cennik

Rodzaj usługi

Konsultacja 

Psychoterapia indywidualna

Konsultacja psychologiczna par

Psychoanaliza jungowska

Wizyta psychiatryczna pierwszorazowa

Kolejna wizyta psychiatryczna 

Konsultacja logopedy/neurologopedy

Wizyta logopedyczna/neurologopedyczna

Konsultacja dzieci i młodzieży (psychologiczna, pedagogiczna i rodziców)

Konsultacja integracji sensorycznej

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Psychiatra dzieci i młodzieży – wizyta pierwszorazowa

Psychiatra dzieci i młodzieży – kolejna wizyta

Opinia psychologiczna

Sesja rodzinna (rodzice + dzieci)

Diagnoza psychologiczna

Psychotherapy in English

Couples therapy in English

Pierwsza konsultacja dietetyczna

Kolejna konsultacja dietetyczna

Ułożenie diety (na 7 dni z przepisami i listą zakupów)

MENU

cena

200 – 230

230

270 – 380

250

350

300

250

160

200

250

180 – 200

450

300

300

400

800 – 2500

280

430

180

150

250

czas

50 min

50 min

80 min

45 min

60 min

30 min

45 min

45 min

50 min

50 min

50 min

do 50 min

do 25 min

60 min

w zal. od ilości testów

50 min
80 min

50 min

45 min

Rodzaj usługicenaczas
Konsultacja200-23050 min
Psychoterapia indywidualna200-23050 min
Konsultacja psychologiczna par270-38080 min
Psychoanaliza jungowska23045 min
Wizyta psychiatryczna pierwszorazowa35060 min
Kolejna wizyta psychiatryczna30030 min
Kosnultacja logopedy/neurologopedy16045 min
Konsultacja dzieci i młodzieży (psychologiczna, pedagogiczna i rodziców)20050 min
Konsultacja integracji sensorycznej25050 min
Psychoterapia dzieci i młodzieży180-20050 min
Psychiatra dzieci i młodzieży - wizyta pierwszorazowa450do 50 min
Psychiatra dzieci i młodzieży - wizyta kontrolna300do 25 min
Opinia psychologiczna300-
Sesja rodzinna (rodzice + dzieci)40060 min
Diagnoza psychologiczna800 - 2500w zal. od ilości testów
Psychotherapy in English28050 min
Couples therapy in English43080 min
Pierwsza konsultacja dietetyczna18050 min
Kolejna konsultacja dietetyczna15045 min
Ułożenie diety (na 7 dni z przepisami i listą zakupów)250-

Nasi specjaliści