Depresja jest jednym z najczęściej występujących zaburzeń psychicznych na świecie, a jej wpływ na życie codzienne może być paraliżujący. Mimo że społeczeństwo staje się coraz bardziej świadome tego zaburzenia, wiele osób wciąż boryka się z rozpoznaniem i zrozumieniem depresji. W tym artykule skupimy się na głębszym zrozumieniu depresji – czym jest, jakie są jej objawy, zarówno psychiczne, jak i fizyczne, a także przyjrzymy się konsekwencjom nieleczonych przypadków. Szczególną uwagę poświęcimy również depresji poporodowej, która dotyka wiele kobiet, często pozostając nierozpoznana. Naszym celem jest nie tylko edukacja, ale również pokazanie, że depresja to nie wyrok, a zrozumienie jej mechanizmów jest pierwszym krokiem do skutecznej pomocy i leczenia.

Czym jest depresja?

Depresja, będąc najczęściej występującym zaburzeniem nastroju, klasyfikowana jest jako część grupy zaburzeń psychicznych, które wiążą się z nieprawidłową regulacją emocji. W stanie depresyjnym dominuje często wewnętrzne poczucie przygnębienia, utrata sensu życia, a niekiedy pojawia się również niezdefiniowany lęk, niepokój, brak zainteresowań oraz radości. Osoby cierpiące na depresję mogą również doświadczać smutku, poczucia osamotnienia oraz rezygnacji.

Objawy depresji

Objawy depresji można sklasyfikować do czterech kategorii: afektywne, poznawcze, behawioralne i somatyczne.

Objawy psychiczne

Psychiczne objawy depresji wiążą się z aspektem afektywnym i poznawczym.

Grupa objawów afektywnych dotyczy dokładnie nastroju i emocji. Charakterystyczne dla depresji objawy afektywne obejmują:

 • obniżony nastrój,
 • smutek,
 • uczucie pustki,
 • bezradność,
 • utrata życiowej radości i zainteresowań,
 • brak przyjemności,
 • apatia,
 • płaczliwość,
 • drażliwość.

Objawy poznawcze w depresji odnoszą się do procesów myślowych i mogą obejmować:

 • problemy z koncentracją,
 • trudności z pamięcią,
 • problematyczne podejmowanie decyzji,
 • negatywne myślenie o sobie, otoczeniu i przyszłości,
 • niska samoocena i nadmierna samokrytyka,
 • nieadekwatne poczucie winy,
 • myśli o braku kontroli nad życiem i niezdolności do rozwiązania problemów,
 • pesymistyczne przekonania dotyczące przyszłości i osiągania celów,
 • w skrajnych przypadkach, myśli samobójcze – w takich sytuacjach należy natychmiast skorzystać z pomocy specjalisty, Ośrodka Interwencji Kryzysowej lub telefonu zaufania.

Objawy fizyczne

Fizyczne objawy depresji to inaczej objawy somatyczne, które są związane z apetytem, snem i poziomem energii. Typowe objawy somatyczne w depresji to:

 • niski poziom energii,
 • zaburzenia snu (trudności z zasypianiem, niedosyt snu lub nadmierna senność),
 • zmiany apetytu (zwiększony lub zmniejszony) i wahania wagi.

Oprócz tego wyróżnić możemy także objawy behawioralne depresji, które wiążą się z zachowaniem – mogą to być:

 • zmniejszona motywacja,
 • wycofanie się z życia społecznego,
 • długotrwałe przebywanie w łóżku,
 • utrata zainteresowania otoczeniem,
 • czasami spowolnienie ruchowe lub, przeciwnie, niepokój i pobudzenie.

Ważne jest, aby pamiętać, że objawy depresji mogą różnić się u poszczególnych osób.

Silna depresja – objawy psychiczne i fizyczne

Silna depresja, będąca poważnym zaburzeniem afektywnym, charakteryzuje się szeregiem intensywnych objawów psychicznych i fizycznych, które mają znaczący wpływ na codzienne życie i funkcjonowanie osoby dotkniętej tą chorobą.

Objawy psychiczne to poważnie obniżony nastrój, utrzymujące się długotrwałe uczucie smutku, pustki i przygnębienia. Ponadto, pojawiać mogą się myśli samobójcze, które może nawet prowadzić do konkretnych planów czy prób samobójczych. Osoby cierpiące na silną depresję mają uczucie, że nic nie może się już poprawić i nie widzą możliwości wpływu na poprawę własnego życia. Stałe uczucie napięcia, a nawet ataki paniki to również częste objawy w silnej depresji. Pojawia się także poczucie ciągłego wyczerpania i brak energii nawet do pozornie prostych czynności. Zauważalne jest także spowolnienie ruchów, mowy i reakcji.Utrata zainteresowania seksem lub problemy z funkcjonowaniem seksualnym to kolejne objawy, jakie mogą pojawić się w silnej depresji.

W przypadku silnej depresji ważne jest szukanie profesjonalnej pomocy medycznej. Terapia, leczenie farmakologiczne oraz wsparcie ze strony bliskich mogą znacząco pomóc w radzeniu sobie z tym zaburzeniem.

Jak objawia się nieleczona depresja?

Nieleczona depresja może prowadzić do szeregu poważnych i długotrwałych problemów zarówno psychicznych, jak i fizycznych. Występujące objawy i ich nasilenie mogą się różnić w zależności od osoby. Najczęściej są to:

 • zaostrzenie objawów depresyjnych,
 • myśli samobójcze,
 • zachowania autoagresywne, w tym samookaleczenia,
 • próby samobójcze,
 • problemy z koncentracją i pamięcią,
 • kłopoty w podejmowaniem decyzji i rozwiązywaniem problemów,
 • trudności w utrzymaniu zdrowych relacji z rodziną, przyjaciółmi,
 • ogólna utrata jakości życia, w tym problemy finansowe, zawodowe, społeczne i osobiste,
 • pojawia się zwiększone ryzyko uzależnienia od alkoholu, narkotyków lub innych substancji,
 • może występować także rozwój lub pogorszenie się stanów związanych ze stresem, takich jak zespół jelita drażliwego, zaostrzenie objawów chorób przewlekłych i ogólny spadek odporności.

Należy pamiętać, że depresja to zaburzenie, które wymaga profesjonalnej pomocy. Wczesna diagnoza i leczenie mogą znacznie poprawić prognozę i jakość życia osoby dotkniętej depresją.

Depresja poporodowa – jakie są jej objawy?

W pierwszym tygodniu po porodzie wiele kobiet doświadcza naturalnych dolegliwości, takich jak płaczliwość, bezsenność, zmienne nastroje i słaby apetyt. Jest to zjawisko normalne, wynikające ze zmian hormonalnych zachodzących w tym okresie w organizmie. Potocznie nazywa się to „baby blues”. Jednakże, gdy te objawy utrzymują się i nie ustępują przez kolejne tygodnie, może dojść do epizodu depresji. Stan ten częściej występuje u kobiet, które przed porodem zmagały się z problemami emocjonalnymi.

Objawy depresji poporodowej to:

 • obniżony nastrój, polegający na utrzymującym się uczuciu smutku, przygnębienia, beznadziejności lub pustki,
 • płaczliwość, czyli częste i niekiedy niekontrolowane wybuchy płaczu,
 • problemy ze snem, mimo uczucia zmęczenia,
 • znaczne zmniejszenie lub zwiększenie apetytu, co może prowadzić do utraty lub przyrostu wagi,
 • brak zainteresowania aktywnościami, które wcześniej sprawiały przyjemność, w tym brak zainteresowania noworodkiem,
 • myśli o niewystarczającej kompetencji jako matka, poczucie winy lub myśli, że nie jest się w stanie poradzić sobie z macierzyństwem,
 • uczucie ciągłego wyczerpania, brak motywacji do wykonywania codziennych czynności,
 • trudności w skupieniu uwagi, podejmowaniu decyzji,
 • nadmierna troska o dziecko lub lęk przed opieką nad nim,
 • w cięższych przypadkach mogą pojawić się także myśli samobójcze.

W procesie leczenia depresji kluczowe jest skorzystanie z pomocy wykwalifikowanego specjalisty. Pierwszym krokiem powinna być konsultacja z lekarzem psychiatrą, który zdiagnozuje problem i zaproponuje odpowiednie leczenie farmakologiczne. Ponadto, cenna może okazać się współpraca z psychoterapeutą. Dzięki kompleksowemu podejściu obejmującym zarówno terapię farmakologiczną, jak i psychoterapeutyczną, możliwe jest osiągnięcie najlepszych efektów leczenia.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/kontakt/