Psychiatra

Psychiatra

Lekarz medycyny o specjalizacji psychiatria

  • przeprowadza badania medyczno-psychiatryczne
  • prowadzi konsultacje i porady psychiatryczne
  • diagnozuje
  • wystawia recepty
  • wystawia zwolnienia lekarskie
  • jeżeli ukończył szkołę psychoterapii – może prowadzić terapię

– NIE PRZEPROWADZA testów psychologicznych

 

Na czym polega wizyta psychiatryczna? 

Lekarz psychiatra specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu problemów psychicznych takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania i uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Pierwsza wizyta jest wizytą diagnostyczną, a kolejne wizyty służą do monitorowania przebiegu leczenia. Na spotkaniu lekarz ocenia stan zdrowia, zapoznaje się z problemem i zaleca leczenie. Tylko lekarz psychiatra ma uprawnienia do wystawiania zwolnienia L4 z powodu pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Po diagnozie lekarz może skierować na psychoterapię, która w połączeniu z leczeniem farmakologicznym ma wysoką skuteczność.
W sytuacjach wyjątkowo trudnych lekarz może skierować pacjenta do szpitala.

W Mental Path oferujemy konsultacje psychiatryczne dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych.

 

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis