specjaliści

Marzena Przybylska-Dzieciątkowska

psychoterapeuta, psychotraumatolog

Marzena Przybylska – Dzieciątkowska

 

Jestem psychoterapeutą i psychotraumatologiem. Od wielu lat pracuję z rodzinami zastępczymi i adopcyjnymi. Jestem współautorką programu PRIDE dla rodzin zastępczych i adopcyjnych oraz aktywnym trenerem szkolącym kandydatów na rodziny zastępcze i adopcyjne.

Prowadzę terapię rodzinną i terapię par. Często pracuję z dorosłymi na rzecz dzieci, a czasem indywidualnie z dziećmi lub dorosłymi. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w szpitalu psychiatrycznym i w organizacjach pozarządowych pracujących z rodzinami. Od kilku lat prowadzę również terapię indywidualną w nurcie psychodynamicznym.

Ukończyłam studia podyplomowe Rehabilitacja Dzieci z Dysfunkcjami Rozwojowymi na Wydziale Psychologii UW, całościowe czteroletnie szkolenie w Ośrodku Szkoleń Systemowych w Krakowie oraz Psychotraumatologię praktyczną i Psychotraumatologię zaawansowaną w Fundacji Pomorskie Centrum Psychotraumatologii.  Jestem certyfikowanym terapeutą EMDR I oraz II stopnia, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Terapii EMDR (Certyfication of Completion of EMDR Europe Basic Training).

  Pracuję z:

  • depresją
  • stanami obniżonego nastroju
  • trudnościami związanymi z dorastaniem, odnalezieniem się w relacjach rówieśniczych, relacjach rodzic-dziecko
  • sytuacjami kryzysowymi związanymi z rozwodem, utratą pracy, doświadczaniem przemocy
  • trudnościami w związku, małżeństwie, rodzinie
  • problemami wychowawczymi i kryzysami rodzicielskimi
  • poczuciami straty

  Nasi Specjaliści