Paulina Wnukiewicz - MentalPath.pl

specjaliści

Seksuolog Paulina Wnukiewicz

Paulina Wnukiewicz

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Paulina Wnukiewicz

 

Jestem psychologiem, psychoterapeutką, seksuologiem. Pracuję indywidualnie (z nastolatkami i osobami dorosłymi), a także z parami. Prowadzę długoterminową terapię indywidualną skierowaną do osób znajdujących się w sytuacjach kryzysowych, doświadczających trudności w relacjach z innymi ludźmi, cierpiącym na depresję, zaburzenia lękowe, czy syndrom DDA. Pracuję także z osobami z zaburzeniami osobowości, w tym borderline. Prowadzę konsultacje wychowawcze.

Prowadzę terapię seksuologiczną. Pracuje z osobami i parami LGBT, jestem rekomendowana przez Kampanię Przeciw Homofobii (https://kph.org.pl/pomoc/pomoc-psychologiczna/).

 

Ukończyłam Wydział Psychologii UW, szkolenie w zakresie psychoterapii (INTRA, Laboratorium Psychoedukacji, ISPHS) i seksuologii (Warszawski Uniwersytet Medyczny). Brałam udział w szeregu kursów w kraju i za granicą z zakresu: psychoterapii indywidualnej, par i seksuologii. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. przez lata w Szpitalu Tworkowskim w Pruszkowie, Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie, Fundacji Dajemy

Dzieciom Siłę, Akademickim Ośrodku Psychoterapii, Instytucie Ekspertyz Sądowych,

TCCR i Pink Therapy w Londynie. Jako biegła psycholog i seksuolog współpracuję z wymiarem

sprawiedliwości i organami ścigania.

 

W pracy terapeutycznej czerpię przede wszystkim z dorobku humanistyczno-

egzystencjalnej szkoły psychoterapii oraz z podejścia psychodynamicznego. Prowadząc

procesy terapeutyczne, poddaję swoją pracę stałej superwizji.

Zakres dolegliwości, z którymi pracuję:

  • zaburzeniami lękowymi i depresyjnymi

  • zaburzeniami osobowości

  •  problemami w relacjach i związkach

  • problemami w nawiązywaniu trwałych i satysfakcjonujących relacji

  • trudnościami wokół samoakceptacji

  • obniżonym poczuciem własnej wartości

  •  skutkami sytuacji kryzysowych w ich życiu (w tym PTSD)

  • syndromem DDA

  •  problemami wychowawczymi

Nasi Specjaliści

Umów wizytę