specjaliści

Weronika Janeczko

Weronika Janeczko

psycholog, psychoterapeuta, diagnosta

Dr n. społ. Weronika Janeczko

Psycholożka, psychoterapeutka w trakcie certyfikacji w nurcie poznawczo-behawioralnym kończąca 4-letni kurs psychoterapii w Szkole Terapii Poznawczo-Behawioralnej Centrum CBT-EDU. Absolwentka Psychologii Stosowanej Uniwersytetu Jagiellońskiego, doktor nauk społecznych w dyscyplinie psychologia (praca doktorska dotyczyła problematyki uwagi, depresji i uważności w nurcie terapeutycznym i psychofizjologicznym). Absolwentka International Ph.D. Programme in Social and Cognitive Sciences w Instytucie Psychologii UJ.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w krakowskich placówkach: Szpitalu Specjalistycznym im. L. Rydygiera, Szpitalu Uniwersyteckim (Oddział Zaburzeń Afektywnych, Oddział Zaburzeń Emocji i Nastroju) oraz Szpitalu Zakonu Bonifratrów (Wojewódzki Oddział Chirurgii Naczyń i Angiologii, Oddział Chirurgii Ogólnej i Onkologicznej, Oddział Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Geriatrii) . Od 2020 roku pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na Oddziale Diagnostyczno-Terapeutycznym, gdzie pracuje z pacjentami o całym spektrum zaburzeń psychicznych w obszarze wsparcia i diagnozy.

Ma doświadczenie w pracy indywidualnej z osobami m. in. w kryzysie osobistym, z obniżoną samooceną, cierpiącymi na zaburzenia nastroju, przejawiającymi trudności natury emocjonalnej.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Uczestniczy w regularnej superwizji u superwizorów certyfikowanych przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

EN

A psychologist, and CBT psychotherapist in the process of certification, Weronika graduated from the Faculty of Applied Psychology at the Jagiellonian University in Krakow. She also graduated from the International Ph.D. Programme in Social and Cognitive Sciences at JU obtaining her Ph.D. in social sciences with her dissertation on the mutual relations between attention, depression and mindfulness at the International Ph.D. Programme in Social and Cognitive Sciences.

She gained her clinical experience in hospitals in Cracow and Warsaw. Currently, she works at the Institute of Psychiatry and Neurology; her responsibilities include conducting diagnostics and psychotherapy of various psychiatric disorders.

In Mental Path, she works with patients suffering from depression, mood swings, difficulties in coping with everyday life and with many other psychological problems.

She is a member of the Polish Association of Behavioural and Cognitive Therapies, regularly supervising her work with supervisors certified by the Polish Association of Behavioural and Cognitive Therapies.

Nasi Specjaliści