Terapia systemowa, zwana również terapią rodzinną, jest jednym z podejść w psychoterapii, które skupia się na zrozumieniu i leczeniu problemów psychicznych poprzez analizę systemów relacji, w których żyje i funkcjonuje jednostka. W ujęciu systemowym, problem jednostki nie jest izolowany, ale rozpatrywany w kontekście interakcji z innymi członkami systemu, np. rodziny. To podejście zakłada, że zmiana w jednej części systemu może wpłynąć na całość. W tym wpisie, przyjrzymy się bliżej terapii systemowej, jej przebiegowi oraz efektom.

Czym jest terapia systemowa?

Terapia systemowa to rodzaj psychoterapii skoncentrowanej na analizie i leczeniu wzorców komunikacji i interakcji między członkami systemu, takiego jak rodzina, para czy grupa pracy. Podkreśla, że problemy jednostki są często zakorzenione w dynamice relacji i że rozwiązania można znaleźć poprzez pracę z tymi wzorcami.

Na czym polega terapia systemowa?

Terapia systemowa skupia się na rozumieniu złożonych relacji między członkami systemu i wpływie tych relacji na funkcjonowanie jednostki. Terapeuci systemowi analizują komunikację, role, granice i wzorce zachowań w systemie, pracując na rzecz zmiany dysfunkcyjnych interakcji i promowania zdrowszych, bardziej wspierających relacji.

Czy terapia systemowa to to samo co terapia rodzin?

Chociaż terapia systemowa często używana jest zamiennie z terapią rodzin, to jednak obejmuje szerszy zakres. Terapia rodzin koncentruje się głównie na systemie rodzinnym, podczas gdy terapia systemowa może dotyczyć różnych systemów relacji, w których funkcjonuje jednostka, włączając w to miejsce pracy, szkołę czy grupy społeczne.

Czy terapia systemowa może być również prowadzona jako terapia indywidualna?

Tak, terapia systemowa może być stosowana w formacie indywidualnym. W takich przypadkach, terapeuta skupia się na tym, jak relacje i systemy, w których jednostka funkcjonuje, wpływają na jej problemy, i pracuje nad strategiami ich rozwiązania, nawet jeśli pozostali członkowie systemu nie są obecni na terapii.

Jaki jest czas trwania terapii systemowej?

Czas trwania terapii systemowej może być różny i zależy od wielu czynników, w tym od złożoności problemów, celów terapii i dynamiki systemu. Może trwać od kilku miesięcy do kilku lat, z sesjami odbywającymi się zazwyczaj raz w tygodniu lub raz na dwa tygodnie.

Kto powinien korzystać z terapii systemowej?

Terapia systemowa może być odpowiednia i pomocna dla szerokiego grona osób i systemów relacyjnych, które zmaga się z różnego rodzaju problemami. Poniżej podajemy kilka przykładów, kiedy warto rozważyć skorzystanie z terapii systemowej:

 • Rodziny z problemami komunikacyjnymi – gdy członkowie rodziny mają trudności z efektywnym komunikowaniem się, co prowadzi do nieporozumień, konfliktów i wzajemnych pretensji.
 • Rodziny przechodzące przez kryzysy – takie jak rozwód, śmierć bliskiej osoby, choroba, problemy finansowe, które wpływają na wszystkich członków systemu.
 • Rodzice i dzieci/adolescentów borykających się z problemami behawioralnymi  – w przypadkach, gdy problemy behawioralne dziecka lub nastolatka wpływają na całą dynamikę rodzinną.
 • Pary z problemami w związku – terapia systemowa może pomóc parom w rozwiązaniu problemów relacyjnych, takich jak konflikty, problemy z intymnością, zdrada, różnice w wartościach czy planach na przyszłość.
 • Rodziny zmagające się z uzależnieniem jednego z członków – gdy uzależnienie wpływa nie tylko na osobę uzależnioną, ale także na jej relacje z bliskimi.
 • Osoby doświadczające trudności związanych z chorobami psychicznymi – terapia systemowa może wspierać zarówno osoby cierpiące na zaburzenia psychiczne, jak i ich rodziny, w lepszym radzeniu sobie z chorobą i jej konsekwencjami.
 • Systemy niekonwencjonalne i nowoczesne struktury rodzinne – włączając rodziny patchworkowe, rodziny zastępcze, rodziny jednopłciowe czy osoby w relacjach poliamorycznych, które mogą napotykać specyficzne wyzwania.
 • Rodziny, które doświadczają trudności związanych z procesami adaptacyjnymi – na przykład adaptacja do nowej kultury w przypadku rodzin imigracyjnych czy adaptacja do nowych ról społecznych.

Terapia systemowa jest elastycznym podejściem, które może zostać dostosowane do konkretnych potrzeb i wyzwań, z którymi borykają się różne systemy relacyjne. Jej celem jest nie tylko rozwiązanie bieżących problemów, ale również wzmocnienie systemu tak, aby lepiej radził sobie z przyszłymi wyzwaniami, promując zdrowe relacje i wzajemne wsparcie między jego członkami.

Jakie są efekty terapii systemowej?

Efekty terapii systemowej mogą obejmować poprawę komunikacji i wzajemnego zrozumienia między członkami systemu, rozwiązanie konfliktów, wzmocnienie relacji i więzi, lepsze radzenie sobie z trudnościami, a także zmniejszenie symptomów problemów psychicznych. Praca systemowa może również przyczynić się do lepszego funkcjonowania każdej z osób w systemie oraz do ogólne poprawy jakości życia.

Terapia systemowa może prowadzić do głębokich zmian w systemie rodzinnym lub innym systemie relacyjnym, które mają długotrwały wpływ na wszystkich jego członków. W szczególności, efekty mogą obejmować:

 • Lepsze rozumienie wzajemnych potrzeb i oczekiwań – członkowie systemu uczą się lepiej rozumieć siebie nawzajem, co przyczynia się do głębszej empatii i wzajemnego wsparcia.
 • Zwiększenie zdolności do rozwiązywania konfliktów – poprzez rozwijanie zdrowszych form komunikacji i negocjacji, członkowie systemu stają się bardziej skuteczni w rozwiązywaniu konfliktów w sposób konstruktywny.
 • Wzmocnienie więzi i relacji – terapia często pomaga w odbudowie zaufania i bliskości między członkami systemu, co jest fundamentem dla zdrowych i wspierających relacji.
 • Zmiana dysfunkcyjnych wzorców zachowań – poprzez identyfikację i pracę nad zmianą negatywnych wzorców zachowań, system może rozwijać zdrowsze sposoby interakcji.
 • Adaptacja do zmian i kryzysów – terapia systemowa pomaga rodzinom i innym systemom w adaptacji do zmian życiowych, takich jak rozwód, śmierć bliskiej osoby czy choroba, wspierając członków w procesie radzenia sobie z kryzysami.
 • Poprawa samopoczucia psychicznego i emocjonalnego – praca nad poprawą dynamiki relacji często prowadzi do zmniejszenia symptomów zaburzeń psychicznych, takich jak depresja, lęk czy zaburzenia odżywiania, u poszczególnych członków systemu.

Podsumowanie

Terapia systemowa oferuje unikalne i skuteczne podejście do leczenia problemów psychicznych, koncentrując się na relacjach i interakcjach między osobami. Poprzez pracę z całym systemem – czy to rodziną, parą, czy inną grupą – terapia ta dąży do rozwiązania problemów w ich kontekście relacyjnym, co może przynieść trwałe zmiany i poprawę w funkcjonowaniu wszystkich członków. Oferuje szansę nie tylko na rozwiązanie bieżących problemów, ale także na budowanie mocniejszych, zdrowszych i bardziej satysfakcjonujących relacji. Dzięki swojej wszechstronności i zdolności do dostosowania do różnorodnych potrzeb, terapia systemowa jest cennym narzędziem w polu psychoterapii, wspierającym ludzi w różnych aspektach ich życia.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line/