Ważna informacja
Pierwsza konsultacja z psychologiem dziecięcym odbywa się bez udziału dziecka. Pierwsza konsultacja z psychiatrą dzieci i młodzieży w przypadku dziecka do 10 r.ż. odbywa się  jedynie z rodzicem/ opiekunem prawnym, natomiast w przypadku dziecka powyżej 10 r.ż. zaleca się, aby było ono również obecne.
POTWIERDZENIEM DOKONANIA REZERWACJI WIZYTY JEST JEJ OPŁACENIE. W PRZYPADKU BRAKU PŁATNOŚCI, WIZYTA ZOSTANIE ANULOWANA..