Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu dla osób dorosłych

DIAGNOZA SPEKTRUM AUTYZMU OSÓB DOROSŁYCH | Mental Path Warszawa

Kto może zgłosić się na diagnozę w kierunku spektrum autyzmu (ASD)?

Diagnoza w kierunku spektrum autyzmu u osób dorosłych jest możliwa w oparciu o rzetelne narzędzia diagnostyczne.  Spektrum autyzmu jest zaburzeniem neurorozwojowym a jego objawy mogą być niejednoznaczne i prezentować różny poziom nasilenia, przez co nie u wszystkich diagnozowane jest w dzieciństwie

Diagnoza ASD jest szansą na lepsze zrozumienie swojego dotychczasowego funkcjonowania, zastosowanie odpowiedniej terapii i poprawę jakości życia.

Na diagnozę w kierunku ASD mogą zgłosić się osoby, które podejrzewają u siebie lub u osoby bliskiej neuroatypowy sposób funkcjonowania i/lub które, mają w bliskiej rodzinie osoby zdiagnozowane w kierunku zaburzeń ASD (np. któreś z dzieci).

Oferujemy kompleksową diagnozę psychologiczno-psychiatryczną zarówno u dzieci, młodzieży jak i dorosłych.

 Jak przebiega diagnoza i kto ją wykonuje?

Diagnoza opiera się o badania psychologiczno-psychiatryczne. Diagnoza psychologiczna obejmuje odpowiednio dobrane kwestionariusze i testy, z którymi pacjent udaje się do lekarza psychiatry. Rozpoznanie zaburzenia stawia lekarz po zapoznaniu się z wywiadem i dokumentacją pacjenta. Diagnozę wykonujemy wyłącznie stacjonarnie,  zgodnie z zaleceniami diagnostycznymi. Bezpośredni kontakt specjalisty z pacjentem jest ważnym aspektem diagnozy.

Diagnoza dorosłych może odbywać się w dwóch ścieżkach

1. Lekarz psychiatra konsultuje pacjenta i zaleca wykonanie diagnozy i określonych badań psychologicznych dopasowanych do indywidualnej sytuacji  pacjenta.

2. Po zapisaniu się przez pacjenta na pakiet badań psychologicznych psycholog-diagnosta po wywiadzie dobiera zestaw testów i kwestionariuszy. Proces diagnozy psychologicznej kończy się wystawieniem przez psychologa opisowej opinii psychologicznej, z którą pacjent udaje się do lekarza psychiatry.

Proces diagnostyczny zawiera standardowy schemat badań i testów, jednak każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie w odniesieniu do sytuacji osoby badanej i jej potrzeb.

Standardowa procedura diagnostyczna obejmuje:

Etap 1.  Wywiad diagnostyczny z psychologiem lub psychiatrą

Etap 2. Badania kwestionariuszowe i testy psychologiczne [1-4 h, w zależności od liczby zleconych badań]

Etap 3.  Sporządzenie opinii psychologicznej z wynikami testów i zaleceniami

Etap. 4 Wizytę u lekarza psychiatry, postawienie diagnozy

Czy konieczna jest wizyta u psychiatry?

O ostatecznej diagnozie zawsze decyduje lekarz psychiatra. Nasz lekarz skrupulatnie zapoznaje się z sytuacją danego pacjenta, wywiadem rozwojowym i  opinią psychologiczną, jeśli jest ona dostępna.

Na czym polegają badania psychologiczne?

Kwestionariusze i badania psychologiczne mają za zadanie szczegółowo prześledzić rozwój i funkcjonowanie pacjenta w  różnych obszarach od okresu wczesnego dzieciństwa do dorosłości, ocenić funkcjonowanie społeczno-emocjonalne i jego wpływ na aktualne życie pacjenta, umożliwić ew.  rozpoznanie objawów innych trudności,  nie tylko  charakterystycznych dla spektrum autyzmu, ale mogących współwystępować z zaburzeniami ASD.

Szczegółowy cennik usług w ramach diagnostyki zaburzeń ze spektrum autyzmu dorosłych:

Badania psychologiczne:

Wywiad diagnostyczny z psychologiem [50 min] – 250 zł (na tym etapie diagnosta zbiera informacje o pacjencie i zaleca dobór testów)

Badanie kwestionariuszami: AQ i MMPI-2  [2 h] + opinia z wynikami – 950 zł

Opcjonalnie konsultacja z osobą z otoczenia pacjenta (uzupełnienie informacji do wywiadu wczesnodziecięcego i/lub obecnego funkcjonowania)- [50 h]- 250 zł

Opcjonalnie badanie protokołem ADOS-2 + raport [2 h] – 950 zł

Omówienie z psychologiem wyników badań [50 min]- 250 zł

Konsultacja u lekarza psychiatry:

Konsultacja psychiatryczna – 50-60 min– 350 zł (1-2 wizyty w zależności od sytuacji pacjenta )

Konsultacja psychiatryczna – kolejne wizyty 20-30 min- 300 zł

 

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis