Terapia schematów jest formą psychoterapii, która integruje elementy terapii poznawczo-behawioralnej (CBT), psychodynamicznej, terapii skoncentrowanej na emocjach oraz innych podejść terapeutycznych, aby pomóc pacjentom zrozumieć i zmienić głęboko zakorzenione wzorce myślenia i zachowania, czyli schematy. 

Schematy to trwałe wzorce postrzegania siebie, innych i świata, które formują się we wczesnym dzieciństwie i są utrwalane przez powtarzające się doświadczenia w ciągu życia. Mogą mieć znaczący wpływ na funkcjonowanie emocjonalne, relacje i decyzje. Mogą być pomocne, ponieważ upraszczają przetwarzanie informacji i pomagają szybko reagować na otoczenie, ale mogą również mieć negatywny wpływ na życie jednostki, gdy stają się nieadekwatne.

Cele terapii schematów

  • terapia pomaga w identyfikacji destrukcyjnych wzorców myślenia i zachowania, które wpływają na życie pacjenta i jego relacje, 
  • uczy, jak przerwać cykl negatywnych schematów i reagować w zdrowszy, bardziej adekwatny sposób,
  • pomaga w rozwijaniu zdrowszych strategii radzenia sobie z emocjami, konfliktami i wyzwaniami życiowymi,
  • skupia się na naprawie deficytów emocjonalnych i potrzebach, które nie zostały zaspokojone we wczesnym dzieciństwie, poprzez techniki terapeutyczne..

Na czym polega terapia schematów?

Jak przebiega terapia schematów?

Terapia ta składa się z kilku kluczowych etapów:
– zrozumienia historii życia pacjenta,
– identyfikacji kluczowych schematów,
– ocena wpływu schematów na życie pacjenta,
– praca z emocjami związanych ze schematami, w tym na pracy z traumami i niezaspokojonymi potrzebami emocjonalnymi,
– wprowadzenie nowych, zdrowszych zachowań,
– praca nad budowaniem relacji,  w tym poprawa komunikacji i budowanie zdrowych granic.

Terapia schematów – dla kogo? 

Terapia schematów jest szczególnie skuteczna w leczeniu osób z zaburzeniami osobowości, przewlekłymi problemami emocjonalnymi, trudnościami w relacjach, a także dla tych, którzy nie odnieśli korzyści z bardziej tradycyjnych form terapii. Jest to podejście holistyczne, które stara się zmienić sposób myślenia pacjenta i zachowanie, oferując długotrwałą zmianę i rozwój osobisty.

Jakie są podstawowe założenia terapii schematów?

W jaki sposób terapia schematów pomaga zmieniać negatywne wzorce myślenia?

Terapia schematów opiera się na kilku podstawowych założeniach, a to niektóre z nich:

  1. Terapia zakłada istnienie wczesnodziecięcych schematów – trwałych, uogólnionych wzorców myślenia, odczuwania i zachowania, które kształtują się w dzieciństwie lub adolescencji na skutek interakcji z otoczeniem, szczególnie z opiekunami. Schematy te mają wpływ na późniejsze życie, kierując interpretacjami sytuacji i reakcjami emocjonalnymi.
  2. Założenie, że trwałe schematy powstają w wyniku niespełnienia podstawowych potrzeb emocjonalnych w dzieciństwie, takich jak bezpieczeństwo, stabilność, akceptacja, miłość.
  3. W terapii schematów duży nacisk kładzie się na budowanie relacji terapeutycznej, która może pomóc w modyfikacji szkodliwych schematów.
  4. Terapia schematów wykorzystuje szeroki zakres technik z różnych szkół terapeutycznych, w tym techniki poznawcze, behawioralne, eksperymentalne i interpersonalne.

Jak schematy wpływają na nasze życie?

Schematy kształtują sposób, w jaki interpretujemy zdarzenia, zachowania innych osób i różne sytuacje społeczne. Mogą one sprawiać, że pewne informacje są postrzegane jako bardziej znaczące lub zgodne z naszymi oczekiwaniami, podczas gdy inne są ignorowane lub pomijane. Ludzie mają tendencję do lepszego zapamiętywania informacji, które są zgodne z ich schematami. Informacje niepasujące do istniejących schematów mogą być trudniejsze do zapamiętania lub mogą być pamiętane w sposób zniekształcony, aby pasowały do tych schematów – w ten sposób mogą utrwalać się stereotypy i uprzedzenia oraz może to prowadzić do błędnych sądów i dyskryminacji. Schematy mogą także wpływać na wybory i decyzje, jakich dokonujemy, ponieważ skłaniają nas do działania w sposób, który jest zgodny z naszymi doświadczeniami. Na przykład, schemat dotyczący niepowodzeń może sprawić, że osoba unika nowych wyzwań z obawy przed porażką. Negatywne schematy, zwłaszcza te dotyczące postrzegania siebie i relacji z innymi, mogą przyczyniać się do problemów związanych z niską samooceną, lękiem, depresją oraz trudnościami w budowaniu zdrowych relacji.

Jak terapia schematów może pomóc w radzeniu sobie z traumą i problemami emocjonalnymi?

Terapia pomaga zidentyfikować istniejące schematy, zrozumieć, jak powstały i w jaki sposób wpływają na obecne życie. Uświadomienie sobie tych wzorców jest pierwszym krokiem do zmiany. Kładzie także duży nacisk na emocjonalne doświadczenia, co oznacza pracę z uczuciami związanymi ze schematami, a nie tylko z ich poznawczymi aspektami. Pozwala to na głębsze przetworzenie i uzdrowienie emocji związanych z traumą. Ponadto, pomaga zidentyfikować niespełnione potrzeby emocjonalne z dzieciństwa i pracuje nad znalezieniem zdrowych sposobów ich zaspokojenia w dorosłym życiu. Poprzez różne strategie, pomaga w zmianie zachowań wynikających ze szkodliwych schematów. Identyfikacja i zmiana schematów może prowadzić do budowania głębszych i bardziej satysfakcjonujących związków z innymi oraz znacząco przyczynić się do poprawy poczucia własnej wartości, autonomii i zdolności do radzenia sobie z wyzwaniami życiowymi.

Zapraszamy do skorzystania z oferty terapii schematów w MentalPath.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/kontakt/