cennik

Konsultacja psychologiczna / ONLINE

230 zł

50 min

Terapia indywidualna / ONLINE

230 zł

50 min

Konsultacja psychologiczna par / ONLINE

300-380 zł

80 min

Terapia par / ONLINE

280-380 zł

50 -80 min

Interwencja kryzysowa / ONLINE

230 zł

50 min

Consultation in English / ONLINE

280 zł

50 min

Psychotherapy in English / ONLINE

280 zł

50 min

Couples therapy in English ONLINE

430 zł

80 min

Konsultacja psychiatryczna / ONLINE

350 zł

60 min

Konsultacja psychiatryczna – kolejna wizyta / ONLINE

300 zł

20-30 min

Cennik Dorośli

Konsultacja psychiatryczna (pierwsza)60 minut400 zł
Konsultacja psychiatryczna (kolejna)30 minut280 zł

 

 

Rodzaj usługi

Konsultacja psychologiczna – dorośli

Terapia indywidualna – dorośli

Konsultacja psychologiczna par

Interwencja kryzysowa – dorośli

Wizyta psychiatryczna pierwsza

Kolejna wizyta psychiatryczna 

Konsultacja psychiatryczna ONLINE

Kolejna konsultacja psychiatryczna ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dorośli ONLINE

Terapia indywidualna – dorośli ONLINE

Terapia par online

Terapia par online

Interwencja kryzysowa – dorośli online

Consultation in English

Psychotherapy in English

Couples therapy in English

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka*

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka**

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwo wychowawcze

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Psychoterapia – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

cena

230

230

300-380

230

350

300

350

300

230

230

280-320

280-320

230

280

280

430

200-230

300

200-230

200

300

200-230

200-230

200-230

300

200-230

200

300

czas

50 min

50 min

80 min

50 min

60 min

20-30 min

60 min

20-30 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min
80 min

50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

50 min

45-50 min

45-50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

Rodzaj usługi

Konsultacja psychologiczna – dorośli

Terapia indywidualna – dorośli

Konsultacja psychologiczna par

Interwencja kryzysowa – dorośli

Wizyta psychiatryczna pierwsza

Kolejna wizyta psychiatryczna 

Konsultacja psychiatryczna ONLINE

Kolejna konsultacja psychiatryczna ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dorośli ONLINE

Terapia indywidualna – dorośli ONLINE

Terapia par online

Terapia par online

Interwencja kryzysowa – dorośli online

Consultation in English

Psychotherapy in English

Couples therapy in English

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka*

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka**

Psychoterapia dzieci i młodzieży

Poradnictwo wychowawcze

Poradnictwo wychowawcze

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Psychoterapia – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE

Konsultacja psychologiczna – dzieci i młodzież ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

Poradnictwo wychowawcze ONLINE

cena

230

230

300-380

230

350

300

350

300

230

230

280-320

280-320

230

280

280

430

200-230

300

200-230

200

300

200-230

200-230

200-230

300

200-230

200

300

czas

50 min

50 min

80 min

50 min

60 min

20-30 min

60 min

20-30 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min

50 min
80 min

50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

50 min

45-50 min

45-50 min

80 min

45-50 min

50 min

80 min

* Wizyty w sprawie pacjentów powyżej 14 r. ż prosimy potwierdzać telefonicznie, aby ustalić czy dziecko również powinno uczestniczyć w wizycie.
**Optymalnym czasem wizyty obydwojga rodziców w sprawie dziecka jest 80 min.

PEŁNA OFERTA TERAPEUTYCZNO-DIAGNOSTYCZNA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY znajduje się na stronie naszej poradni dziecięcej: www.pracowniaetapy.pl/cennik

Zapraszamy!

Rodzaj usługicenaczas
Konsultacja psychologiczna - dorośli23050 min
Terapia indywidualna - dorośli23050 min
Konsultacja psychologiczna par300-38080 min
Terapia par280-32050 min
Terapia par330-38080 min
Interwencja kryzysowa - dorośli23050 min
Consultation in Ensglish28050 min
Psychoterapy in English28050 min
Konsultacja psychologiczna - dorośli ONLINE23050 min
Terapia indywidualna - dorośli ONLINE23050 min
Terapia par ONLINE280-32050 min
Terapia par ONLINE330-38080 min
Interwencja kryzysowa - dorośli ONLINE23050 min
Consultation in English ONLINE28050 min
Psychoterapy in English ONLINE28050 min
Couples Therapy in English ONLINE43080 min
Konsultacja psychiatryczna35060 min
Konsultacja psychiatryczna - kolejna wizyta30020-30 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka*200-23050 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka**30080 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież200-23050 min
Psychoterapia - dzieci i młodzież200-23045-50 min
Poradnictwo wychowawcze200-30050-80 min
Konsultacja psychologiczna w sprawie dziecka ONLINE200-30050-80 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE200-23050 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE200-23050 min
Konsultacja psychologiczna - dzieci i młodzież ONLINE200-23050 min
Psychoterapia - dzieci i młodzież ONLINE200-23045-50 min
Poradnictwo wychowawcze ONLINE200-30050-80 MIN

Nasi specjaliści