specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Małgorzata Brach

psycholog, pedagog

Małgorzata Brach

Jestem absolwentką Psychologii Klinicznej na Uniwersytecie SWPS, a także Pedagogiki i
Kulturoznawstwa na Uniwersytecie Warszawskim, aktualnie w trakcie szkolenia
psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog.
Ukończyłam szkolenie w zakresie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I stopień),
szkolenie NVC – Porozumienie bez przemocy, a także Metoda Kids’ skills – Dam radę! oraz
szkolenie w zakresie terapii i edukacji dzieci z autyzmem. Jestem w trakcie szkolenia
psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Dialog.
Jestem założycielką Przedszkola, Żłobka i Pracowni Rozwoju „Brzdące na łące”. Od wielu lat
aktywnie aangażuję się w pracę z dziećmi, rodzicami i nauczycielami. Prowadzę warsztaty i
poradnictwo dla rodziców, udzielam wsparcia w procesie adaptacji, zmagania się z trudnościami
wychowawczymi i emocjonalnymi dzieci, w tym również dzieci z zaburzeniami rozwojowymi.
Prowadzę superwizje i szkolenia dla kadry pedagogicznej.
W gabinecie wspieram dzieci, młodzież z zaburzeniami rozwoju emocjonalnego, takimi jak
kłopoty z panowaniem nad złością, wycofanie, lęk, nieśmiałość, agresja, obniżone poczucie
własnej wartości, problemy w kontaktach z rówieśnikami, z trudnościami adaptacyjnymi i
szkolnymi oraz obniżonym nastrojem.
Prowadzę wsparcie i poradnictwo dla rodziców w obszarach: komunikacja z dzieckiem, adaptacja
w szkole/przedszkolu/żłobku, wsparcie w trudnych sytuacjach rodzinnych, jak rozwód lub
rozstanie rodziców.
W pracy integruję różne podejścia, wykorzystuję m.in. metodę Dam radę! opierającą się na
założeniach terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach, korzystam z metod terapii poznawczo-
behawioralnej. Pracując z dziećmi i młodzieżą nie tylko dążę do rozwiązania zgłaszanego
problemu, ale również pomagam budować wiarę we własne możliwości i rozwijać odporność
psychiczną.

W naszym ośrodku prowadzę konsultacje psychologiczne, poradnictwo wychowawcze, terapię
psychologiczną dzieci i młodzieży, treningi umiejętności społecznych.

Przyjmuje w poradni przy ul. Puławskiej 12/10.

Nasi Specjaliści