specjaliści dzieci i młodzież

Nasi specjaliści

Agnieszka Gola

Agnieszka Gola

Psycholog dziecięcy, terapeuta dziecięcy, terapeuta SI
Anna Banasiewicz

Anna Banasiewicz

Pedagog specjalny, surdopedagog, terapeutka integracji sensorycznej
Kamil Mosur

Kamil Mosur

Oligofrenopedagog, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Bukała

Anna Bukała

Pedagog specjalny, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej
Anna Dalida

Anna Dalida

Psycholog dziecięcy, terapeuta psychologiczny, terapeuta psychologiczno-pedagogiczny

Kto kim jest:

Jest lekarzem

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty  i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

NIE jest lekarzem

NIE prowadzi psychoterapii

NIE wystawia recept i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psychoterapeuta

NIE jest lekarzem

Prowadzi psychoterapie

NIE wystawia recept i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psychiatra

Jest lekarzem

NIE prowadzi psychoterapii

Wystawia recepty i L4

NIE prowadzi interwencji kryzysowej

NIE prowadzi psychoedukację

NIE zajmuję się diagnozą psychologiczną