specjaliści

Katarzyna Bieńkowska

Katarzyna Bieńkowska

psycholog, pedagog specjalny, psychoterapeuta

Katarzyna Bieńkowska

Psycholog, pedagog specjalny, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym, doktorantka w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, autorka i współautorka licznych publikacji naukowych i popularnonaukowych.  Członek zespołów badawczych w projektach naukowych w obszarze implantacji słuchowej, jakości życia pacjentów doświadczających chorób somatycznych i psychicznych.

Doświadczenie kliniczne i naukowe zdobywała pracując na stanowisku psychologa m.in. w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu, jako członek zespołu diagnostyczno-rehabilitacyjnego w procesie implantacji słuchowej dorosłych i dzieci, w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym  na stanowisku asystenta dydaktycznego w II Klinice Psychiatrycznej oraz w Pracowni Psychopatologii i Wczesnych Interwencji, a także w oddziale ogólnopsychiatrycznym w Mazowieckim Szpitalu Wojewódzkim „Drewnica”.

Od ponad 5 lat specjalizuje się w pracy z osobami w kryzysie z powodu doświadczania chorób somatycznych, niepełnosprawności. Prowadziła konsultacje psychologiczne m.in. dla nastolatków, w szczególności użytkowników implantów słuchowych, osób dorosłych będących w kryzysie m.in. z powodu nabycia niepełnosprawności słuchowej, pacjentów doświadczających szumów usznych. W oddziale ogólnopsychiatrycznym pracowała diagnostycznie i terapeutycznie z pacjentami doświadczającymi zaburzeń urojeniowych, zaburzeń afektywnych, lękowych, zaburzeń osobowości.

Zajmuje się terapią indywidualną osób dorosłych.

W swojej codziennej pracy z pasją i zaangażowaniem stara się wpływać na poprawę jakości życia  pacjentów, wspiera ich w drodze do pełnego funkcjonowania w środowisku – w szkole, w pracy, w domu.

Nasi Specjaliści