Czym jest i na czym polega integracja sensoryczna (SI)?

 

Czym jest integracja sensoryczna?

Integracja sensoryczna to proces umożliwiający organizowanie i interpretowanie informacji otrzymywanych przez różne zmysły, co jest niezbędne do adekwatnego reagowania na otaczający świat. Dzięki temu mechanizmowi, jednostka może koordynować swoje działania, reagować na bodźce sensoryczne oraz rozwijać umiejętności społeczne i poznawcze. Proces ten ma fundamentalne znaczenie w rozwoju motorycznym i poznawczym, umożliwiając sprawne przetwarzanie sensoryczne, które wpływa na naukę, komunikację, koncentrację oraz zdolności społeczne. Zaburzenia w integracji sensorycznej manifestują się przez nadwrażliwość lub niedowrażliwość na bodźce, co może utrudniać codzienne funkcjonowanie, naukę i interakcje społeczne. 

 

Jakie integracja sensoryczna ma znaczenie dla rozwoju człowieka?

Integracja sensoryczna pełni kluczową rolę w rozwoju dziecięcym, będąc procesem, dzięki któremu mózg odbiera, analizuje i uporządkowuje informacje pochodzące z różnorodnych zmysłów. To mechanizm umożliwia dzieciom koordynowanie ruchów i jest niezbędny w nauce precyzyjnych umiejętności motorycznych, takich jak chwytanie przedmiotów, chodzenie, bieganie czy skakanie. Pozwala również na efektywne przyswajanie wiedzy i rozwijanie zdolności do rozwiązywania problemów, oferując lepsze zrozumienie świata. Dzieci, które efektywnie przetwarzają bodźce sensoryczne, radzą sobie lepiej z nauką i adaptacją nowych umiejętności, co również wpływa na ich zdolność do interakcji społecznych. Natomiast te z problemami w przetwarzaniu informacji sensorycznych mogą doświadczać frustracji i trudności w zabawie oraz kontaktach z rówieśnikami. Problemy z integracją sensoryczną mogą skutkować nadwrażliwością lub problemami w przetwarzaniu bodźców, co z kolei wpływa na regulację emocji i zachowanie dziecka.

Integracja sensoryczna jest równie istotna dla funkcjonowania człowieka na każdym etapie życia. Proces ten umożliwia ludziom odpowiednie reagowanie na otoczenie, uczestnictwo w codziennych aktywnościach, naukę i nawiązywanie relacji społecznych. Wpływa także na zdolność koncentracji, pamięć i rozwiązywanie problemów. Pozwala na odpowiednią komunikację, zarówno werbalną, jak i niewerbalną, poprzez umiejętność adekwatnej interpretacji mowy ciała, tonu głosu, czy ekspresji i mimiki twarzy. Ponadto, pomaga w regulacji emocji – osoby, które mają trudności z integracją sensoryczną, mogą być bardziej sfrustrowane, lękowe lub wykazywać zachowania unikowe lub nawet agresywne. Towarzyszyć może im ogólny dyskomfort w codziennym funkcjonowaniu. 

 

Jak objawiają się zaburzenia integracji sensorycznej?

 

Osoby borykające się z zaburzeniami integracji sensorycznej mogą mieć problemy z:

 • koordynacją ruchową
 • wykonywaniem zadań wymagających precyzyjnych ruchów, takich jak pisanie 
 • aktywnościami motorycznymi, jak jazda na rowerze czy wspinanie się
 • nadwrażliwością sensoryczną na dźwięki, światło, dotyk, smaki czy zapachy, które zwykle nie przeszkadzają innym osobom
 • lokalizowaniem źródła dźwięku, śledzeniem obiektów wzrokiem czy w rozróżnianiu liter i słów 
 • równowagą i poczuciem przestrzeni, oceną odległości
 • unikaniem pewnych aktywności
 • interakcjami społecznymi, poprzez ograniczoną zdolność w interpretacji bodźców społecznych
 • koncentracją i uwagą

Diagnoza i podejście terapeutyczne powinny być indywidualnie dostosowane do potrzeb każdej osoby. Wczesna interwencja terapeutyczna jest kluczowa dla poprawy funkcjonowania i jakości życia osób z zaburzeniami integracji sensorycznej. 

 

Na czym polega terapia integracji sensorycznej i kto może z niej skorzystać?

W trakcie terapii SI wykorzystuje się różne metody i narzędzia, w tym huśtawki, piłki, maty sensoryczne, tunele i edukacyjne zabawki, które angażują różne zmysły. Głównym celem terapii SI jest nie tylko poprawa funkcji sensorycznych, ale również wspomaganie rozwoju emocjonalnego, społecznego, motorycznego i poznawczego. Dzięki terapii, zarówno dzieci, jak i osoby dorosłe mogą lepiej radzić sobie w szkole, pracy i w interakcjach społecznych, co przyczynia się do poprawy ich ogólnej jakości życia.

Diagnoza SI – dla kogo i jak przebiega? 

 

Diagnoza integracji sensorycznej głównie kierowana jest do dzieci, choć może dotyczyć może również dorosłych, zmagających się z problemami w przetwarzaniu sensorycznym. Proces diagnozy SI zazwyczaj składa się z kilku etapów i może obejmować różne metody oceny, w zależności od wieku osoby i specyfiki jej trudności.

 • Wywiad z rodzicami/opiekunami
  na początkowym etapie terapeuta przeprowadza szczegółowy wywiad z rodzicami lub opiekunami dziecka (lub z dorosłym pacjentem), aby zebrać informacje na temat historii rozwoju, obecnych trudności w funkcjonowaniu, jak również zachowań sugerujących problem z przetwarzaniem sensorycznym.
 • Obserwacja zachowania
  Terapeuta może przeprowadzić obserwację pacjenta w różnych sytuacjach (np. podczas zabawy, wykonywania zadań, interakcji z innymi), aby zidentyfikować, jak reaguje ona na bodźce sensoryczne.
 • Testy oceny integracji sensorycznej
  Istnieje wiele narzędzi diagnostycznych używanych do oceny integracji sensorycznej. Mogą one pomóc w identyfikacji konkretnych problemów z przetwarzaniem sensorycznym.
 • Ocena umiejętności funkcjonalnych
  Terapeuta dokonuje również oceny umiejętności funkcjonalnych, takich jak koordynacja, równowaga, siła mięśniowa oraz umiejętności motoryczne.
 • Analiza wyników i opracowanie planu terapii
  Na podstawie zebranych informacji, terapeuta identyfikuje obszary, które wymagają wsparcia. Następnie opracowuje indywidualny plan terapii sensorycznej, który może obejmować między innymi ćwiczenia sensoryczne.
 • Wdrożenie terapii i monitorowanie postępów
  Po opracowaniu planu terapii, rozpoczyna się proces terapeutyczny, który jest regularnie monitorowany i dostosowywany w zależności od postępów pacjenta.

 

Terapia integracji sensorycznej – jakie techniki i ćwiczenia są stosowane w terapii SI?

Techniki i ćwiczenia w terapii integracji sensorycznej są zróżnicowane i dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta, mogą to być:

 • Ćwiczenia równowagi – na przykład chodzenie po linie, stanie na jednej nodze, korzystanie z deski do balansowania. 
 • Ćwiczenia dotykowe – mogą obejmować zabawy z różnymi materiałami (piasek, woda, ryż), by dziecko mogło eksplorować różne tekstury i temperatury, co pomaga w regulacji wrażeń dotykowych.
 • Ćwiczenia proprioceptywne – takie jak wspinaczka, czołganie się przez tunele, noszenie ciężarów, co pomaga dziecku lepiej odczuwać swoje ciało w przestrzeni.
 • Zabawy manualne – modelowanie z plasteliny, rysowanie, malowanie, które wspierają rozwój motoryki małej i koordynacji oko-ręka.
 • Ćwiczenia słuchowe – słuchanie muzyki, używanie instrumentów muzycznych, które mogą pomóc w regulacji wrażeń słuchowych.
 • Terapia w wodzie – pływanie lub ćwiczenia w basenie, które mogą pomóc w rozluźnieniu mięśni.
 • Zabawy z użyciem materiałów o różnych ciężarach i fakturach – noszenie, przenoszenie i manipulowanie przedmiotami o różnych właściwościach może pomóc w rozwoju zdolności sensorycznych.

Korzyści z terapii integracji sensorycznej dla dzieci z autyzmem

Terapia integracji sensorycznej (SI) jest formą terapii stosowaną między innymi u dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD) oraz innych zaburzeń rozwojowych. Celem terapii SI jest pomoc dzieciom w lepszym przetwarzaniu bodźców sensorycznych, które odbierają z otoczenia. Obejmuje to zarówno bodźce dotykowe, wzrokowe, słuchowe, jak i te związane z równowagą czy propriocepcją (postrzeganie pozycji, ruchu i równowagi ciała). Korzyści płynące z terapii integracji sensorycznej dla dzieci z ASD to przede wszystkim:

 • poprawa umiejętności przetwarzania sensorycznego i przez to bardziej adekwatne reagowanie na bodźce z otoczenia,
 • poprawa umiejętności motorycznych i koordynacji,
 • wsparcie w rozwoju umiejętności społecznych, ponieważ dzieci dzięki terapii SI stają się mniej przytłoczone bodźcami z otoczenia i mogą skupić się na komunikacji,
 • zwiększenie poczucia bezpieczeństwa, poprzez pracę nad lepszym zrozumieniem i zarządzaniem doświadczeniami sensorycznymi, 
 • poprawa zdolności koncentracji i uwagi,
 • wsparcie w rozwoju języka i komunikacji w związku z poprawą przetwarzania informacji słuchowych oraz większe zaangażowane w interakcje społeczne.

 

Jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać rozwój integracji sensorycznej u dzieci?

Rodzice i opiekunowie mogą odgrywać kluczową rolę w wspieraniu rozwoju integracji sensorycznej u dzieci, tworząc bogate w bodźce środowisko, które zachęca do zabawy, eksploracji oraz nauki. Realizować to można poprzez:

 • regularne angażowanie dziecka w aktywności, które stymulują różne zmysły – na przykład: zabawa w piaskownicy, malowanie palcami, gra na instrumentach muzycznych, czy ćwiczenia na placu zabaw oraz stosowanie materiałów sensorycznych o różnorakich teksturach, takich jak piasek, ryż, fasola czy różne tkaniny podczas zabawy 
 • rozpoznawanie i klasyfikowanie różnych zapachów i smaków poprzez zabawę może rozwijać zmysły węchu i smaku,
 • tworzenie bezpiecznego środowiska, w którym mogą eksperymentować z różnymi teksturami, dźwiękami i ruchami,
 • zachęcanie do aktywności fizycznej – na przykład jazdy na rowerze, pływania czy tańca,
 • ustalenie rutyn – struktury dnia i przewidywalnych aktywności,
 • zastosowanie technik relaksacyjnych, takich jak głębokie oddychanie, ćwiczenia mindfulness,
 • organizowanie torów przeszkód zawierających różne aktywności, takie jak wspinanie się, pełzanie, balansowanie czy skakanie, może nie tylko wspierać koordynację ruchową, ale również służyć nauce kierunków i pojęć przestrzennych,
 • eksperymenty z wykorzystaniem wody, takie jak przenoszenie wody między pojemnikami, oferują dzieciom okazję do rozwijania umiejętności motorycznych.

Aby te działania były skuteczne, kluczowa jest obserwacja reakcji dziecka i dostosowanie aktywności do jego indywidualnych potrzeb i preferencji. Wszystko powinno odbywać się w bezpiecznym środowisku, a głównym celem jest zapewnienie dziecku pozytywnych doświadczeń sensorycznych. Dla dzieci z trudnościami w przetwarzaniu bodźców sensorycznych ważne jest też stworzenie w domu przestrzeni, które umożliwiają uspokojenie, jak kąciki z miękkimi poduszkami czy ciche, ciemne miejsca. Dostosowanie domowego środowiska, np. poprzez kontrolowanie ilości światła czy hałasu, jest równie istotne. Przede wszystkim rodzice i opiekunowie powinni okazywać cierpliwość, wsłuchiwać się w potrzeby dziecka i zachęcać je do zabawy i eksploracji, aby wspierać jego rozwój integracji sensorycznej.

Warto szukać wsparcia u specjalistów zajmujących się integracją sensoryczną. Mogą oni zaoferować indywidualnie dostosowane programy wspierające rozwój dziecka oraz doradzić rodzicom w kwestii odpowiednich strategii i aktywności.

Pamiętaj, że kluczem jest znalezienie równowagi między stymulacją a przeciążeniem sensorycznym. Celem jest wspieranie dziecka w rozwoju zdolności do przetwarzania wrażeń z różnych zmysłów w sposób, który pozwoli mu skutecznie i komfortowo funkcjonować w codziennym życiu.

 

W Mental Path, dostosowujemy nasze programy terapii sensorycznej do indywidualnych potrzeb Twojego dziecka, aby umożliwić bardziej efektywne przetwarzanie sensoryczne. To przekłada się na znaczącą poprawę w zakresie umiejętności motorycznych, komunikacyjnych oraz społecznych. 

Pod opieką naszych specjalistów, Twoje dziecko ma szansę na odkrywanie świata poprzez zróżnicowane doświadczenia sensoryczne. W Mental Path przekształcamy wyzwania w możliwości, prowadząc każde dziecko ścieżką pełną wsparcia, empatii i akceptacji. Zapraszamy na konsultację w Mental Path.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Terapeuci MentalPath to zespół specjalistów zaangażowany w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, których potrzebujesz, żeby poradzić sobie z nurtującymi cię problemami.

Skontaktuj się już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę.

Nasi specjaliści