Diagnoza ADHD dorosłych

DIAGNOZA ADHD DLA OSÓB DOROSŁYCH w Mental Path

 

Kto może zgłosić się na diagnozę ADHD?

Diagnoza w kierunku ADHD i wdrożenie skutecznego leczenia u osób dorosłych jest możliwa i oparta  na rzetelnych narzędziach diagnostycznych. Wiemy że ADHD jest zaburzeniem neurorozwojowym i większość osób z niego nie „wyrasta“ jak kiedyś sądzono. Jeśli obserwujesz u siebie cechy charakterystyczne dla ADHD, które występowały już w dzieciństwie, zgłoś się na diagnozę. Dobrze postawiona diagnoza jest pierwszym krokiem skutecznego leczenia i terapii, które przekładają się na poprawę funkcjonowania i skuteczne łagodzenie dokuczliwych objawów.

Czym objawia się ADHD u dorosłych?

Objawy ADHD u osoby dorosłej odnoszą się do trzech kluczowych obszarów: koncentracji uwagi, nadpobudliwość oraz impulsywność. W naszym artykule na blogu przeczytasz opisy typowych zachowań i objawów w tych obszarach oraz różnice, które mogą występować ze względu na płeć: https://mentalpath.pl/2024/02/13/czym-objawia-sie-adhd-u-doroslych/

Jak przebiega diagnoza dorosłych z ADHD i kto ją wykonuje?

Diagnoza ADHD wykonywana jest przez psychiatrę i psychologa.  Rozpoznanie zaburzenia zawsze stawia lekarz psychiatra po zapoznaniu się z wywiadem i dokumentacją na temat pacjenta. Diagnoza psychologiczna nie jest zawsze obowiązkowa, ale wskazana.

Diagnoza dorosłych może odbywać się w dwóch ścieżkach

 1. Lekarz psychiatra konsultuje pacjenta i zaleca wykonanie diagnozy i określonych badań psychologicznych dopasowanych do indywidualnej sytuacji  pacjenta.
 2. Po zapisaniu się przez pacjenta na pakiet badań psychologicznych w kierunku ADHD, psycholog-diagnosta po wywiadzie dobiera zestaw testów, następnie dokonuje obliczeń i analizy wyników. Proces diagnozy psychologicznej kończy się wystawieniem przez psychologa opisowej opinii psychologicznej, z którą pacjent udaje się do lekarza psychiatry.

Proces diagnostyczny zawiera standardowy schemat badań i testów, jednak każdy przypadek rozpatrujemy indywidualnie w odniesieniu do sytuacji osoby badanej i jej potrzeb.

Standardowa procedura diagnostyczna obejmuje:

 • Etap 1.  Wywiad diagnostyczny z psychologiem lub psychiatrą
 • Etap 2. Badania kwestionariuszowe i testy psychologiczne [1-4 h, w zależności od ilości zleconych badań]
 • Etap 3. Sporządzenie opinii psychologicznej z wynikami testów i zaleceniami
 • Etap. 4 Wizyta u lekarza psychiatry, postawienie diagnozy + zalecenia dotyczące leczenia

Czy konieczna jest wizyta u psychiatry?

O ostatecznej diagnozie zawsze decyduje lekarz psychiatra. Nasz lekarz skrupulatnie zapoznaje się z sytuacją danego pacjenta, wywiadem rozwojowym i  opinią psychologiczną, jeśli taką posiada. Postawienie diagnozy i przepisanie leków odbywa się zazwyczaj na drugiej wizycie u lekarza psychiatry. 

Na czym polegają badania psychologiczne?

Testy i badania psychologiczne mają za zadanie ocenić funkcjonowanie w sferze emocjonalnej i poznawczej, czasem konieczne jest dokonanie diagnozy różnicowej innych trudności lub zaburzeń, które mogą przypominać w swoich objawach ADHD.  Diagnoza formułowana jest w oparciu o wyniki rzetelnych narzędzi kwestionariuszowych oraz testowych, w tym: kwestionariusza DIVA-5 wykonywanego z pogłębionym wywiadem przez psychologa, testu komputerowego Moxo w kierunku ADHD, kwestionariuszy osobowości.

 

Szczegółowy cennik usług w ramach diagnostyki ADHD dorosłych:

Badania psychologiczne:

 • Wywiad diagnostyczny z psychologiem [50 min] – 250 zł (na tym etapie diagnosta zbiera informacje o pacjencie i zaleca dobór testów)
 • Badanie kwestionariuszem DIVA5 przeprowadzane przez psychologa [1h ] + raport z wynikami- 380 zł, 
 • Badanie komputerowym testem MOXO + raport- [do 1h]- 360 zł
 • Badanie testem osobowości MMPI-2 [do 2 h] + opinia z wynikami – 750 zł 
 • Pakiet badań: DIVA + MMPI z opinią psychologiczną- 1100zł 
 • Omówienie z psychologiem wyników badań [50 min]- 250 zł 
 • Konsultacja z osobą z rodziny (uzupełnienie informacji w sytuacji niejasności w wywiadzie wczesnodziecięcym z pacjentem)- [50 h]- 250 zł

Konsultacja u lekarza psychiatry:

 • Konsultacja psychiatryczna- 50-60 min – 350 zł (1-2 wizyty w zależności od sytuacji pacjenta )
 • Konsultacja psychiatryczna- kolejne wizyty 20-30 min- 300 zł

 

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis