specjaliści

Aleksandra Augustyn

Aleksandra Bilejczyk

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Aleksandra Bilejczyk

Absolwentka Psychologii Klinicznej Uniwersytetu SWPS, studiów podyplomowych na kierunku Seksuologia Kliniczna na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. W szkole Centrum CBT odbyła 4-letnie szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej. Uzyskała Certyfikat Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego PTTPB (certyfikat nr 580). Ukończyła szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej dzieci i młodzieży w ośrodku „Poza Schematami”.

Doświadczenie zawodowe związane z psychoterapią dzieci i młodzieży zdobywała na dziecięcym Oddziale Klinicznym Psychiatrii w Samodzielnym Publicznym Dziecięcym Szpitalu Klinicznym w Warszawie (2013-2014) i w Przychodni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży SWZPZPOZ w Warszawie (2014-2019).

Doświadczenie zawodowe w pracy z osobami dorosłymi zdobywała na XX Dziennym Oddziale Psychiatrycznym SWZPZPOZ (2012-2013) oraz w Porani Seksuologicznej i Patologii Współżycia Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ w Warszawie (2007-2008, 2014-2016).

Zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży. Udziela konsultacji rodzicielskich nakierowanych na wsparcie i psychoedukację związaną z problemami wychowawczymi i trudnościami rozwojowymi.

Główne obszary pracy psychoterapeutycznej to zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju, zaburzenia w obrębie nieprawidłowo kształtującej się osobowości u młodzieży, zaburzenia adaptacyjne, a także zaburzenia sfery seksualnej, jak zaburzenia rozwoju psychoseksualnego, problemy emocjonalne okresu dojrzewania, przemoc seksualna, czy trudności wynikające z masturbacji dziecięcej.

Członek PTTPB (Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

 

Informacja przed wizytą osoby nieletniej:

Pierwsza sesja zawsze odbywa się rodzicami dziecka/nastolatka. W przypadku dzieci w wieku, co najmniej do ukończenia szkoły podstawowej prosimy, aby na pierwszą wizytę zgłosili się sami rodzice/prawni opiekunowie. Na początku, po opisaniu przez rodziców kwestii problemowych, zostanie zebrany tzw. wywiad rozwojowy dotyczący dziecka, informacje na temat jego funkcjonowania w szkole, przedszkolu, wśród rówieśników, a także na temat ogólnej sytuacji rodzinnej. Etap diagnostyczny zazwyczaj zajmuje 1-2 spotkania z rodzicami, oraz 1-3 sesje z dzieckiem. Po etapie diagnostycznym następuje omówienie jego wyników z rodzicami, kiedy to również zostaje przedstawiona propozycja planu terapii. Rodzice mogą niekiedy zostać poproszeni o konsultację u innych specjalistów (np. neurologa, psychiatry itp.).

Na konsultacje (pojedyncze spotkania) dotyczące dzieci zazwyczaj również zapraszamy samych rodziców. Jeśli problem dotyczy starszego dziecka/nastolatka (w wieku od 14 r. ż.) zapraszamy rodziców wraz z nim.

Nasi Specjaliści