Psycholog – w czym może pomóc i jak przebiega wizyta?

Kim jest psycholog?

Psycholog to absolwent pięcioletnich studiów magisterskich na kierunku psychologia. Jest to nauka zajmująca się badaniem umysłu oraz ludzkich zachowań – tego, jak ludzie postrzegają, myślą, czują i działają zarówno indywidualnie, jak i w grupie. Praca psychologa może obejmować szereg działań, od prowadzenia badań po terapię i konsultacje. 

Psychologowie używają różnorodnych technik oraz metod badawczych, takich jak; obserwacje, kwestionariusze i testy psychologiczne, w celu zebrania informacji na temat zachowań i stanów psychicznych. Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do psychiatrów, którzy są lekarzami i mogą przepisywać leki, psychologowie tego robić nie mogą.

Psycholog nie prowadzi psychoterapii, natomiast:

 • przeprowadza badania psychologiczne i diagnostyczne
 • prowadzi konsultacje i porady psychologiczne
 • prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze psychologii
 • prowadzi interwencje kryzysowe, zarówno indywidualne jak i grupowe
 • psychoedukuje 

W jakim zakresie może pomóc psycholog?

 

Czym zajmuje się psycholog i kiedy warto go odwiedzić?

Pomoc psychologiczna może obejmować szeroki zakres działań – od pomocy w wypracowaniu strategii radzenia sobie ze stresem, po diagnozowanie i leczenie poważnych zaburzeń psychicznych. 

Główne obszary pracy psychologa to: 

 • Diagnoza i leczenie psychologiczne zaburzeń psychicznych, takich jak depresja i inne zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, zaburzenia odżywiania i inne.
 • Pomoc w zarządzaniu trudnymi emocjami i radzeniu sobie ze stresem.
 • Pomoc w budowaniu pewności siebie, poprawie samooceny i umiejętności społecznych.
 • Poradnictwo zawodowe, pomoc w podejmowaniu wyboru dotyczącego ścieżki zawodowej, radzeniu sobie z problemami w pracy i rozwijaniu kariery.
 • Pomoc w rozwiązywaniu konfliktów relacyjnych, poprawie komunikacji i budowaniu silniejszych związków.
 • Praca nad problemami rodzinnymi, wychowawczymi i międzypokoleniowymi.
 • Pomoc skierowana dla dzieci i młodzieży, w radzeniu sobie z problemami szkolnymi, trudnościami w uczeniu się i problemami behawioralnymi.
 • Przeprowadzanie testów psychologicznych, które mogą pomóc w diagnozowaniu, zrozumieniu i leczeniu różnych trudności psychicznych oraz behawioralnych.

Czym psycholog się różni od psychiatry?

Psycholog i psychiatra to dwa różne zawody w obszarze zdrowia psychicznego, które różnią się zakresem kompetencji, wykształceniem i podejściem do leczenia.

 

AspektPsychiatraPsycholog
Wykształcenie i kwalifikacjeLekarz z ukończonymi studiami medycznymi, specjalizujący się w psychiatrii. Ma uprawnienia do przepisywania leków.Osoba z wyższym wykształceniem psychologicznym (magister lub doktorat), specjalizuje się w rozumieniu ludzkich zachowań i emocji. Nie może przepisywać leków.
Podejście do leczeniaSkupia się na leczeniu zaburzeń psychicznych głównie przy użyciu środków farmakologicznych, choć może oferować psychoterapię.Koncentruje się na udzielaniu wsparcia emocjonalnego, pomocy w rozwiązywaniu problemów życiowych, radzenia sobie ze stresem, lękiem i innymi trudnościami dnia codziennego.
Obszary specjalizacjiMoże specjalizować się w konkretnych obszarach, np. psychiatria dziecięca, zaburzenia nastroju, lękowe, geriatryczna.Może mieć specjalizację, np. psychologia kliniczna, dziecięca, sportowa, sądowa.
PodsumowanieLekarz, który może przepisywać leki i zajmuje się głównie aspektami biologicznymi zaburzeń psychicznych.Skupia się na świadczeniu pomocy psychologicznej i badaniu zachowań, emocji oraz procesów myślowych.

Przebieg sesji z psychologiem – jak wygląda pierwsza wizyta?

Pierwsza wizyta u psychologa to ważny krok dla osoby poszukującej wsparcia psychologicznego. Sesja ta zazwyczaj składa się z kilku elementów, które mają na celu zapoznanie psychologa z pacjentem, zrozumienie jego problemów i określenie najlepszego kierunku dalszego postępowania. Przed rozpoczęciem spotkania psycholog może prosić o wypełnienie formularzy dotyczących danych osobowych, zgody na terapię oraz kwestionariuszy mających na celu zebranie podstawowych informacji o stanie zdrowia psychicznego i fizycznego pacjenta.

Psycholog rozpocznie wizytę od krótkiego wprowadzenia, wyjaśniając sposób prowadzenia terapii, zasady poufności oraz odpowie na wszelkie pytania dotyczące procesu terapeutycznego. To czas, gdy pacjent również może wyrazić swoje oczekiwania wobec terapii. Większość pierwszej sesji zajmuje wywiad, podczas którego terapeuta zadaje pytania dotyczące obecnych problemów, historii życia, zdrowia psychicznego i fizycznego, relacji z innymi ludźmi oraz innych aspektów życia pacjenta, które mogą być istotne dla procesu terapeutycznego. Celem jest uzyskanie jak najszerszego obrazu sytuacji pacjenta.

Na koniec pierwszej wizyty psycholog może wspólnie z pacjentem zastanowić się nad celami terapii. Określenie, co klient chce osiągnąć, pomaga w planowaniu dalszych sesji i metod pracy. Choć szczegółowy plan terapii często jest przedmiotem dyskusji na kolejnych sesjach, już na pierwszym spotkaniu psycholog może przedstawić wstępną propozycję metody pracy, częstotliwości spotkań i sugerowanych kierunków działań. Przed zakończeniem sesji psycholog warto omówić wszelkie pytania lub wątpliwości. To dobry moment, by poruszyć wszystko, co może budzić niepokój lub wymaga dodatkowego wyjaśnienia. Pierwsza wizyta jest fundamentem budowania relacji terapeutycznej, która jest kluczowa dla skuteczności terapii. Otwartość, szczerość i gotowość do pracy nad sobą ze strony pacjenta, jak również profesjonalizm, empatia i zaangażowanie ze strony terapeuty, tworzą podstawę do efektywnej współpracy.

Czym zajmuje się psycholog kliniczny?

Psycholog kliniczny specjalizuje się w diagnozowaniu, ocenie i leczeniu zaburzeń psychicznych. Jego praca obejmuje szeroki zakres działań, które pomagają pacjentom radzić sobie z trudnościami. Psycholog kliniczny zajmuje się przeprowadzaniem szczegółowych wywiadów, obserwacji i testów psychologicznych w celu zdiagnozowania zaburzeń., przy jednoczesnej ocenie zdolności poznawczych, emocjonalnych, behawioralnych i społecznych.

W kolejnym etapie skupia się na konstruowaniu indywidualnych lub grupowych programów terapeutycznych, mających na celu pomoc pacjentom w radzeniu sobie z ich problemami. Oczywiście udziela także wsparcia osobom przechodzącym przez trudne okresy życiowe, takie jak choroba, żałoba, rozwód czy stres zawodowy. Współpraca z innymi specjalistami, takimi jak lekarze psychiatrzy, jest istotna w pracy psychologa klinicznego, aby móc zapewnić kompleksową opiekę pacjentowi.

Psycholog kliniczny pracuje w różnorodnych środowiskach, w tym w szpitalach, prywatnych gabinetach, ośrodkach zdrowia psychicznego, szkołach, uczelniach wyższych oraz w instytucjach badawczych. Jego celem w pracy z pacjentem jest nie tylko leczenie istniejących zaburzeń, ale również wspieranie ogólnego dobrostanu psychicznego i profilaktyka.

Jak przygotować się do wizyty u psychologa?

Przygotowanie się do pierwszej wizyty u psychologa to ważny krok, który może pomóc jak najlepiej wykorzystać czas konsultacji. Zastanów się, dlaczego szukasz pomocy psychologa. Czy masz konkretne problemy emocjonalne, zachowania, które chcesz zmienić, czy potrzebujesz wsparcia w jakiejś życiowej sytuacji? Być może masz bardziej ogólne poczucie niezadowolenia lub lęku. Wiedza na temat tego, co chcesz osiągnąć, pomoże w skonkretyzowaniu sesji. Przed wizytą może być pomocne sporządzenie listy tematów lub pytań, które chcesz omówić. Zapisanie myśli i uczuć, które chciałbyś przedstawić, pomoże ci pamiętać o wszystkich ważnych kwestiach podczas wizyty. Pamiętaj, że psycholog jest po to, aby ci pomóc, a wizyta jest bezpieczną przestrzenią, podczas której możesz wyrazić swoje myśli i uczucia bez obawy o ocenę.

Upewnij się, że wiesz, jak dotrzeć do gabinetu, ile czasu zajmie ci dojazd i gdzie możesz zaparkować. Jeśli sesja odbywa się online, sprawdź swoje połączenie internetowe i sprzęt, który będziesz używać. Znajomość tych szczegółów pomoże ci uniknąć niepotrzebnego stresu przed wizytą. Rozważ, czego oczekujesz – pamiętaj jednak, że zmiany wymagają czasu i pracy, a terapia to proces, który może prowadzić przez trudne tematy i emocje. Nie bój się zadawać pytań dotyczących doświadczenia psychologa, jego podejścia do terapii czy sposobu pracy. To może pomóc w nawiązaniu relacji i zbudowaniu zaufania. Przygotowanie się do wizyty u psychologa to również proces mentalny, który wymaga gotowości do pracy nad sobą. Ważne jest, aby pamiętać, że decyzja o podjęciu terapii to krok w kierunku lepszego zrozumienia siebie i poprawy jakości swojego życia.

Kiedy warto odwiedzić psychologa?

Do wizyty u psychologa mogą skłonić na przykład takie objawy jak: 

 • Trudności emocjonalne i psychiczne, taki jak na przykład długotrwale, utrzymujący się smutek lub depresja, uczucie pustki lub beznadziejności, które nie mija i utrudnia codzienne funkcjonowanie.
 • Ciągłe uczucie niepokoju, strachu lub ataki paniki, które wydają się nieadekwatne do sytuacji.
 • Trudności w kontrolowaniu gniewu, które prowadzą do wybuchów agresji i pośrednio do problemów w relacjach lub w pracy.
 • Problemy z jedzeniem, takie jak anoreksja, bulimia lub kompulsywne jedzenie.
 • Problemy ze snem, takie jak bezsenność, które wpływają na codzienne funkcjonowanie.
 • Doświadczenie zdarzeń traumatycznych, takich jak wypadek, katastrofa naturalna, przemoc lub nadużycia.
 • Radzenie sobie ze śmiercią bliskiej osoby lub inną formą straty.
 • Problemy w pracy lub w szkole, które wydają się przytłaczające.
 • Problemy w relacjach z partnerem, rodziną, przyjaciółmi lub współpracownikami.
 • Poprawa samooceny i pewności siebie.
 • Nauka bardziej efektywnych sposobów komunikacji i budowania relacji z innymi.
 • Nauka strategii radzenia sobie ze stresem i unikania wypalenia zawodowego.
 • Wsparcie w radzeniu sobie z chorobami przewlekłymi i związanymi z tym emocjami.
 • Adaptacja do dużych zmian życiowych, takich jak przechodzenie na emeryturę, zmiana pracy, przeprowadzka lub wejście w nowy etap życia (małżeństwo, narodziny dziecka i inne).

Jeśli doświadczasz któregokolwiek z tych problemów lub po prostu czujesz, że potrzebujesz wsparcia w radzeniu sobie z codziennymi wyzwaniami, konsultacja z psychologiem może być krokiem w stronę poprawy Twojego samopoczucia i jakości życia. Psycholog może zapewnić profesjonalne wsparcie, pomóc zrozumieć źródło trudności i pracować nad znalezieniem skutecznych strategii radzenia sobie.

Jak znaleźć dobrego psychologa dopasowanego do moich potrzeb?

Zastanów się, z jakiego powodu szukasz pomocy psychologicznej. Czy masz określone problemy, takie jak lęk, depresja, problemy w relacjach, czy potrzebujesz wsparcia w konkretnym aspekcie życia? Wiedza na ten temat pomoże Ci w poszukiwaniu specjalisty z odpowiednią specjalizacją. 

Na stronie naszego Centrum oferujemy bazę psychologów, psychoterapeutów oraz lekarzy psychiatrów wraz z opisem ich specjalizacji i doświadczenia, co może być pomocne w znalezieniu specjalisty. Jeśli na przykład mieszkasz za granicą i poszukujesz terapii w formie online, również mamy taką w ofercie. Istnieje wiele różnych podejść terapeutycznych (np. terapia poznawczo-behawioralna, psychodynamiczna, humanistyczna). Warto zastanowić się, które z nich mogą najlepiej odpowiadać Twoim potrzebom i preferencjom. Jeśli nie wiesz, na którą się zdecydować, zachęcamy do zapoznania się z opisami poszczególnych nurtów TUTAJ

Zapraszamy także do kontaktu telefonicznego lub mailowego – nasze rejestratorki pomogą w doborze odpowiedniego specjalisty przedstawią dostępność terminów oraz koszty sesji – to również ważne aspekty, które warto wziąć pod uwagę, decydując się na długoterminową współpracę z psychologiem.

Pierwsze spotkanie może być okazją do zadania pytań, omówienia swoich oczekiwań oraz oceny, czy czujesz się komfortowo z danym terapeutą. Współpraca w terapii opiera się na wzajemnym zaufaniu i dobrym kontakcie, dlatego ważne jest, aby czuć się rozumianym i akceptowanym.

 

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis