specjaliści

Anna Majczak-Grybczuk

Anna Majczak-Grybczuk

Psychiatra

Anna Majczak-Grybczuk

Anna Majczak jest lekarzem, specjalistą psychiatrą. Od 2012 roku pracuje z pacjentami w Warszawie. Tytuł specjalisty uzyskała w 2018 roku. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w różnych oddziałach i poradniach psychiatrycznych Szpitala Nowowiejskiego, m.in. na Oddziale Ogólnopsychiatrycznym, w Poradni Zdrowia Psychicznego, Poradni Leczenia Zaburzeń Snu, na Oddziale Detoksykacji, na Oddziale Rehabilitacji Psychiatrycznej. Po uzyskaniu stopnia specjalisty pracowała na Oddziale Dziennym Rehabilitacji Psychiatrycznej. Od 2014 roku przyjmowała również pacjentów w prywatnych poradniach zdrowia psychicznego w Warszawie. Prowadziła zajęcia praktyczne z zakresu diagnozy psychiatrycznej, postępowania z pacjentami i metod leczenia psychiatrycznego dla studentów wydziału lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2021 roku rozpoczęła szkolenie z terapii poznawczo-behawioralnej w Instytucie Poznawczym w Warszawie. Specjalizuje się głównie w leczeniu pacjentów z zaburzeniami depresyjnymi i lękowymi. Zajmuje się leczeniem dorosłych pacjentów cierpiących z powodu:

  • zaburzeń depresyjnych;
  • zaburzeń nerwicowych i związanych ze stresem (m.in. zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsyjnych, fobii, zaburzeń adaptacyjnych, zaburzeń somatyzacyjnych);
  • zaburzeń afektywnych dwubiegunowych;
  • zaburzeń snu;
  • schizofrenii i innych zaburzeń psychotycznych.

Dr Anna Majczak prowadzi także diagnostykę, jak i leczenie, ADD i ADHD u osób dorosłych. W pracy zawodowej kładzie nacisk na budowanie partnerskiej relacji z pacjentem i wspólne ustalanie planu leczenia.

Nasi Specjaliści