specjaliści

Magdalena Pytel

Magdalena Pytel

psycholog, psychoterapeuta

Magdalena Pytel

Psycholog, dyplom uzyskała w 2006 roku, doświadczenie zawodowe zdobywała podczas
licznych staży m.in. na Oddziale Nerwic Szpitala MSWiA oraz na Oddziale Zapobiegania
Nawrotom na Oddziale F10 w IPiN.. Ukończyła szkolenia w zakresie Stosowanej Analizy
Zachowania w CWI Krok po Kroku oraz szkolenia w Wielkiej Brytanii z zakresu metody
TEACCH oraz SCERTS Model.

[EN] Psychologist, graduated in 2006, I gained experience during being a trainee in MSWiA
Hospital Otwock and Institute of Psychiatric and Neurology. I finished ABA training in CWI
Warsaw and TEACCH and SCERTS Model in UK.

Wykształcenie:

Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej (obecnie: Uniwersytet SWPS) ,
specjalizacja: Społeczna Psychologia Kliniczna, odbyła szkolenie z terapii poznawczo-
behawioralnej Centrum Terapii Poznawczo- Behawioralnej oraz w Szkołę Psychoterapii
INTRA.

[EN] I finished Warsaw School of Social Psychology – Clinical Psychology, later I was trained in
CTPB Warsaw in CBT therapy and INTRA – Psychotherapy School for humanistic-experiential
psychotherapy.

Obszary pracy klinicznej:

Zajmuje się terapią młodzieży (powyżej 15 roku życia) oraz dorosłych , a także diagnozą
spectrum autyzmu oraz ADHD u dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

[EN] I work with youth (over 15 y.o) and adults. I also conduct diagnosis process for ASD and
ADHD (for children, youth and adults).

 

Specjalizacje i obszary wsparcia:

 • obniżenie nastroju, depresja
 • lęk, fobie
 • wypalenie zawodowe, przewlekły stres
 • trudności w relacjach
 • problemy wychowawcze
 • spectrum autyzmu, ADHD.

Specjalistka prowadzi terapie również w języku angielski.

[EN]
 • depression
 • anxiety, OCD
 • chronic stress
 • relationship problems, social difficulties
 • educational problems
 • ASD, ADHD

Podejście terapeutyczne:

Proces terapii traktuję jako wspólną drogę ku poprawie i zmianom, gdzie Klient jest
ekspertem od swoich emocji, przeżyć i doświadczeń, a moją rolą jest pomoc w odkryciu,
tego co znajduje się poza horyzontem. W swojej pracy terapeutycznej stawiam na
autentyczność, szczerość oraz słuchanie potrzeb drugiej strony.

[EN] Psychotherapy is like a common path for me and my client. I believe that my clients are the
experts in their own emotions, experiences. My job is to help in discovering things that
seems to be beyond the horizon. In my therapy work I emphasize the meaning of being
authentic, honest and attentive to my client needs.

 

Nasi Specjaliści