Przemoc seksualna wobec dzieci

Przemoc seksualna wobec dzieci to jeden z najbardziej druzgocących czynów, których może doświadczyć młody człowiek. Jest to zjawisko, które pozostawia trwałe blizny na ciele i psychice, wpływając na całe życie ofiary. Mimo że temat ten jest trudny i często otoczony tabu, jest niezwykle ważne, aby o nim mówić. 

W dzisiejszych czasach, kiedy dostęp do informacji jest większy niż kiedykolwiek, nadal brakuje świadomości na temat skali problemu, jego przyczyn, skutków oraz, co najważniejsze, skutecznych metod pomocy osobom, które doświadczyły tego rodzaju przemocy.

Ten artykuł ma na celu rzucenie światła na złożoność i wielowymiarowość problemu przemocy seksualnej wobec dzieci. Przeanalizujemy, czym dokładnie jest ta forma przemocy, jakie są jej objawy, konsekwencje dla zdrowia fizycznego i psychicznego młodych ofiar, oraz jakie kroki mogą podjąć opiekunowie, nauczyciele, specjaliści i społeczeństwo, aby wspierać ofiary i przeciwdziałać przemocy. 

 

Przemoc seksualna wobec dzieci – definicja

Przemoc seksualna wobec dzieci definiuje się jako każdą formę aktywności seksualnej z dzieckiem, w której dorosły lub osoba będąca w pozycji władzy wykorzystuje dziecko do zaspokajania swoich potrzeb seksualnych. Jest to działanie, które narusza podstawowe prawa dziecka, jego integralność fizyczną, emocjonalną oraz seksualną.

Przemoc seksualna może przyjmować różne formy, w tym:

 • dotykanie ciała dziecka w sposób seksualny,
 • wymuszanie na dziecku uczestnictwa w aktywnościach seksualnych,
 • eksponowanie dziecka na treści pornograficzne,
 • dokonywanie na dziecku czynności seksualnych,
 • wymuszanie przez dorosłych na dzieciach przesyłania materiałów o charakterze seksualnym (np. sexting).

 

Ważne jest zrozumienie, że przemoc seksualna wobec dzieci nie ogranicza się tylko do kontaktu fizycznego. Obejmuje także czyny niekontaktowe, które mogą być równie szkodliwe dla zdrowia psychicznego i emocjonalnego dziecka. Każdy akt seksualny, w którym dziecko jest wykorzystywane, niezależnie od tego, czy dochodzi do fizycznego kontaktu, jest formą przemocy seksualnej. 

Ochrona dzieci przed przemocą seksualną wymaga wspólnych działań społeczeństwa, w tym edukacji na temat praw dziecka, świadomości na temat tego, jak rozpoznać i reagować na przypadki wykorzystywania, oraz dostępności odpowiednich środków wsparcia dla ofiar i ich rodzin.

 

Jak rozpoznać przemoc seksualną wobec dziecka?

Rozpoznanie, że dziecko może być ofiarą przemocy seksualnej, często opiera się na zauważeniu zmian w zachowaniu, stanie emocjonalnym lub fizycznym, które mogą wskazywać na doświadczenie traumy.

Jakie są objawy i sygnały, które mogą wskazywać na to, że dziecko może być ofiarą przemocy seksualnej?

Kilka sygnałów, które mogą wskazywać na to, że dziecko jest ofiarą przemocy na tle seksualnym:

 • Zmiany w zachowaniu lub nastroju – nagłe wycofanie się, depresja, lęk, agresja, problemy ze snem, zmiany w apetycie lub nawroty do wcześniejszych etapów rozwojowych (np. moczenie się w nocy).
 • Nieodpowiednie zachowania seksualne – demonstracja nieodpowiednich dla wieku zachowań seksualnych, wiedza na temat seksu niewłaściwa dla wieku, używanie nieodpowiedniego języka seksualnego.
 • Unikanie określonych osób lub miejsc – dziecko może wyrażać lęk lub niechęć do bycia w pobliżu określonej osoby lub odmawiać uczestnictwa w pewnych aktywnościach lub wizytach w określonych miejscach.
 • Trudności z chodzeniem lub siedzeniem, niewyjaśnione bóle w okolicach genitaliów lub odbytu, występowanie infekcji przenoszonych drogą płciową, ciąża.
 • Nagły spadek osiągnięć szkolnych, trudności w koncentracji, częste absencje.
 • Dziecko może wydawać się, jakby nosiło tajemnicę, być niespokojne lub pokazać, że czuje się obciążone czymś, ale ma trudności z wyrażeniem tego w słowach.
 • Samookaleczenia lub zachowania autodestrukcyjne – niektóre dzieci mogą próbować skrzywdzić się fizycznie lub wykazywać inne formy autodestrukcyjnego zachowania.

Ważne jest, aby pamiętać, że żaden z tych sygnałów sam w sobie nie potwierdza przemocy seksualnej, ale ich kombinacja lub nagłe pojawienie się powinno być powodem do zaniepokojenia i dalszego zbadania. Jeśli podejrzewasz, że dziecko jest ofiarą przemocy seksualnej, ważne jest, aby odpowiednio zareagować: słuchaj dziecka bez wydawania osądów, zapewnij mu wsparcie i skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami, które mogą zapewnić fachową pomoc.

Skutki przemocy seksualnej wobec dzieci

Przemoc seksualna wobec dzieci ma poważne i często długotrwałe skutki na ich zdrowie psychiczne, emocjonalne i fizyczne. Skutki te mogą się różnić w zależności od wielu czynników, takich jak wiek ofiary w momencie doświadczenia przemocy, rodzaj i czas trwania nadużyć, relacja z oprawcą oraz otrzymane wsparcie po ujawnieniu nadużyć. Poniżej przedstawiamy zarówno krótkoterminowe, jak i długoterminowe skutki przemocy seksualnej wobec dzieci.

Krótkoterminowe skutki przemocy seksualnej dla dziecka

 

Skutek

Opis

Zaburzenia emocjonalne

Lęk, strach, depresja, poczucie winy i wstyd.

Zachowania regresywne

Takie jak moczenie nocne, ssanie kciuka, nadmierne przywiązanie do zabawek czy lalki.

Objawy somatyczne

Bóle brzucha, głowy, problemy ze snem.

Problemy z zachowaniem

Agresja, problemy z koncentracją, wycofanie społeczne, trudności w nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Zmiany w funkcjonowaniu szkolnym

Spadek ocen, problemy z koncentracją, unikanie szkoły.

 

Długoterminowe skutki przemocy seksualnej dla dziecka

 

Skutek

Opis

Zaburzenia psychiczne

Depresja, zaburzenia lękowe, PTSD (zespół stresu pourazowego), zaburzenia osobowości, myśli samobójcze.

Problemy w relacjach interpersonalnych

Trudności w budowaniu zdrowych relacji, niska samoocena, problemy z zaufaniem do innych, trudności seksualne.

Zachowania autodestrukcyjne

Samookaleczenia, nadużywanie substancji psychoaktywnych, ryzykowne zachowania seksualne.

Zaburzenia odżywiania

Anoreksja, bulimia.

Problemy zdrowotne

Przewlekły ból, zaburzenia cyklu miesiączkowego, przewlekłe problemy ginekologiczne lub urologiczne.

 

Pamiętajmy, że skutki przemocy seksualnej mogą być różne dla każdego dziecka i mogą nie być od razu widoczne. Niektóre objawy mogą pojawić się dopiero w późniejszym okresie życia. Ważne jest, aby ofiary przemocy seksualnej otrzymywały odpowiednie wsparcie psychologiczne, które pomoże im poradzić sobie z doświadczeniami i zminimalizować długoterminowe skutki traumy. Pomoc specjalistyczna może odgrywać kluczową rolę w procesie leczenia i powrotu do zdrowia.

 

Jak pomóc dziecku doświadczonemu przemocą seksualną?

Pomoc dziecku, które doświadczyło przemocy seksualnej, wymaga podejścia, które jest jednocześnie delikatne i zdecydowane. Poniżej przedstawiamy kluczowe kroki, które warto podjąć, chcąc pomóc dziecku, doświadczyło przemocy na tle seksualnym.

 

 1. Wysłuchaj dziecka
 • Najważniejszym krokiem jest zapewnienie dziecku bezpiecznej przestrzeni do wyrażenia swoich uczuć i doświadczeń. Ważne jest, aby słuchać bez wydawania osądów, dawać wsparcie i zrozumienie.
 • Podkreśl, że to, co się stało, nie jest jego winą.
 1. Zapewnij bezpieczeństwo
 • Zapewnienie dziecku, że jest teraz w bezpiecznym miejscu, jest kluczowe. Może to wymagać podjęcia działań, aby zapewnić, że sprawca nie ma dostępu do dziecka.
 1. Skontaktuj się z odpowiednimi instytucjami
 • Policja – w przypadku przemocy seksualnej należy zgłosić sprawę na policję, która zajmuje się sprawami kryminalnymi, w tym wykorzystywaniem seksualnym dzieci.
 • Szukaj ośrodków specjalizujących się w pomocy dzieciom ofiarom przemocy. Psychologowie i terapeuci specjalizujący się w pracy z dziećmi mogą zapewnić wsparcie i pomoc w leczeniu traumy.
 1. Wsparcie profesjonalne
 • Dziecko, które doświadczyło przemocy seksualnej, prawdopodobnie będzie potrzebowało profesjonalnej pomocy psychologicznej. Terapia może pomóc dziecku poradzić sobie z traumą, odbudować poczucie bezpieczeństwa i pracować nad odbudową zdrowych relacji.
 1. Edukacja i prewencja
 • Edukacja na temat granic ciała i bezpieczeństwa seksualnego jest ważnym elementem prewencji dalszej przemocy.
 • Pomóż dziecku zrozumieć, co jest, a co nie jest odpowiednim zachowaniem wobec niego i jak może bronić swoich granic.

 

Gdzie szukać pomocy?

W Polsce pomoc ofiarom przemocy seksualnej mogą oferować takie instytucje jak:

 • Niebieska Linia,
 • Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę (dawniej Fundacja Dzieci Niczyje),
 • Ośrodki Interwencji Kryzysowej,
 • specjalistyczne ośrodki pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży.

Warto również sprawdzić dostępne lokalne zasoby, takie jak poradnie psychologiczno-pedagogiczne czy ośrodki wsparcia oferowane przez gminy.

Pamiętaj, że szybka i skoordynowana reakcja może mieć kluczowe znaczenie w procesie leczenia i odbudowy poczucia bezpieczeństwa dziecka. Pomoc specjalistyczna jest niezbędna, aby dziecko mogło skutecznie przepracować doświadczenia związane z przemocą seksualną i odzyskać równowagę psychiczną.

MENU

Terapeuci MentalPath to zespół specjalistów zaangażowany w dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, których potrzebujesz, żeby poradzić sobie z nurtującymi cię problemami.

Skontaktuj się już dziś i wybierz odpowiedniego specjalistę.

Nasi specjaliści