specjaliści dzieci i młodzież

Nasi specjaliści

Agnieszka Gola

Agnieszka Gola

psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy, terapeuta SI
Anna Banasiewicz

Anna Banasiewicz

pedagog specjalny, surdopedagog, terapeutka integracji sensorycznej
Kamil Mosur

Kamil Mosur

oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Bukała

Anna Bukała

pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Dalida

Anna Dalida

psycholog dziecięcy, terapeuta psychologiczny, terapeuta psychologiczno-pedagogiczny

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis