specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Aneta Chojecka

Psycholog, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta dzieci i młodzieży

Aneta Chojecka

od 20 lat pracuje jako aktywny zawodowo psycholog. Specjalizuje się w wczesnym wspomaganiu rozwoju, a także w pracy z dziećmi z autyzmem, Zespołem Aspergera, i innymi trudnościami. Pracowała w placówkach prowadzących zajęcia rozwojowe dla małych dzieci, w przedszkolach, szkołach, współpracowałam z Fundacją Komeńskiego, ukończyła także dwuletni staż w Specjalistycznej Poradni MOP oraz Fundacji Dzieci Niczyje. Od 2007 jest związana z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną nr 18 w Warszawie.

Wykształcenie:

Absolwentka Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego (specjalizacja kliniczna dziecka), studiów podyplomowych z zakresu wczesnego wspomagania rozwoju dziecka na APS w Warszawie, Studium Poradnictwa i Interwencji Kryzysowej IPZ. Posiada kwalifikacje socjoterapeuty oraz terapeuty pedagogicznego. Ukończyła również 4 lata Szkoły Terapii Poznawczo-Behawioralnej CBT. Aktualnie jest w trakcie dwuletniego kursu podyplomowego „Psychoterapia dzieci, młodzieży i rodzin – podejście systemowe” organizowanego przez Krakowską Fundację Rozwoju Psychoterapii. Odbyła wiele szkoleń z zakresu diagnozy i terapii dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, jak również wspomagania dzieci rozwijających się prawidłowo. Posiada uprawnienia do stosowania w pracy z dziećmi takich metod jak: Kids Skills – Dam Radę!, Trening Pewności Siebie, system Growth through Play (Rozwój poprzez Zabawę), Trening bazowych umiejętności komunikacyjnych, Trening umiejętności społecznych TUS, program Smyko-multisensoryka® i in. Ukończyła liczne kursy dotyczące wspierania rodziców w ich kompetencjach rodzicielskich oraz budowania bliskiej relacji z dzieckiem. Jest też absolwentką Szkoły Konsultacji dla psychologów – Rodzicielstwo bliskości dla profesjonalistów. Posiada doświadczenie w prowadzeniu „Szkoły dla Rodziców” oraz warsztatów „Bez klapsa – jak z miłością i szacunkiem wyznaczać dzieciom granice”.

Obszary pracy klinicznej:

Zajmuje się oceną poziomu rozwoju dzieci w wieku 1-3 lata oraz diagnozą psychologiczną dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. Udziela konsultacji rodzicom i nauczycielom. Prowadzi webinary, warsztaty i grupy wsparcia dla rodziców. Prowadzi treningi umiejętności społecznych TUS. Prowadzi konsultacje psychologiczne i poradnictwo wychowawcze dla rodziców, terapię psychologiczną dzieci do 10 roku życia oraz terapię psychologiczno-pedagogiczną dzieci w wieku przedszkolnym.

Specjalizacje i obszary wsparcia:

 • autyzm
 • zespół Aspergera 
 • afazje
 • niepełnosprawności 
 • trening umiejętności społecznych (TUS) 
 • problemy emocjonalne
 • obniżony nastrój
 • zaburzenia lękowe
 • obniżona samoocena
 • trudności w nauce
 • kłopoty w relacjach równiesniczych

 

Nasi Specjaliści