specjaliści

Joanna Piłat

logopeda, neurologopeda

Joanna Piłat

Jestem absolwentką Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna ze specjalnością logopedia. Swoją wiedzę poszerzałam na studiach podyplomowych z zakresu oligofrenopedagogiki, neurologopedii oraz emisji i techniki wymowy. Od początku swojej drogi zawodowej miałam poczucie, że na człowieka trzeba patrzeć kompleksowo, że mowa, artykulacja i komunikacja są procesami złożonymi, wielopoziomowymi, ściśle związanymi z całościowym funkcjonowaniem danej osoby. Dlatego też rozwijałam swoje umiejętności w czasie licznych kursów, warsztatów oraz szkoleń, które pozwoliły mi dogłębnie identyfikować problemy zgłaszających się do mnie osób oraz budować wieloprofilowy warsztat pracy.

Od dawna towarzyszy mi myśl, że „komunikacja to prawo, a nie przywilej” i założenie, że każdy człowiek powinien mieć możliwość komunikowania się. Z takiego sposobu postrzegania drugiego człowieka i jego potrzeb wyrosło moje zainteresowanie AAC – komunikacją alternatywną i wspomagającą. Swoją wiedzą z przyjemnością dzielę się z innymi prowadząc wykłady, kursy i szkolenia.

Pracuję również z osobami, które chcą doskonalić wymowę, dykcję, technikę mowy i emisję głosu.

 

  Pracuję z:

  • Afazją osób po uradarch, wylewach, wypadkach komunikacyjnych
  • Doskonaleniem emisji głosu i dykcji
  • Dyslalią – zaburzeniem artykulacyjnym
  • Zaburzeniami mowy, języka i komunikacji wynikające z zaburzeń rozwoju (choroby genetyczne, niepełnosprawność intelektualna, spektrum autyzmu, mózgowe porażenie dziecięce)
  • Zaburzeniami komunikacyjnymi (np. osoby ze spektrum autyzmu)
  • Zaburzeniami rozwoju mowy i języka (niedokształcenie mowy pochodzenia korowego, opóźniony rozwój mowy)

  Nasi Specjaliści

  Umów wizytę