Trening umiejętności społecznych to program przeznaczony dla dzieci i młodzieży z trudnościami w nawiązywaniu kontaktów społecznych (m.in. dla dzieci nieśmiałych, wycofanych społecznie, z trudnościami w nawiązywaniu prawidłowych relacji rówieśniczych, z panowaniem nad złością „nielubianych” przez kolegów).

Zajęcia mają na celu trenowanie umiejętności komunikacyjnych, współpracy w grupie, pracy nad przestrzeganiem zasad, nauki samokontroli, rozumienia i wyrażania emocji, pracy nad rozwiązywaniem konfliktów. Budowanie tożsamości i poczucie własnej wartości.
Zajęcia przeznaczone dla dzieci w wieku przedszkolnym, wczesnoszkolnym oraz szkolnym i mają formę cyklu dwunastu spotkań grupowych (grupa od 5-8 osób) prowadzonych przez dwóch terapeutów dziecięcych, co pozwala na monitorowanie postępów i obserwację każdego uczestnika.
Umiejętności społeczne będą ćwiczone poprzez zabawę oraz możliwość doświadczania sytuacji społecznych w bezpiecznych warunkach warsztatowych.

Organizacja spotkań:
1 Etap – Zgłoszenie– wywiad psychologiczny z rodzicem/opiekunem (60 min)
2 Etap –Zajęcia grupowe dla dzieci (12 spotkań 1x w tygodniu)
3 Etap – Rozmowa z rodzicami/opiekunami po zakończonym treningu w celu przekazania informacji zwrotnych wraz z opinią opisową (30 min.)

Zajęcia obywają się raz w tygodniu.

Po ukończeniu treningu jest możliwość kontynuowania zajęć w kolejnym semestrze.

W ciągu roku odbywają się dwie edycje: SEMESTR ZIMOWY (październik- styczeń) oraz SEMESTR LETNI (marzec- czerwiec)

Koszt zajęć:

1200zł/12 treningów – możliwość zapłaty w 3 ratach + wywiad z rodzicem poprzedzający TUS – 200zł.

 

ROZPOCZĘLIŚMY ZAPISY NA I SEMESTR październik 2022- styczeń 2023:

GRUPA PRZEDSZKOLA 5-6,5 lat : wtorki godz. 18:00-19:30 Ul. Belwederska 44/2

GRUPA PRZEDSZKOLNA  4-5 lat: środy godz. 17:00-18:30 Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6

GRUPA WCZESNOSZKOLNA 7- 9 lat: czwartki godz. 17:00-18:30 Ul. Jana Nowaka-Jeziorańskiego 51/U6

GRUPA 10-13 lat- dzieci w tym wieku zapraszamy do grupy dla nastolatków (kliknij w link)

Zgłoszenia należy przesyłać na adres e-mail: kontakt@pracowniaetapy.pl (w tytule wpisując „Trening umiejętności społecznych”
W treści maila prosimy podać imię i nazwisko dziecka, jego wiek oraz telefon kontaktowy do rodzica/opiekuna).

 

**Ilość miejsc w grupach jest ograniczona. Dzieci dopasowywane są do grup wiekowo, a rozpoczęcie treningu uzależnione jest od zgłoszenia się min. 5 dzieci do grupy.