcjonowania różnych instytucji jest dla mnie cennym źródłem wiedzy, umożliwiającym mi kompleksowe widzenie trudności rodziny i planowanie działań wspierających. Fundamentem mojej pracy jest relacja oparta na zaufaniu, autentyczności i poszanowaniu świata wartości drugiego człowieka.

Drugim ważnym dla mnie obszarem zawodowym jest praca z kobietami na różnym etapie ich życia. Prowadzę grupy terapeutyczno – rozwojowe bazujące na pracy z ciałem oraz psychoterapię indywidualną.

Jak pracuję? Czym jest psychoterapia tańcem i ruchem (DMT)

Na trudności klienta patrzę całościowo, a w procesie diagnozy opieram się zarówno na wywiadzie jak i  narzędziach obserwacji ciała i ruchu. Na prowadzonych przeze mnie sesjach zapraszam do rozmowy oraz/ lub proponuję różne doświadczenia: poprzez ruch, użycie rekwizytów, zdjęć, pracę z oddechem. Każde z doświadczeń omawiam, wspierając proces integracji tego, co pojawia się w ciele, emocjach i zachowaniu. Bycie w kontakcie ze sobą oznacza w tym wypadku czucie siebie, nazwanie tego, czego doświadczam i zobaczenie, jak to wpływa na moje decyzje i zachowanie. Dopiero z tego miejsca zaczyna się decyzja o zmianie.

Edukacja:

Ukończyłam IV-letnie psychoterapeutyczne szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Tańcem i Ruchem, szkolenie a Arteterapii w Polskim Instytucie Ericksonowskim oraz szereg kursów z różnych modalności terapeutycznych, mi.in z poznawczo-behawioralnej terapii tików, terapii ACT w pracy z młodzieżą z depresją i lękiem społecznym, seksualności osób z Zespołem Aspergera, Treningu Umiejętności Społecznych  i inne. Aktualnie jestem w trakcie szkolenia z Dialogu Motywującego.

Jako członkini Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem zobowiązana jestem przestrzegać w swojej pracy kodeksu etycznego, poddając się regularnej superwizji indywidualnej i grupowej.

  Zakres dolegliwości, z którymi pracuję (młodzież od 12 r. ż. oraz osoby dorosłe):

   

  • z całościowymi zaburzeniami rozwoju, w szczególności Zespołem Aspergera
  • z depresją
  • samookaleczaniem
  • podwyższonym poziomem lęku
  • zaburzeniami odżywiania
  • trudnościami szkolnymi, tj. zaburzenia koncentracji uwagi, fobia szkolna
  • z ADHD
  • chorobami przewlekłymi, niepełnosprawnością ruchową
  • tikami
  • zaburzeniami emocji i trudnościami w relacjach
  • zaburzeniami zachowania i agresją
  • utrudnionym kontaktem ze swoim ciałem, zniekształconym obrazem ciała
  • przewlekłym stresem, ataki paniki

  Nasi Specjaliści

  Umów wizytę