specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Agnieszka Smetana

psycholog, psychoterapeuta

psychologist, psychotherapist

Agnieszka Smetana

jest magistrem filozofii, psychologiem, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną oraz terapeutką i trenerką dialogu motywującego. Pracuje w języku polskim oraz angielskim. Od lat zajmuję się interwencją kryzysową, w szczególności dla środowisk korporacyjnych i osób pracujących w zawodach o podwyższonym ryzyku. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Wykształcenie:

Ukończyła studia magisterskie z zakresu filozofii oraz psychologii, a także szkolenia MBCBT i MBSR, jak i szkolenie Mindfulness według metody dr. Tara Brach. Odbyłam również szkolenie z terapii par w oparciu o terapie Poznawczo-Behawioralną.

Certyfikaty:

Posiada certyfikaty w zakresie Terapii Schematów, EMDR i Terapii Skoncentrowanej na Współczuciu, co świadczy o jej kompleksowym podejściu do praktyki terapeutycznej.

Obszary pracy klinicznej:

 • interwencja kryzysowa
 • praca z osobami doświadczającymi depresji, zaburzeń lękowych oraz PTSD

Specjalizacje i obszary wsparcia:

 • Zaburzeniami lękowymi
 • Zaburzeniami nastroju
 • Zaburzeniami traumatycznymi (PTSD)
 • Zaburzeniami osobowości
 • Zaburzeniami adaptacyjnymi np. adaptacja kulturowa, środowiskowa
 • Trudnymi sytuacjami życiowymi
 • Niskim poczuciem wartości
 • Kryzysem, stresem zawodowym
 • Kryzysami w związkach
 • Wsparciem dla osób w zawodach podwyższonego ryzyka
 • Interwencją kryzysysową
 • Trudnościami związanymi z byciem “dzieckiem trzeciej kultury”
 • Problemami z przynależnością

Podejście terapeutyczne:

Bliskie mi jest podejście skoncentrowanym na osobie Carla Rogersa, które dużą uwagę poświęca relacji i empatii. W swojej pracy wykorzystuję podejścia behawioralne w szczególności trzecią falę: Terapię Akceptacji i Zaangażowania, Terapię Dialektyczno-Behawioralną oraz Terapię Skupioną na Współczuciu. Na co dzień praktykuję Mindfulness. W 2001 z roku wyjechałam Polski i przez ponad 20 lat pracuję z ludźmi pochodzącymi z różnych kultur i środowisk. W ostatnich latach mojej pracy, wielokrotnie zetknęłam się z osobami zmagającymi się z problemami z adaptacją, przynależnością i koniecznością zmiany. Często pracowałam z dziećmi tzw. trzeciej kultury i osobami ze środowisk korporacyjnych. Obecnie rozwijam się w kierunku Terapii Schematów a także z dużym zainteresowaniem śledzę inspirujące badania światowej sławy badaczki dr. Brene Brown (Uniwersytet w Huston) w zakresie wewnętrznego przywództwa autentyczności, wstydu, poczucia własnej wartości i odwagi.

 

Nasi Specjaliści