specjaliści

Anna Ostrowska

Sylwia Jarosz

psycholog, psychoterapeuta, seksuolog

Sylwia Jarosz

Jest psycholożką, certyfikowaną psychoterapeutką poznawczo-behawioralną (nr certyfikatu 1627) oraz seksuolożką w procesie certyfikacji.

Wykształcenie:

Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Łódzkim oraz studia podyplomowe ,,Seksuologia kliniczna- Opiniowanie, Edukacja, Terapia’’ na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu i 4-letnie studia podyplomowe z terapii poznawczo-behawioralnej w Akademii Motywacji i Edukacji w Warszawie.

Certyfikaty:

Certyfikowana psychoterapeutka poznawczo-behawioralna – nr certyfikatu 1627.

Specjalizacje i obszary wsparcia:

Pracuje z osobami dorosłymi powyżej 18r.ż. doświadczającymi trudności w zakresie:

  • zdrowia i satysfakcji seksualnej
  • obniżenia nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • zaburzeń osobowości
  • regulacji emocji
  • kontaktów i relacji społecznych.

Podejście terapeutyczne:

Posiada doświadczenie w pracy z osobami dorosłymi, z niepełnosprawnościami oraz młodzieżą. Doświadczenie zdobywała pracując m.in. w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, Warsztatach Terapii Zajęciowej ,,Blisko Ciebie’’ w Brzezinach, poradniach psychologicznych oraz w ramach staży w Szpitalu im. Babińskiego w Łodzi. W ramach kilkuletniej współpracy z Zakładem Psychodermatologii na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi prowadziła zajęcia z zakresu psychologii i seksuologii, a współpracując z Centrum Psychologicznym Psychotesto realizuje szkolenia seksuologiczne dla psychologów. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego oraz Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej. Regularnie poszerza swoją wiedzę na konferencjach i szkoleniach, a pracę poddaje stałej superwizji.

Pozostali specjaliści