Terapia rodzinna – na czym polega i kiedy jest wskazana?

W życiu każdej rodziny zdarzają się trudne chwile, które mogą wymagać wsparcia z zewnątrz. Jedną z form pomocy jest terapia rodzinna, metoda pracy terapeutycznej, która może przynieść znaczącą poprawę w funkcjonowaniu rodzinnych więzi. Poniższy wpis w formie pytań i odpowiedzi ma na celu przybliżyć ten temat, wyjaśnić na czym polega terapia rodzinna oraz kiedy może okazać się wskazana.

 

Co to jest terapia rodzinna?

Terapia rodzinna to forma psychoterapii skoncentrowana na pracy z rodzinami i parami w celu rozwiązania problemów wpływających na zdrowie psychiczne i dobrostan rodziny. Skupia się na poprawie komunikacji między członkami rodziny, rozumieniu wzorców zachowań i uczuć, a także na pracy nad rozwiązywaniem konfliktów i kryzysów rodzinnych.

 

Jakie cele ma terapia rodzinna?

Głównym celem terapii rodzinnej jest poprawa jakości relacji i komunikacji między członkami rodziny. Terapeuci dążą do tego, aby każdy członek rodziny czuł się wysłuchany i zrozumiany, a problemy były rozwiązywane w sposób konstruktywny. Terapia pomaga także identyfikować i zmieniać niezdrowe wzorce zachowań, które negatywnie wpływają na rodzinę.

 

Kiedy terapia rodzinna jest wskazana?

Terapia rodzinna może być wskazana w wielu różnych sytuacjach, które dotyczą funkcjonowania rodziny jako całości lub trudności indywidualnych jej członków, wpływających na cały system rodzinny. Niektóre z najczęstszych okoliczności, w których terapia rodzinna może okazać się pomocna:

 • Trudności w komunikacji – gdy członkowie rodziny mają problem z wyrażaniem swoich uczuć, potrzeb, lub nie potrafią efektywnie słuchać innych, co prowadzi do nieporozumień i konfliktów.
 • Konflikty rodzinne – w przypadku częstych kłótni, niezgody, lub długotrwałych konfliktów, które nie są rozwiązywane, a negatywnie wpływają na domową atmosferę i relacje.
 • Problemy behawioralne dzieci i młodzieży – takie jak trudności w szkole, agresywne zachowania, problemy z prawem, czy zaburzenia odżywiania, które często są sygnałem głębszych problemów w systemie rodzinnym.
 • Przemiany i kryzysy rodzinne – śmierć bliskiej osoby, rozwód, choroba jednego z członków rodziny, narodziny dziecka, emigracja, czy inne ważne zmiany życiowe mogą zdestabilizować równowagę rodzinną i wymagać wsparcia.
 • Uzależnienia – problemy z alkoholem, narkotykami, hazardem, czy innymi formami uzależnienia jednego lub więcej członków rodziny, które wpływają na cały system.
 • Problemy psychologiczne – gdy jeden z członków rodziny boryka się z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia osobowości, co wpływa na relacje i funkcjonowanie całej rodziny.
 • Zmiany w strukturze rodziny – adopcja, ponowne małżeństwo jednego z rodziców i tworzenie nowych, mieszanych rodzin mogą stwarzać wyzwania w zakresie integracji i budowania nowych relacji.
 • Potrzeba wsparcia w wychowaniu – rodzice, którzy czują się przytłoczeni obowiązkami wychowawczymi lub niepewni co do swoich metod, mogą szukać porad i wsparcia w terapii rodzinnej.

Decyzja o podjęciu terapii rodzinnej często następuje w momencie, gdy członkowie rodziny uświadamiają sobie, że samodzielne próby rozwiązania problemów nie przynoszą oczekiwanych rezultatów, a konflikty i trudności zaczynają mieć poważny wpływ na dobrostan i życie codzienne wszystkich domowników. Terapia rodzinna oferuje przestrzeń do pracy nad rozwiązaniem tych problemów w bezpiecznym i wspierającym środowisku, z pomocą doświadczonego terapeuty.

 

Jak wygląda proces terapii rodzinnej?

Proces terapii rodzinnej zwykle rozpoczyna się od spotkań z całą rodziną, podczas których terapeuta stara się zrozumieć dynamikę relacji i kluczowe problemy. W dalszym etapie mogą być przeprowadzane indywidualne sesje z poszczególnymi członkami rodziny lub sesje z podgrupami. Terapeuta wykorzystuje różne techniki, aby pomóc rodzinie w lepszej komunikacji, rozwiązywaniu konfliktów i budowaniu silniejszych więzi.

 

Jakie korzyści może przynieść terapia rodzinna?

Terapia rodzinna może przynieść szereg korzyści dla członków rodziny oraz dla funkcjonowania całego systemu rodzinnego. Korzyści, jakie może przynieść terapia rodzin, to między innymi:

 • Poprawa komunikacji – terapia rodzinna często skupia się na poprawie sposobów komunikacji między członkami rodziny. Uczestnicy uczą się, jak wyrażać swoje potrzeby, uczucia i obawy w sposób zdrowy i produktywny, co może przyczynić się do zmniejszenia nieporozumień i konfliktów.
 • Rozwiązywanie konfliktów – terapia pomaga rodzinom w identyfikacji źródeł konfliktów i opracowaniu strategii ich rozwiązywania. Uczestnicy uczą się, jak radzić sobie z konfliktami w sposób konstruktywny, zamiast unikać problemów lub stosować destrukcyjne metody.
 • Wzmocnienie więzi rodzinnych – praca w terapii może pomóc członkom rodziny poczuć się bardziej związani ze sobą, zrozumieć wzajemne potrzeby i uczucia, co przyczynia się do wzmocnienia wzajemnych więzi i poczucia przynależności.
 • Zrozumienie wzorców zachowań – terapia rodzinna pomaga w identyfikacji i zrozumieniu wzorców zachowań w rodzinie, które mogą przyczyniać się do problemów. Uświadamianie sobie tych wzorców jest pierwszym krokiem do ich zmiany.
 • Wsparcie w trudnych sytuacjach – rodziny, które przechodzą przez trudne chwile, takie jak rozwód, śmierć bliskiej osoby, problemy ze zdrowiem psychicznym, mogą znaleźć wsparcie i przewodnictwo w terapii rodzinnej, pomagając im w adaptacji do nowych okoliczności.
 • Poprawa samopoczucia każdego członka rodziny – korzyści płynące z terapii rodzinnej nie ograniczają się tylko do poprawy relacji między członkami rodziny, ale również przyczyniają się do poprawy indywidualnego dobrostanu psychicznego, co może przekładać się na lepsze funkcjonowanie w szkole, pracy i w innych obszarach życia.
 • Rozwijanie umiejętności radzenia sobie – terapia rodzinna może nauczyć członków rodziny, jak radzić sobie ze stresem, zmianami i wyzwaniami życiowymi, co jest cenną umiejętnością przekładającą się na różne aspekty życia.
 • Zmniejszenie symptomy problemów psychicznych – w przypadkach, gdy problemy psychiczne jednego z członków rodziny wpływają na cały system, terapia rodzinna może pomóc w zmniejszeniu symptomów, poprzez wsparcie rodziny w zrozumieniu i radzeniu sobie z chorobą.

Terapia rodzinna oferuje przestrzeń do pracy nad sobą i swoimi bliskimi w bezpiecznym, wspierającym środowisku, co może prowadzić do głębokich i trwałych zmian na lepsze w życiu rodzin.

 

Kiedy niemożliwe jest podjęcie terapii rodzin?

Terapia rodzinna, choć jest bardzo pomocna w wielu sytuacjach, nie zawsze jest odpowiednia lub możliwa do przeprowadzenia. Istnieją pewne okoliczności, w których terapia rodzinna może nie być zalecana lub może okazać się nieskuteczna:

 • Brak zgody na udział w terapii – wymagana jest zgoda i chęć udziału wszystkich kluczowych członków rodziny. Jeśli któryś z członków rodziny kategorycznie odmawia udziału, terapia może być niemożliwa do przeprowadzenia w pełni skutecznie.
 • Przemoc w rodzinie – w sytuacji, gdy w rodzinie występuje przemoc fizyczna lub emocjonalna, priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa ofiarom. Terapia rodzinna może nie być odpowiednia dopóki nie zostaną podjęte kroki w celu zapewnienia bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom.
 • Poważne zaburzenia psychiczne – w przypadkach, gdy jeden z członków rodziny cierpi na poważne zaburzenie psychiczne, które wymaga intensywnej terapii indywidualnej lub leczenia psychiatrycznego, terapia rodzinna może zostać odłożona na później lub uzupełnić indywidualne leczenie, gdy osoba będzie już stabilna.

W takich sytuacjach może być konieczne rozważenie innych form wsparcia, takich jak terapia indywidualna dla poszczególnych członków rodziny, wsparcie grupowe, mediacje rodzinne, lub inne interwencje specjalistyczne dostosowane do konkretnej sytuacji.

 

Podsumowanie

Terapia rodzinna jest cenną formą wsparcia dla rodzin, które doświadczają trudności. Dzięki niej możliwe jest nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, ale także zbudowanie mocniejszych i zdrowszych relacji na przyszłość. Jeśli Twoja rodzina przeżywa trudny okres, warto rozważyć skorzystanie z pomocy specjalisty.

W celu umówienia konsultacji zadzwoń pod:
+48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail:
recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online:
https://mentalpath.pl/kontakt/

 

Kto jest kim:

Jest lekarzem medycyny

Prowadzi psychoterapię

Wystawia recepty 

Prowadzi interwencję kryzysową

Prowadzi psychoedukację

Wykonuje diagnostykę psychologiczną

psycholog

x

x

x

V

V

V

psychoterapeuta

x

V

x

V

V

V

psychiatra

V

x

V

x

x

x

Kto kim jest:

psycholog

Is NOT a doctor

DOES NOT conduct psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychoterapeuta

Is NOT a doctor

Conducts psychotherapy

DOES NOT issue prescriptions and L4

Conducts crisis intervention

Conducts psychoeducation

Deals with psychological diagnosis

psychiatra

Is a doctor

Does NOT conduct psychotherapy

Issues prescriptions

Does NOT conduct crisis intervention

NOT provides psychoeducation

Does NOT deal with psychological diagnosis