specjaliści

Agnieszka Smetana Psycholog

Marcin Klik

psycholog, psychoterapeuta

Marcin Klik

Ukończyłem psychologię (ze specjalizacją „psychoterapia”) na Uniwersytecie Warszawskim. Następnie odbyłem roczny staż w Akademickim Ośrodku Psychoterapii. Obecnie jestem w trakcie całościowego szkolenia (3. rok) w nurcie humanistyczno-doświadczeniowym w Szkole Terapii Gestalt w Warszawie. Mam stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych.

Pracuję z osobami, które doświadczają poczucia osamotnienia/społecznego niedostosowania, obniżonego nastroju, lęku, braku wiary w siebie, a także trudności w nawiązaniu i utrzymaniu relacji. Wspieram klientów znajdujących się w sytuacji życiowego impasu, przeżywających kryzys egzystencjalny, poszukujących swojej tożsamości, doświadczających wypalenia zawodowego/blokady twórczej, braku poczucia efektywności i braku motywacji (w szczególności klientów cierpiących z powodu prokrastynacji). Wspieram też osoby, które pracują za dużo i którym nadmierny perfekcjonizm przeszkadza w życiu.

W pracy kieruję się zasadami terapii Gestalt. Widząc w każdym kliencie niepowtarzalną jednostkę, dążę przede wszystkim do poznania i zrozumienia jego unikalnego sposobu przejawiania się w świecie. Pomagam mu w poszerzaniu świadomości oraz w doświadczaniu kontaktu z samym sobą i z otoczeniem. Staram się, aby sesja terapeutyczna była dla niego okazją do odkrywania autentycznych potrzeb i podejmowania samodzielnych decyzji w atmosferze zaufania i otwartości. W moim rozumieniu celem terapii jest odblokowanie i pobudzenie naturalnego procesu rozwoju człowieka dzięki integracji wszystkich sfer jego funkcjonowania w świecie – doznań, uczuć, myśli i działań. Ciągle rozwijam swoje umiejętności, uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach dla psychoterapeutów. Regularnie korzystam z superwizji certyfikowanych superwizorów.

 

Nasi Specjaliści