Firmy

zaburzony work-life balance:

12-

krotnie zwiększa
ryzyko wypalenia
zawodowego

6-

krotnie zwiększa
ryzyko odczuwania
silnego stresu w pracy

3-

krotnie podnosi
ryzyko wystąpienia
stanów depresyjnych,

nie pozostaje także
bez wpływu na jakość
naszej pracy

CZYM JEST MENTAL CARE PROGRAM?

MENTAL CARE jest autorskim programem opracowanym przez psychologów z wieloletnim doświadczeniem, specjalizujących się w dostarczaniu USŁUG OUTSOURCINGU PSYCHOLOGICZNEGO, dedykowanym dla pracodawców chcących promować ideę MENTAL WELLBEING w swoich firmach oraz chcących przygotować się na nadchodzące zmiany i towarzyszące im kryzysy. Głównym celem jaki ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenie MENTAL CARE PROGRAM JEST ZBUDOWANIE ODPORNOŚCI NA STRES I ZWIĘKSZENIE ZADOWOLENIA Z PRACY U DANEGO PRACODAWCY.

MENTAL CARE PROGRAM pozwala monitorować i oszacowywać ryzyka w obszarze dobrostanu psychicznego pracowników. JEST SYSTEMEM DOSTARCZANIA NARZĘDZI ORAZ WIEDZY potrzebnych zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w odnalezieniu się w sytuacjach kryzysowych (w szczególności w pandemii Covid-19).

MENTAL CARE TO HOLISTYCZNY PROGRAM ROZPOZNAWANIA I REDUKCJI STRESU ORAZ ZAPOBIEGANIA JEGO NASTĘPSTWOM

Natężony i przewlekły stres, izolacja społeczna, sytuacja niepewności, w tym poczucie zagrożenia, powodują trwałe szkody psychiczne. OBECNA SYTUACJA PANDEMICZNA WYMUSIŁA NA PRACODAWCACH REORGANIZACJĘ DOTYCHCZASOWEGO TRYBU PRACY. Praca zdalna powoduje u wielu pracowników poczucie izolacji i braku przynależności. Menadżerowie mają ograniczony kontakt ze swoimi zespołami. Nie są w stanie na bieżąco odpowiadać na potrzeby pracowników, którzy oprócz wyzwań zawodowych mierzą się również z osobistymi trudnościami.

Menadżerowie i kadra zarządzająca sami doświadczają wysokiego poziomu stresu, a dodatkowo rośnie wobec nich presja, aby dawali więcej wsparcia współpracownikom. Będąc ekspertami w swojej branży (informatykami, inżynierami, czy ekonomistami) nie mają odpowiedniego przygotowania psychologicznego, żeby sobie z nowymi wyzwaniami poradzić.

W DOBIE PANDEMII STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE OPARTE NA PSYCHOLOGICZNYM ROZUMIENIU SYTUACJI, JEST DROGĄ DO PORADZENIA SOBIE Z KRYZYSEM. Aby pracodawcy mogli być skuteczni w swoich działaniach potrzebują wiedzy z zakresu psychologii stresu i psychologii kryzysu, której dostarcza MENTAL CARE PROGRAM.

ETAPY WDRAŻANIA MENTAL CARE PROGRAM

AUDYT
Pierwszym krokiem w programie MENTAL CARE jest przeprowadzenie przez nas AUDYTU w firmie. POLEGA ON NA ZBADANIU PSYCHOLOGICZNEJ KONDYCJI ORGANIZACJI, POPRZEZ UŻYCIE SPECJALISTYCZNYCH NARZĘDZI DIAGNOSTYCZNYCH. Na podstawie przeprowadzonych badań, na które składają się testy psychologiczne wypełniane elektronicznie i anonimowo dla pracodawcy przez wszystkich pracowników, testy dedykowane tylko dla menedżerów i zarządów oraz pogłębione wywiady z wybranymi kluczowymi osobami w firmie, jesteśmy w stanie zidentyfikować stany emocjonalne wpływające na funkcjonowanie poznawcze, społeczne oraz na efektywność i wydajność w pracy. Po przeprowadzeniu audytu trwającego zwykle do 2 tygodni będziemy mogli odpowiedzieć na pytanie, jaki jest ogólny poziom zadowolenia z pracy, jaki jest poziom stresu oraz ilu pracowników jest narażonych na wypalenie zawodowe.

Grupa testów przeznaczonych dla menadżerów i kadry zarządzającej pozwala określić ich styl pracy, orientację na cel, indywidualne predyspozycje oraz zdolność do implementowania wiedzy, używania osobistych zasobów w zarządzaniu zespołami oraz w radzeniu sobie z problemami poszczególnych osób w sytuacji kryzysowej.

Wynikiem audytu jest kompleksowy raport, który następnie jest dokładnie omawiany
i analizowany z klientem.

RAPORT
Raport przedstawia analizę danych zebranych na etapie audytu, obrazujących sytuację psychologiczną w firmie. Raport pozwala następnie opracować i wdrożyć niezbędne działania, prowadzące do oczekiwanych efektów w określonej perspektywie czasowej.

REKOMENDACJE
Rekomendacje będą stanowiły propozycje wdrożenia systemu oddziaływań psychologicznych (jest to kluczowy etap całego MENTAL CARE PROGRAM), które mają za zadnie rozwiązać zidentyfikowane problemy opisane w raporcie. Ponieważ sytuacja kryzysowa charakteryzuje się dużą dynamiką, nasze działania są dostosowywane w elastyczny sposób do zmieniających się realiów. Rozwiązania są wielopoziomowe i składają się na nie m.in.:

 • konsultacje psychologiczne indywidualne i dla określonych zespołów pracowników (stacjonarnie w siedzibie klienta lub w klinice oraz on-line) mające na celu udzielanie wsparcia psychologicznego dla osób mających problemy, będących w kryzysie, w stresie, lęku, depresj
 • doradztwo psychologiczne i szkolenia dla menadżerów / zarządów
  (stacjonarnie u klienta i on-line) w zakresie:
  • rozpoznawania pierwszych symptomów kryzysów w zespole i problemów psychologicznych u poszczególnych członków zespołu
  • otwartej komunikacji
  • szeroko rozumianej psychoedukacji, ukierunkowanej na budowanie
   poczucia bezpieczeństwa w środowisku pracy, jak również dającej wsparcie
   w życiu osobistym (warsztaty, szkolenia, indywidualne, grupowe, dla par, dla rodziców z dziećmi)

 

 

KORZYŚCI DLA PRACODAWCY

 • konsulting psychologiczny dla działów HR i kluczowych osób w firmie
 • pomoc w zarządzaniu informacją i komunikacją w firmie (przygotowywanie gotowych materiałów do rozesłania pracownikom przez zarząd lub HR)
 • zaprojektowanie szytego na miarę indywidualnych potrzeb pracodawcy długofalowego systemu wsparcia dla poszczególnych grup pracowników i ich rodzin
 • pomoc psychologiczna dla wszystkich pracowników zaimplementowana
  w ciągu 48 h od podpisania umowy

KORZYŚCI DLA PRACOWNIKA

 • szybka interwencja psychologiczna w sytuacji kryzysowej
 • pozyskanie cennych umiejętności jak radzić sobie w pracy i zachować równowagę pomiędzy życiem zawodowym i prywatnym
 • profesjonalne wsparcie psychologiczne dla członków rodzin

CENNIK

Ceny ustalamy indywidualnie w zależności od ilości pracowników objętych MENTAL CARE PROGRAM oraz od zaakceptowanego po audycie zakresu działań mających na celu wdrożenie konkretnych rozwiązań będących odpowiedzią na potrzeby firmy.

Głównym celem jaki ma zostać osiągnięty poprzez wdrożenia MENTAL CARE PROGRAM  jest zbudowanie odporności na stres i zwiększenie zadowolenia z pracy u danego pracodawcy.

MENTAL CARE PROGRAM pozwala monitorować i oszacowywać ryzyka w obszarze dobrostanu psychicznego pracowników. Jest systemem dostarczania narzędzi oraz wiedzy potrzebnej zarówno pracodawcom, jak i pracownikom w odnalezieniu się w sytuacjach kryzysowych.

Zapraszamy do kontaktu +48 502 214 077

Nasi specjaliści