specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Małgorzata Brach

psycholog, pedagog

Małgorzata Brach

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS oraz Pedagogiki na Uniwersytecie Warszawskim. Ukończyłam I stopień szkolenia Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, NVC – Porozumienie bez przemocy, Metoda Kids’ skills – Dam radę! oraz szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem.

Jestem założycielką przedszkola i żłobka „Brzdące na łące”. Od wielu lat jestem aktywnie zaangażowana w prace z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Prowadzę warsztaty i poradnictwo dla rodziców, udzielam wsparcia w procesie adaptacji, zmagania się z trudnościami wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci, w tym również dzieci z zaburzeniami rozwojowymi. Prowadzę superwizje i szkolenia dla kadry pedagogicznej.

W gabinecie wspieram dzieci i rodziców w wieku żłobkowym, przedszkolnym i wczesnoszkolnym, w tym dzieci z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego (takimi jak kłopoty z panowaniem nad złością, wycofanie, lęk, nieśmiałość, agresja, obniżone poczucie własnej wartości, problemy w kontaktach z rówieśnikami), dzieci z trudnościami adaptacyjnymi i szkolnymi.

Prowadzę wsparcie i poradnictwo dla rodziców w obszarach: komunikacja z dzieckiem, adaptacja w przedszkolu/żłobku, wsparcie w sytuacjach trudnych.

W MentalPath prowadzę treningi umiejętności społecznych oraz konsultacje psychologiczne

Nasi Specjaliści