Warsztaty i szkolenia

Szkolenie o seksualności dzieci z zaburzeniami rozwojowymi

15.06.2024, sobota, 10:00 – 14:00, platforma Zoom

Trening umiejętności społecznych dla dorosłych

Poniedziałki, godzina 17:00

Grupa dla młodzieży terapii tańcem i ruchem

Wtorki, godzina 19:00

Szkolenie dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW dzieci z diagnozą Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

13.04.2024

TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH – grupa 7-8 latków

ZAPISY na marzec-czerwiec 2024

Jak bawić się z dzieckiem i stymulować jego rozwój? – WARSZTATY DLA RODZICÓW DZIECI 0-2

Szkolenie dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW dzieci z diagnozą Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

10.02.2024

Trening umiejętności społecznych

Zapisy na I semestr 2022/2023

Warsztat

Wakacyjne warsztaty „Ratunku Emocje”

Warsztat

Wakacyjny TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Warsztat

Listopadowe odpuszczanie w ciele

Warsztat

Z dziećmi o emocjach. Rozwój inteligencji emocjonalnej dzieci  w wieku 0-10 lat

Warsztat

Trening Umiejętności Społecznych w praktyce TUS

Warsztat

Zespół Aspergera – teoria i obszary terapii

Warsztat

Strachy na lachy – prowadząca Magda Kozłowska