Terapia psychodynamiczna to jedna z głównych form psychoterapii, która wywodzi się z psychoanalizy. Jest to podejście skupiające się na rozumieniu i rozwiązywaniu nieświadomych konfliktów, które wpływają na emocjonalne funkcjonowanie jednostki. Przejdźmy przez kilka kluczowych pytań dotyczących tej fascynującej formy terapii.

Czym jest terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna jest formą głębokiej psychoterapii, która skupia się na nieświadomych procesach, jakie wpływają na zachowanie. Wywodzi się z psychoanalizy i założeń pracy Sigmunda Freuda, ale została dostosowana i rozwinięta przez wielu innych teoretyków i praktyków. Głównym celem terapii psychodynamicznej jest odkrycie korzeni problemów psychicznych poprzez zrozumienie wpływu przeszłych doświadczeń, nieświadomych myśli, uczuć i motywacji na obecne życie pacjenta.

Kluczowe aspekty terapii psychodynamicznej
AspektOpis
Eksploracja nieświadomych wzorcówTerapia koncentruje się na identyfikacji i analizie nieświadomych wzorców myślenia i zachowań, które wpływają na życie pacjenta.
Rozważanie przeszłościW procesie terapeutycznym duży nacisk kładziony jest na zrozumienie, jak wczesne doświadczenia życiowe i relacje wpływają na obecne problemy i konflikty.
Analiza przeniesieniaW terapii psychodynamicznej analizuje się również „przeniesienie”, czyli sposób, w jaki uczucia i postawy wobec ważnych osób z przeszłości pacjenta są nieświadomie przenoszone na terapeutę. Jest to używane jako narzędzie do zrozumienia głębszych relacyjnych wzorców pacjenta.
Praca nad oporemOpór w terapii, czyli nieświadome mechanizmy obronne, które mogą utrudniać postęp w terapii, jest identyfikowany i analizowany, aby pomóc pacjentowi w dalszym rozwoju.

Terapia ta jest skierowana do osób, które chcą zrozumieć źródła swoich emocjonalnych trudności, rozwiązać wewnętrzne konflikty i pracować nad poprawą swoich relacji oraz ogólnej jakości życia. Jest szczególnie przydatna dla osób zmagających się z długotrwałymi problemami psychicznymi, które mają swoje korzenie w wczesnych doświadczeniach życiowych, oraz dla tych, którzy doświadczają trudności w relacjach interpersonalnych.

Jakie są główne założenia terapii psychodynamicznej?

Jak wspominaliśmy wyżej, główne założenia terapii psychodynamicznej koncentrują się na przekonaniu, że wiele aspektów naszego zachowania i doświadczeń emocjonalnych jest kształtowanych przez nieświadome procesy i wczesne doświadczenia życiowe. 

Poniżej przedstawiamy kilka kluczowych założeń, które definiują to podejście terapeutyczne:

 1. Wpływ nieświadomości

Terapia psychodynamiczna zakłada, że nieświadome myśli, pragnienia i wspomnienia mają znaczący wpływ na nasze świadome życie. Te nieświadome procesy mogą prowadzić do konfliktów wewnętrznych, które manifestują się poprzez różne problemy psychiczne i emocjonalne.

 1. Znaczenie wczesnych doświadczeń

Wczesne relacje, zwłaszcza te z rodzicami lub opiekunami, są uznawane za krytyczne dla rozwoju osobowości i wzorców zachowań. Terapia psychodynamiczna bada, jak te wczesne doświadczenia wpływają na obecne problemy emocjonalne, relacje i zachowanie.

 1. Rola konfliktów wewnętrznych

Według podejścia psychodynamicznego, wiele trudności emocjonalnych wynika z wewnętrznych konfliktów, które często są nieświadome. Konflikty te mogą dotyczyć rozbieżności między naszymi potrzebami, pragnieniami a normami społecznymi lub moralnymi.

 1. Znaczenie obron psychicznych

Obrony psychiczne, takie jak wyparcie, projekcja czy sublimacja, są mechanizmami, które nasz umysł wykorzystuje, aby chronić się przed bólem emocjonalnym i konfliktami. Terapia psychodynamiczna stara się uświadomić i zrozumieć te mechanizmy obronne, aby pacjent mógł lepiej radzić sobie z trudnościami.

 1. Przeniesienie i przeciwprzeniesienie

Przeniesienie odnosi się do nieświadomego przenoszenia uczuć, pragnień i oczekiwań pacjenta związanych z ważnymi osobami z jego przeszłości na terapeutę. Przeciwprzeniesinie to reakcje i uczucia terapeuty wobec pacjenta, które również mogą mieć swoje korzenie w nieświadomych procesach. Praca z tymi zjawiskami stanowi ważny element terapii psychodynamicznej.

Te założenia pomagają w zrozumieniu, że nasze myśli, uczucia i zachowania są często znacznie bardziej skomplikowane, niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut oka, i że korzenie wielu problemów psychicznych leżą głębiej, niż jesteśmy w stanie świadomie pojąć. Terapia psychodynamiczna oferuje metody do eksploracji i pracy z tymi głębokimi, często nieświadomymi aspektami naszego życia emocjonalnego.

Jak przebiega terapia psychodynamiczna?

Terapia psychodynamiczna to proces, który ma na celu zrozumienie głębokich, często nieświadomych motywacji i konfliktów, które wpływają na zachowanie i emocje pacjenta. Jak zwykle przebiega ten rodzaj terapii? Poniżej przedstawiamy kilka etapów występujących w procesie terapeutycznym:

 • Początek terapii psychodynamicznej skupia się na budowaniu relacji między terapeutą a pacjentem. Jest to kluczowe, ponieważ silna, zaufana relacja jest podstawą dla efektywnej pracy nad wrażliwymi i głębokimi problemami psychicznymi.
 • Pacjent jest zachęcany do dzielenia się swoimi myślami, uczuciami, marzeniami sennymi i wspomnieniami. Terapeuta słucha aktywnie, starając się zrozumieć podświadome wzorce i konflikty, które mogą leżeć u podstaw prezentowanych problemów.
 • Przeniesienie, czyli nieświadome przeniesienie na terapeutę uczuć i oczekiwań związanych z ważnymi osobami z przeszłości pacjenta, jest ważnym elementem terapii psychodynamicznej. Praca z przeniesieniem może dostarczyć cennych wglądów w nieświadome procesy pacjenta.
 • Terapeuta używa interpretacji, aby pomóc pacjentowi zrozumieć nieświadome motywy swoich myśli, uczuć i zachowań. Interpretacje są oferowane delikatnie, z uwzględnieniem gotowości pacjenta do przyjęcia i zrozumienia głębszych treści.
 • Opór w terapii, rozumiany jako nieświadome unikanie pewnych tematów czy uczuć, jest istotnym aspektem pracy. Terapeuta pomaga pacjentowi rozpoznać i zrozumieć opór, co stanowi ważny krok w rozwiązywaniu głęboko ukrytych konfliktów.
 • Celem terapii psychodynamicznej jest rozwijanie wglądu w nieświadome aspekty własnej psychiki. To prowadzi do lepszego zrozumienia siebie, swoich relacji i sposobów radzenia sobie z emocjami.
 • Zakończenie terapii psychodynamicznej jest procesem, który powinien być starannie zaplanowany i przeprowadzony. Praca nad zakończeniem obejmuje przegląd osiągnięć pacjenta, omówienie postępów i ewentualnych trudności, które mogą się pojawić po zakończeniu terapii.

Terapia psychodynamiczna może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, w zależności od potrzeb i celów terapeutycznych pacjenta. Czas trwania jest elastyczny i dostosowany do indywidualnego procesu leczenia. Ważnym elementem jest otwartość pacjenta i gotowość do głębokiej introspekcji oraz pracy nad sobą.

Kiedy stosuje się terapię psychodynamiczną?

Terapia psychodynamiczna jest stosowana w szerokim zakresie problemów psychicznych i emocjonalnych. Jej elastyczność i głębokie podejście do osobowości czynią ją przydatną w różnych kontekstach i dla różnych osób.

Niektóre z sytuacji, w których terapia psychodynamiczna może być szczególnie pomocna:

 • Zaburzenia nastroju – w przypadkach depresji i zaburzeń afektywnych, gdzie często leżą głęboko zakorzenione problemy emocjonalne i konflikty wewnętrzne, terapia psychodynamiczna może pomóc zrozumieć i rozwiązać podstawowe przyczyny tych zaburzeń.
 • Zaburzenia lękowe – dla osób cierpiących na różne formy lęku, w tym zaburzenia lękowe ogólnoustrojowe czy zaburzenia paniki, terapia psychodynamiczna może oferować głębsze zrozumienie źródeł ich lęku oraz strategie radzenia sobie z nim.
 • Problemy w relacjach interpersonalnych – terapia psychodynamiczna jest często stosowana, aby pomóc osobom, które mają trudności w budowaniu i utrzymaniu zdrowych relacji, oferując wgląd w nieświadome wzorce zachowań, które mogą te trudności powodować.
 • Zaburzenia osobowości – osoby z zaburzeniami osobowości, takimi jak zaburzenie osobowości borderline, mogą skorzystać na terapii psychodynamicznej, która oferuje głęboki wgląd w ich emocjonalne życie i pomaga w rozwoju bardziej stabilnych sposobów funkcjonowania.
 • Przetwarzanie traumy – terapia psychodynamiczna jest również użyteczna w pracy z traumą i stresem pourazowym (PTSD), umożliwiając osobom bezpieczne przepracowanie traumy i zrozumienie jej wpływu na obecne życie.
 • Niska samoocena i problemy z tożsamością – osoby borykające się z niską samooceną lub problemami z tożsamością mogą znaleźć w terapii psychodynamicznej przestrzeń do zrozumienia źródeł swoich uczuć i pracy nad budowaniem silniejszego poczucia własnej wartości.

 

Nie tylko osoby cierpiące na określone problemy psychiczne mogą skorzystać z terapii psychodynamicznej. Osoby, które poszukują głębszego zrozumienia siebie i swojego miejsca w świecie, również znajdą w niej wartościowe narzędzia do samorozwoju.

Terapia psychodynamiczna jest elastycznym i adaptacyjnym podejściem, które może być dostosowane do szerokiej gamy potrzeb i celów terapeutycznych. Dzięki swojej zdolności do głębokiego eksplorowania nieświadomych procesów i emocjonalnych konfliktów, jest to cenna metoda pomocy dla wielu osób.

Jakie są korzyści z terapii psychodynamicznej?

Terapia psychodynamiczna oferuje szereg korzyści, które mogą mieć znaczący wpływ na jakość życia, zdrowie psychiczne i ogólne funkcjonowanie osoby korzystającej z tej formy terapii. 

KorzyśćOpis
Głębsze zrozumienie siebiePomaga w odkryciu głęboko ukrytych uczuć, pragnień i motywacji, co prowadzi do lepszego zrozumienia własnych zachowań, reakcji emocjonalnych i wzorców w relacjach interpersonalnych.
Rozwiązanie konfliktów wewnętrznychPraca nad nieświadomymi konfliktami i nierozwiązanymi problemami z przeszłości może przynieść ulgę w wewnętrznych napięciach i poprawić zdolność do radzenia sobie z emocjami.
Poprawa relacji interpersonalnychUzyskany wgląd w dynamikę relacji może pomóc w budowaniu zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących związków, poprzez lepsze rozumienie siebie i innych.
Redukcja objawówTerapia psychodynamiczna może przyczynić się do zmniejszenia objawów wielu zaburzeń psychicznych, w tym depresji, lęku, i zaburzeń osobowości, poprzez adresowanie podstawowych przyczyn tych zaburzeń.
Zwiększona elastyczność psychicznaPacjenci często doświadczają większej elastyczności w myśleniu i zachowaniu, co umożliwia im bardziej adaptacyjne radzenie sobie ze stresem, zmianami i wyzwaniami życiowymi.
Wzmocnienie poczucia tożsamościPraca terapeutyczna może prowadzić do silniejszego i bardziej spójnego poczucia tożsamości, pomagając jednostce lepiej zrozumieć, kim jest i co jest dla niej ważne.
Zwiększenie samodzielnościPoprzez zrozumienie nieświadomych wpływów na swoje życie, pacjenci mogą poczuć się bardziej samodzielni i w pełni kontrolować swoje życie, zamiast być popychanym przez nieświadome motywacje lub zewnętrzne oczekiwania.
Poprawa jakości życiaOstatecznie, terapia psychodynamiczna może prowadzić do ogólnej poprawy jakości życia, w tym zwiększenia zadowolenia z życia, lepszego zdrowia psychicznego i większego poczucia dobrostanu.

 

Terapia psychodynamiczna wymaga zaangażowania i czasu, ale jej korzyści mogą być głębokie i długotrwałe, oferując szansę na znaczącą zmianę i rozwój osobisty.

Podsumowanie

Terapia psychodynamiczna oferuje głębokie i przemyślane podejście do leczenia, koncentrując się na nieświadomych procesach i wczesnych doświadczeniach, które kształtują nasze życie emocjonalne. Przez zwiększenie samoświadomości i zrozumienie głęboko zakorzenionych wzorców i konfliktów, pacjenci mogą doświadczyć znaczących zmian w swoim życiu emocjonalnym i zachowaniach. Chociaż nie dla każdego jest to odpowiednie podejście, dla wielu stanowi klucz do rozwiązania długotrwałych problemów psychicznych i budowania zdrowszych, bardziej satysfakcjonujących relacji.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line/