specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Jolanta Kowalczyk

psycholog, pedagog specjalny, specjalista wczesnej interwencji

Jolanta Kowalczyk

Jestem psychologiem, pedagogiem specjalnym, specjalistą wczesnej interwencji. Zajmuje się głównie diagnozą dzieci, a na jej podstawie stwarzam plan pomocy dziecku i jego rodzicom.

Pisząc o diagnozie, mam na myśli szeroko pojęte rozpoznanie trudności małego człowieka, które jest wynikiem nie tylko wykonanych testów, ale również wywiadu, rozmowy, konsultacji z innymi specjalistami oraz analizy całej sytuacji pacjenta. W pracy psychologa, którą wykonuje od 23 lat, wykorzystuję wiedzę i umiejętności z zakresu diagnostyki potencjału intelektualnego, osobowości, wsparcia w sytuacjach kryzysowych i opieki psychologicznej. Moją dewizą w pracy jest pomoc drugiej osobie, przy wykorzystaniu jej potencjału.

Mam doświadczenie w działaniach konsultacyjnych i pomocowych dla dzieci i ich rodziców. Potrafię poruszać się w przepisach prawa oświatowego.

Ukończyłam m.in.:

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydział Nauk Społecznych kierunek Psychologia,

Kurs z zakresu oligofrenopedagogiki,

Kurs z zakresu interwencji kryzysowej,

Studium Diagnozy, Interwencji i Pomocy Psychologicznej w Przypadkach Wykorzystywania Seksualnego Dzieci,

Studia Podyplomowe Wczesnej Interwencji – Pomoc Dziecku i Rodzinie na Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie,

Kursy uprawniające do stosowania najnowszych metod diagnostycznych,

Kurs uważności I i II stopnia Mindfulness

Pracuję z:

  • rodzicami dzieci od 2-3 miesiąca życia,
  • diagnozuję /monitoruję rozwój psychoruchowy maluchów,
  • diagnozuję przyczyny trudności w funkcjonowaniu dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym,
  • diagnozuję rozwój poznawczy, przyczyny deficytów w rozwoju społeczno-emocjonalnym,
  • diagnozuję przyczyny trudności szkolnych,
  • zajmuję się wsparciem rodziców w procesie wychowawczym.

Nasi Specjaliści

Umów wizytę