Psychiatra

Psychiatra

Lekarz medycyny o specjalizacji psychiatria

  • przeprowadza badania medyczno-psychiatryczne
  • prowadzi konsultacje i porady psychiatryczne
  • diagnozuje
  • wystawia recepty
  • wystawia zwolnienia lekarskie
  • jeżeli ukończył szkołę psychoterapii – może prowadzić terapię

– NIE PRZEPROWADZA testów psychologicznych

 

Na czym polega wizyta psychiatryczna? 

Lekarz psychiatra specjalizuje się w diagnozowaniu i leczeniu problemów psychicznych takich jak: depresja, schizofrenia, choroba afektywna dwubiegunowa, zaburzenia odżywiania i uzależnienia, zaburzenia osobowości.

Pierwsza wizyta jest wizytą diagnostyczną, a kolejne wizyty służą do monitorowania przebiegu leczenia. Na spotkaniu lekarz ocenia stan zdrowia, zapoznaje się z problemem i zaleca leczenie. Tylko lekarz psychiatra ma uprawnienia do wystawiania zwolnienia L4 z powodu pogorszenia stanu zdrowia psychicznego. Po diagnozie lekarz może skierować na psychoterapię, która w połączeniu z leczeniem farmakologicznym ma wysoką skuteczność.
W sytuacjach wyjątkowo trudnych lekarz może skierować pacjenta do szpitala. 

Kto kim jest:

Jest lekarzem

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty  i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

NIE jest lekarzem

NIE prowadzi psychoterapii

NIE wystawia recept i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psychoterapeuta

NIE jest lekarzem

Prowadzi psychoterapie

NIE wystawia recept i L4

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Zajmuję się diagnozą psychologiczną

psychiatra

Jest lekarzem

NIE prowadzi psychoterapii

Wystawia recepty i L4

NIE prowadzi interwencji kryzysowej

NIE prowadzi psychoedukację

NIE zajmuję się diagnozą psychologiczną