cennik

Cennik dorośli

Konsultacja psychologiczna / ONLINE230 zł50 min
Terapia indywidualna / ONLINE230 zł50 min
Konsultacja psychologiczna par / ONLINE300-380 zł80 min
Terapia par / ONLINE280-380 zł50 -80 min
Interwencja kryzysowa / ONLINE230 zł50 min
Consultation in English / ONLINE300-350 zł50 min
Psychotherapy in English / ONLINE300-350 zł50 min
Couples therapy in English ONLINE430 zł80 min
Konsultacja psychiatryczna / ONLINE350 zł60 min
Konsultacja psychiatryczna – kolejna wizyta / ONLINE300 zł20-30 min

Diagnoza

Konsultacja diagnostyczna250 zł50 min
Diagnoza osobowości od 1250 zł 
Diagnoza aktualne stanu psychicznegood 1250 zł 
Diagnoza inteligencji emocjonalnejod 750 zł 
Diagnoza predyspozycji zawodowychod 1000 zł 
Diagnoza wypalenia zawodowegood 750 zł 
Diagnoza traumy od 1000 zł 
Diagnoza pod kątem ADHDod 750 zł 
Diagnoza pod kątem spektrum autyzmu/ zespołu Aspergeraod 1750 zł 
Diagnoza inteligencji emocjonalnej600 zł 
Diagnoza inteligencji testem WAIS-Rod 1750 zł 
Diagnoza do celów orzeczeń, ZUS, sądu itp.od 1250 zł 

Cennik dzieci i młodzież

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka * / ONLINE230-300 zł50 – 80 min
Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież / ONLINE230 zł50 min
Terapia psychologiczno-pedagogiczna180 zł50 min
Psychoterapia – dzieci i młodzież / ONLINE200-230 zł45-50min
Poradnictwo wychowawcze  / ONLINE230 -300 zł50 – 80 min
Konsultacja integracji sensorycznej SI25050 min
Terapia integracji sensorycznej SI – dzieci i młodzież 16050 min
Diagnoza integracji sensorycznej700 zł3 spotkania
Konsultacja fizjoterapeutyczna – niemowlęta i dzieci250 zł50 min
Fizjoterapia – niemowlęta i dzieci metoda Bobath160 zł50 min
Konsultacja poprzedzająca trening TUS / ONLINE200 zł50 min
Trenning umiejetności społecznych1080-1200 zł12 spotkań
Konsultacja logopedyczna 230 zł50 min
Terapia logopedyczna180 zł50 min
Konsultacja neurologopedyczna250 zł45-50 min
Terapia neurologopedyczna180 zł45-50 min

Diagnoza

Badanie ADOS-2 (konsultacja,badanie, omówienie)1 200 zł 
Konsultacja diagnostyczna250 zł60 min
Badanie intelektu ( Skala Inteligencji Stanford Binet 5) + raport500 zł2×50 min
Badanie intelektu ( Skala Inteligencji Stanford Binet 5)+ raport
+ omówienie wyników i zaleceń
700 zł3x50min
Diagnoza psychologiczna ADHD800-1000 zł3-4 wizyty

PEŁNA OFERTA TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY znajduje się na stronie naszej poradni dziecięcej: www.pracowniaetapy.pl/cennik

Zapraszamy!

Nasi specjaliści