Psychiatra – kim jest i w czym może pomóc?

Psychiatra – kim jest i w czym może pomóc?

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w dziedzinie medycyny zajmującej się zaburzeniami i chorobami psychicznymi. Aby zostać psychiatrą, konieczne jest ukończenie studiów medycznych, co uprawnia do diagnozowania oraz prowadzenia leczenia farmakologicznego. Psychiatrzy mają możliwość wypisywania recept na leki, co odróżnia ich od psychologów i psychoterapeutów. Mogą oni również kierować pacjentów na psychoterapię, oferując wsparcie w znalezieniu odpowiedniego specjalisty, dostosowanego do indywidualnych potrzeb i preferowanego podejścia terapeutycznego. Ponieważ leczenie farmakologiczne nie zawsze jest wystarczające, połączenie go z psychoterapią często przynosi najlepsze rezultaty. Dlatego zaleca się, aby pierwszym krokiem w kierunku poprawy zdrowia psychicznego była konsultacja psychiatryczna, która pomoże właściwie ukierunkować dalsze działania terapeutyczne. Współpraca z psychiatrą może być długoterminowa, w zależności od charakteru i przebiegu zaburzeń. Szczegóły współpracy i plan leczenia ustalane są indywidualnie podczas wizyty.

Czym zajmuje się psychiatra?

Psychiatra to lekarz specjalizujący się w diagnozowaniu i leczeniu chorób oraz zaburzeń natury psychicznej. Obejmuje to szeroki zakres problemów, od łagodnych zaburzeń nastroju po poważne choroby psychiczne, takie jak schizofrenia czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe. Psychiatra głównie wykorzystuje farmakoterapię (leki) jako metodę leczenia, dlatego ważna jest współpraca z innymi specjalistami, takimi jak psycholodzy i psychoterapeuci, aby zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi.

Psychiatria – dziedzina medycyny

Psychiatria jest dziedziną medycyny zajmującą się badaniem, zapobieganiem oraz leczeniem zaburzeń i chorób psychicznych. Leczenie psychiatryczne obejmuje głównie farmakoterapię. Opiera się ono na cyklicznych konsultacjach z lekarzem lub na hospitalizacji na oddziale psychiatrycznym. 

Kiedy warto udać się do psychiatry?

Warto zgłosić się na konsultację psychiatryczną, jeśli pojawiają się objawy, z którymi nie jesteśmy w stanie sami sobie poradzić. Mogą to być znaczne zmiany w zachowaniu i/lub myśleniu, które negatywnie wpływają na codzienne funkcjonowanie. Decyzja o skorzystaniu z pomocy psychiatrycznej jest ważnym krokiem w dbaniu o swoje zdrowie psychiczne. 

Konkretne objawy, które oznaczają, że powinniśmy się umówić do psychiatry to:

 • smutek;
 • apatia;
 • brak energii życiowej;
 • ciągłe zmęczenie;
 • poczucie winy;
 • bezradność;
 • uczucie pustki;
 • pesymistyczne widzenie przyszłości;
 • myśli samobójcze,
 • problemy ze snem – bezsenność, nadmierna senność, zaburzenie rytmu dobowego;
 • silny stres i ciągłe uczucie lęku, niepokoju, napięcia;
 • ataki paniki;
 • problemy z koncentracją, spowolnienie myślenia;
 • rozkojarzenie;
 • zaburzenia pamięci;
 • wycofywanie się z życia społecznego i unikanie kontaktów z innymi ludźmi oraz strach przed kontaktami z innymi;
 • urojenia;
 • błędne postrzeganie rzeczywistości;
 • halucynacje;
 • zaburzenia formy myślenia i zachowania.

Schorzenia i choroby leczone przez psychiatrę

Psychiatra zajmuje się szerokim zakresem chorób psychicznych, które mogą mieć różny stopień nasilenia i różnorodne objawy. Mogą to być choroby takie jak:

Depresja

Choroba afektywna charakteryzująca się obniżonym nastrojem, brakiem motywacji i zainteresowań, zmęczeniem oraz innymi objawami, które negatywnie wpływają na codzienne życie.

Zaburzenia lękowe

Jet to grupa schorzeń, do których zalicza się zaburzenia lękowe uogólnione, ataki paniki, fobie specyficzne, zespół stresu pourazowego (PTSD) i zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD).

Zaburzenia afektywne dwubiegunowe

Zaburzenie nastroju charakteryzujące się silnymi zmianami i wahaniami nastroju, od manii lub hipomanii do depresji.

Schizofrenia i inne zaburzenia psychotyczne

Są to schorzenia charakteryzujące się zaburzeniami myślenia, percepcji, emocji, mowy oraz zachowania, w tym mogą wystąpić halucynacje i urojenia.

Zaburzenia odżywiania

Takie jak anoreksja, bulimia i zaburzenie kompulsywnego objadania się, które charakteryzują się niezdrowym stosunkiem do jedzenia i obrazem ciała.

 

Zaburzenia osobowości

Wzorce zachowań i myślenia znacznie odbiegające od norm kulturowych, trwałe i powodujące dysfunkcję lub cierpienie, na przykład osobowość borderline czy narcystyczna.

Zaburzenia snu

Takie jak bezsenność, nadmierna senność czy zaburzenia rytmu dobowego, które mogą być powiązane z chorobami psychicznymi.

Zaburzenia adaptacyjne

Reakcje na stresowe wydarzenia życiowe, które są silniejsze lub trwają dłużej niż zazwyczaj oczekiwane, prowadząc do trudności w codziennym funkcjonowaniu.

Uzależnienia

Uzależnienie lub nadużywanie substancji, takich jak alkohol, narkotyki i leki, które negatywnie wpływają na zdrowie psychiczne i funkcjonowanie.

Zaburzenia poznawcze

W tym demencja i inne zaburzenia poznawcze, które wpływają na pamięć, zdolności myślenia i inne funkcje umysłowe.

Zaburzenia związane z traumą

W tym zespół stresu pourazowego (PTSD), które może wystąpić po traumatycznych wydarzeniach.

Jak przebiega wizyta u psychiatry i ile trwa leczenie?

Konsultacja psychiatryczna rozpoczyna się od przeprowadzenia szczegółowego wywiadu – psychiatra zada pytania o wszystkie okoliczności Twojego zgłoszenia (dolegliwości, problemy, emocje). Mogą również paść pytania o ogólny stan Twojego zdrowia oraz o przyjmowane leki. Ważne jest by na pytania odpowiadać całkowicie zgodnie z prawdą. Na pierwszej wizycie lekarz może także zalecić dodatkowe badania laboratoryjne (np. krwi), aby wykluczyć somatyczne podłoże trudności, z którymi się zgłaszamy. Czas pierwszej konsultacji psychiatrycznej to około 40-60 minut, kolejne konsultacje są zazwyczaj krótsze. Na koniec wizyty psychiatra ustala z pacjentem termin kolejnego spotkania, aby monitorować postępy w leczeniu i dostosowywać plan leczenia w miarę potrzeb. Ważne jest, aby pacjent czuł się swobodnie dzieląc się swoimi myślami, uczuciami i obawami podczas wizyty u psychiatry. Otwarta komunikacja jest kluczowa dla skutecznego leczenia i budowania zaufania między pacjentem a lekarzem. Czas trwania leczenia psychiatrycznego jest bardzo zmienny i zależy od wielu czynników, w tym od rodzaju i nasilenia zaburzenia, reakcji pacjenta na leczenie oraz przestrzegania zaleceń lekarskich.

Do kogo udać się z depresją?

W przypadku podejrzenia depresji, zalecanym pierwszym krokiem jest wizyta u psychiatry. Jeśli to konieczne, lekarz wprowadzi leczenie farmakologiczne dostosowane do Twoich indywidualnych potrzeb. Psychiatra może również polecić dodatkowe wsparcie w formie psychoterapii, aby zapewnić kompleksowe podejście do leczenia depresji.

 

Jeśli poszukujesz wsparcia w poprawie swojego samopoczucia to niezależnie od tego, z jakimi trudnościami się borykasz – depresją, lękami, problemami związanymi z nadmiernym stresem czy innymi zaburzeniami psychicznymi – w MentalPath znajdziesz drogę do lepszego samopoczucia. Zapraszamy do umówienia wizyty już dziś.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis