specjaliści

Łukasz Szostakiewicz

Łukasz Szostakiewicz

lekarz specjalista psychiatra, psychoterapeuta

Łukasz Szostakiewicz

jest lekarzem specjalistą psychiatrii, psychiatrii dzieci i młodzieży oraz psychoterapii dzieci i młodzieży. Jest współautorem publikacji naukowych, doniesień zjazdowych oraz autorem lub współautorem rozdziałów podręczników z zakresu psychiatrii dzieci i młodzieży. Był uczestnikiem, a potem współorganizatorem i współautorem programów Erasmus+ poświęconych zdrowiu psychicznemu młodzieży i młodych dorosłych. Swoją pracę poddaję stałej, regularnej superwizji.

Wykształcenie:

Tytuł specjalisty psychiatrii zdobył w 2018 roku, w 2020 roku – tytuł specjalisty psychoterapii dzieci i młodzieży, a w 2022 roku – tytuł specjalisty psychiatrii dzieci i młodzieży. Ukończył 4-letnie szkolenie przygotowujące do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty w Polskim Towarzystwie Psychiatrycznym. Aktualnie jest w trakcie procesu certyfikacji.Stale poszerza swoją wiedzę na konferencjach, warsztatach i szkoleniach w Polsce oraz za granicą.

Certyfikaty:

W trakcie procesu certyfikacji.

Obszary pracy klinicznej:

Prowadziłem szkolenia doskonalące w CMKP dla pediatrów, zajęcia dla studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, zajęcia dla terapeutów środowiskowych (w ramach Gdańskiego Projektu Deinstytucjonalizacji) oraz dla pracowników szkół, a także warsztaty oraz zajęcia psychoedukacyjne dla dzieci, młodzieży oraz ich rodziców. Dyżurowałem w Szpitalu w Józefowie MCN oraz w Instytucie Psychiatrii i Neurologii (gdzie nadal to robię).

Specjalizacje i obszary wsparcia:

  • profilaktyka prób samobójczych
  • zagadnienia związane z rozwojem tożsamości płciowej

Podejście terapeutyczne:

Swoje doświadczenie zdobywałem w Klinice Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Katedry Psychiatrii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, na Oddziałach Dziennych Gdańskiego Centrum Zdrowia, a od 2017 roku w Hostelu – Ośrodku Rehabilitacji Socjopsychiatrycznej (miejsce unikalne na skalę Polski) i Poradni Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii (MCN) oraz w Klinice Psychiatrii Dzieci i Młodzieży Instytutu Psychiatrii i Neurologii, gdzie aktualnie jestem zatrudniony na etacie naukowym.

 

Nasi Specjaliści