Psychoterapeuta

Psychoterapeuta – kim jest i czym się zajmuje?

Najczęściej mgr psychologii, oprócz tego absolwent szkoły psychoterapeutycznej, która trwa minimum 4 lata, osoba pracująca pod stałą superwizją. Psychoterapeuci zajmują się między  innymi:

  • prowadzi psychoterapię
  • prowadzi konsultacje i porady psychologiczne
  • przeprowadza badania psychologiczne i diagnostyczne
  • psychoedukuje
  • prowadzi interwencje kryzysowe, zarówno indywidualne jak i grupowe
  • pracuje klinicznie z pacjentami
  • prowadzi szkolenia i warsztaty w obszarze psychologii

Czym jest psychoterapia?

Psychoterapia jest formą leczenia problemów psychologicznych poprzez rozmowę. Wymaga regularności i systematyczności. Potrzebuje czasu, dlatego rzadko kiedy trwa krócej niż rok. W wielu sytuacjach jest procesem wieloletnim, a w szczególnych sytuacjach może być stałym elementem poprawy jakości życia.

Psychoterapia pomaga poradzić sobie z różnymi problemami takimi jak: stres, depresja, lęk, złość, gniew, trauma. Oddziaływuje na problemy relacyjne i osobowościowe.

Psychoterapia najczęściej jest procesem indywidualnym, ale także mogą z niej skorzystać, pary i całe rodziny. Może także odbywać się w formie spotkań grupowych.

Indywidualna sesja terapeutyczne zazwyczaj odbywa się raz lub dwa razy w tygodniu, a każde spotkanie trwa 50 minut. Sesje dla par odbywają się raz na tydzień lub raz na dwa tygodnie i trwają 90 minut.

Sesje psychoterapeutyczne pomagają zrozumieć, w jaki sposób myśli i zachowania wpływają na jakość naszego życia, a także w jaki sposób wpływają na relacje z innymi ludźmi i sobą samym. Psychoterapia leczy zranienia i psychiczny ból istnienia. Uczy uważności i dbałości o własne zdrowie psychiczne. Pomaga rozpoznawać i rozwijać etyczną postawę. Wspiera świadomość dzięki pogłębionej analizie symptomów i wypartych treści. Pomaga budować lepszy kontakt ze sobą i ze światem. Uczy akceptacji dla siebie i dla innych.

Rozmowa o osobistych doświadczeniach i zranieniach może być trudna, a nawet bolesna. Zadaniem terapeuty jest zadawanie pytań i formułowanie interpretacji skłaniających do refleksji i poszukiwania znaczenia. Ten rodzaj rozmowy wymaga poczucia prywatności i intymności, którą zapewnia kodeks etyki zawodu psychoterapeuty i psychologa, stanowiący o poufności informacji. Zatem wszystko o czym rozmawiasz jest objęte tajemnicą zawodową

Skuteczność psychoterapii zawsze spoczywa po obu stronach procesu. Jeśli terapeuta i jego pacjent poważnie traktują proces i oboje dokładają najwyższych starań, skuteczność terapii może być bardzo wysoka.

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis