RODO

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mental Path Group Sp. z o.o. (Mental Path) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

 

 

Administrator danych osobowych:

 

 

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mental Path Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 12/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000868909, NIP 5213912615.

 

 

Dane kontaktowe administratora Mental Path:

 

Można się z nami kontaktować:

 

◇    telefonicznie pod numerem telefonu: 22 115 16 87

◇    mailowo pod adresem: recepcja@mentalpath.pl

◇    listownie na adres korespondencyjny: Mental Path Group Sp. z o.o. ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa

◇    osobiście w siedzibie firmy

 

 

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

 

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Dominikę Rahm, z którą można się kontaktować:

 

◇    mailowo pod adresem: recepcja@mentalpath.pl

◇  listownie na adres korespondencyjny: Mental Path Group Sp. z o.o. ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa

z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

 

 

Cele i podstawy przetwarzania danych:

 

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

◇    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Mental Path Group Sp. z o.o. polegają na przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu diagnozy i/lub opinii, wydaniu zaświadczenia, przeprowadzeniu konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej lub terapii logopedycznej.

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia wywiadu diagnozy, konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej, terapii logopedycznej, a także komputerowo w celu stworzenia zapisu oraz sporządzenia opinii, opisania wyników diagnozy lub napisania zaświadczenia.

 

 

Okres przechowywania danych:

 

 

◇    Państwa dane przechowywane są 5 lat,
po tym okresie ulegają zniszczeniu. Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa, psychoterapeuty i lekarza.

◇    Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych.

◇    W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.

◇    W sytuacji skorzystania z usługi on-line, Mental Path Group Sp. z o. o. deleguje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych do dostawcy usług teleinformatycznych.

 

 

Przysługujące Państwu prawa:

 

 

Mają Państwo prawo do:

 

◇    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

◇    do przeniesienia danych osobowych
do innego Administratora

◇    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

◇    cofnięcia każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie

 

Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez Mental Path Group Sp. z o.o. (Mental Path) zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO:

 

Administrator danych osobowych:

Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Mental Path Group Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie (02-566) przy ul. Puławskiej 12/10, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie pod nr KRS 0000868909, NIP 5213912615.

 

Dane kontaktowe administratora Mental Path:

Można się z nami kontaktować:

◇    telefonicznie pod numerem telefonu: 22 115 16 87

◇    mailowo pod adresem: recepcja@mentalpath.pl

◇    listownie na adres korespondencyjny: Mental Path Group Sp. z o.o. ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa

◇    osobiście w siedzibie firmy

 

Dane Inspektora Ochrony Danych Osobowych:

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych – Dominikę Rahm, z którą można się kontaktować:

◇    mailowo pod adresem: recepcja@mentalpath.pl

◇    listownie na adres korespondencyjny: Mental Path Group Sp. z o.o. ul. Puławska 12/10, 02-566 Warszawa

z dopiskiem „Inspektor Danych Osobowych”

 

Cele i podstawy przetwarzania danych:

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane
na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

◇    Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Mental Path Group Sp. z o.o. polegają na przeprowadzeniu wywiadu, sporządzeniu diagnozy i/lub opinii, wydaniu zaświadczenia, przeprowadzeniu konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej lub terapii logopedycznej.

◇    Państwa dane osobowe są przetwarzane ręcznie w celu przeprowadzenia wywiadu diagnozy, konsultacji, psychoterapii, psychoanalizy jungowskiej, terapii logopedycznej, a także komputerowo w celu stworzenia zapisu oraz sporządzenia opinii, opisania wyników diagnozy lub napisania zaświadczenia.

 

Okres przechowywania danych:

◇    Państwa dane przechowywane są 5 lat,
po tym okresie ulegają zniszczeniu. Państwa dane osobowe są chronione i objęte tajemnicą zawodową zawodu psychologa, psychoterapeuty i lekarza.

◇    Z wyjątkiem pisemnego nakazu sądowego, żaden inny podmiot zewnętrzny nie jest odbiorcą Państwa danych.

◇    W sytuacji wystawienia faktury za usługę, Państwa dane zostają przekazane do biura rachunkowego.

◇    W sytuacji skorzystania z usługi on-line, Mental Path Group Sp. z o. o. deleguje nadzór nad bezpieczeństwem danych osobowych do dostawcy usług teleinformatycznych.

 

Przysługujące Państwu prawa:

Mają Państwo prawo do:

◇    dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania (poprawiania, uzupełniania), ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia

◇    do przeniesienia danych osobowych
do innego Administratora

◇    wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych

◇    cofnięcia każdej udzielonej nam zgody w dowolnym momencie