W ostatnich dekadach psychologia kliniczna i neurologia dokonały znaczących postępów w zrozumieniu i leczeniu zaburzeń psychicznych. Jednym z przełomowych osiągnięć jest rozwój i zastosowanie terapii EMDR (ang. Eye Movement Desensitization and Reprocessing), czyli desensytyzacji i przetwarzania przez ruchy gałek ocznych. Ta metoda terapeutyczna szybko zyskała uznanie w środowisku naukowym za skuteczność w leczeniu PTSD (stresu pourazowego) oraz innych zaburzeń. 

Terapia EMDR 

Jest to forma psychoterapii, szczególnie skuteczna w leczeniu osób cierpiących na PTSD (zespół stresu pourazowego) oraz innych zaburzeń związanych ze stresem i traumą, a także znajduje zastosowanie w terapii zaburzeń lękowych, depresji oraz innych problemów psychicznych.

Na czym polega EMDR?

Główną cechą charakterystyczną EMDR jest wykorzystanie stymulacji sensorycznej, najczęściej przez prowadzone ruchy gałek ocznych, choć mogą to być również bodźce dźwiękowe lub dotykowe, które pacjent śledzi, podczas gdy jednocześnie skupia się na specyficznych doświadczeniach, wspomnieniach czy emocjach. Proces ten ma na celu przyspieszenie przetwarzania i integracji trudnych wspomnień i doświadczeń, zmniejszając ich negatywny wpływ emocjonalny.

Jak wygląda sesja EMDR?

Proces terapeutyczny

Terapia EMDR odbywa się w kilku etapach, które razem tworzą kompleksowy protokół terapeutyczny:

  • Na początku terapeuta zbiera informacje o historii pacjenta i identyfikuje cele terapii.
  • Pacjent uczy się technik radzenia sobie ze stresem i jest przygotowywany do przetwarzania wspomnień.
  • Wybierane są konkretne wspomnienia do pracy terapeutycznej, wraz z powiązanymi z nimi emocjami i doznaniami cielesnymi.
  • Desensytyzacja – pacjent koncentruje się na trudnym wspomnieniu, podczas gdy terapeuta stosuje stymulację sensoryczną (często są to ruchy gałek ocznych).
  • Kolejno następuje wzmocnienie pozytywnych przekonań związanych z przetworzonym wspomnieniem.
  • Pacjent zwraca uwagę na doznania cielesne i pracuje nad ich rozładowaniem.
  • Sesja kończy się powrotem do stanu równowagi.
  • Na kolejnych sesjach oceniany jest postęp i ewentualnie przetwarzane są kolejne wspomnienia.

Podstawy teoretyczne EMDR

EMDR opiera się na  kilku kluczowych założeniach dotyczących funkcjonowania psychiki ludzkiej. Zakłada, że wiele problemów psychicznych wynika z nieprawidłowego przetworzenia przez mózg trudnych, traumatycznych doświadczeń, które  mogą manifestować się w formie intensywnych emocji, negatywnych przekonań i reakcji somatycznych, które zakłócają codzienne funkcjonowanie.

Centralnym elementem teoretycznym EMDR jest model przetwarzania adaptacyjnego informacji, który zakłada, że ludzki mózg naturalnie dąży do zdrowia psychicznego przez przetwarzanie doświadczeń i integrację wspomnień w adaptacyjny sposób. Według tego modelu, traumy i inne negatywne doświadczenia mogą zostać „zablokowane” lub nieprawidłowo przetworzone, co prowadzi do zaburzeń psychicznych takich jak PTSD. EMDR ma na celu ,,odblokowanie’’ tego procesu przetwarzania, aby umożliwić prawidłową integrację wspomnień.

Mechanizm podobieństwa do snu REM

Ruchy gałek ocznych w EMDR naśladują fazę snu REM (ang. rapid eye movement), podczas której dochodzi do przetwarzania emocjonalnych doświadczeń dnia. Uważa się, że stymulacja sensoryczna używana w EMDR może pomóc ,,przełączyć” mózg w tryb podobny do snu REM, co ułatwia przetwarzanie trudnych wspomnień i emocji.

Redukcja pobudzenia emocjonalnego

Podczas sesji EMDR, skupienie uwagi na trudnym wspomnieniu w połączeniu ze stymulacją sensoryczną może również pomóc zmniejszyć poziom emocjonalnego pobudzenia związanego z tym wspomnieniem. Może to być spowodowane mechanizmami, które zmniejszają intensywność negatywnych emocji, co umożliwia bardziej obiektywne i zdystansowane spojrzenie na doświadczenie.

Dla kogo jest terapia EMDR?

Wskazania i zastosowanie terapii EMDR

Początkowo EMDR była stosowana głównie w leczeniu PTSD, jednak z czasem jej skuteczność została potwierdzona również w przypadku innych zaburzeń, takich jak depresja, zaburzenia lękowe, zaburzenia odżywiania, a nawet chroniczny ból. EMDR jest odpowiednia dla osób w każdym wieku, zarówno dla dzieci, jak i dorosłych, którzy doświadczyli traumy lub mają trudności z przetworzeniem pewnych negatywnych doświadczeń życiowych.

Skuteczność i bezpieczeństwo

Badania naukowe potwierdzają skuteczność EMDR w leczeniu PTSD i innych zaburzeń psychicznych. Jest to metoda uznana przez liczne międzynarodowe organizacje zdrowia, w tym przez Światową Organizację Zdrowia (WHO). Jednak jak każda forma terapii, EMDR może nie być odpowiednia dla każdego. Decyzję o zastosowaniu tej metody należy podjąć wspólnie z terapeutą, po dokładnej ocenie stanu psychicznego pacjenta.

Terapia EMDR jako część kompleksowego podejścia do leczenia traum

Terapia EMDR to innowacyjna i skuteczna metoda leczenia zaburzeń psychicznych, która oferuje nadzieję wielu osobom borykającym się z konsekwencjami trudnych doświadczeń życiowych. Dzięki swojej unikalnej zdolności do przetwarzania i neutralizowania negatywnych wspomnień, EMDR stanowi cenne narzędzie w arsenale współczesnej psychoterapii. Jeśli cierpisz na skutki traumy lub inne zaburzenia emocjonalne, warto rozważyć konsultację z certyfikowanym terapeutą EMDR, aby ocenić, czy ta metoda terapii będzie dla Ciebie odpowiednia.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line/