Interwencja kryzysowa to natychmiastowe wsparcie w sytuacjach kryzysowych. Znajdź pomoc i poradnictwo, którego potrzebujesz, aby poradzić sobie z trudnymi chwilami. Zachęcamy do kontaktu i umówienia wizyty w MentalPath. 

Czym jest interwencja kryzysowa?

Interwencja kryzysowa to specjalistyczna forma pomocy psychologicznej, która jest wdrażana w sytuacjach kryzysowych, gdy pacjent doświadcza intensywnego, nagłego stresu lub traumy, przekraczającego możliwości samodzielnego poradzenia sobie z emocjami. Celem interwencji kryzysowej jest zapewnienie natychmiastowego wsparcia, aby pomóc w stabilizacji emocjonalnej i zminimalizowaniu potencjalne długoterminowych i negatywnych skutków kryzysu.

Co ma na celu interwencja kryzysowa? 

 • Pomoc pacjentowi w odzyskaniu równowagi emocjonalnej i stanu, w którym nie jest zagrożone jego bezpieczeństwo oraz może efektywnie funkcjonować.
 • Zrozumienie natychmiastowych potrzeb jednostki oraz potencjalnych zagrożeń dla jej zdrowia psychicznego i fizycznego.
 • Zapewnienie emocjonalnego wsparcia i praktycznej pomocy, które mogą obejmować zapewnienie bezpiecznej przestrzeni do rozmowy, wysłuchanie bez oceniania oraz okazanie zrozumienia.
 • Jeśli istnieje taka potrzeba, interwent kryzysowy może zaproponować zgłoszenie się pacjenta do dalszego specjalistycznego leczenia, takich jak psychoterapia długoterminowa, grupy wsparcia, czy pomoc farmakologiczna (np. wizyta u lekarza psychiatry).

Interwencja kryzysowa – dla kogo?

Sytuacje kwalifikujące się do interwencji kryzysowej mogą obejmować:

 • katastrofy naturalne (np. trzęsienia ziemi, powodzie)
 • wypadki i nagłe zdarzenia traumatyczne
 • doświadczenie przemocy (np. domowej, seksualnej)
 • nagłe straty bliskich osób
 • myśli samobójcze lub chęć ich realizacji 
 • gwałtowne zmiany w życiu osobistym lub zawodowym prowadzące do intensywnego stresu
 • pomoc pacjentom z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak schizofrenia, zaburzenia afektywne dwubiegunowe czy ciężkie depresje, które doświadczają nagłego pogorszenia swojego stanu

Kto prowadzi interwencję kryzysową? 

Interwencja kryzysowa wymaga od specjalisty szerokiej wiedzy i umiejętności, w tym zdolności do szybkiego oceniania sytuacji, komunikacji w warunkach stresu, a także elastyczności w dostosowywaniu metod wsparcia do indywidualnych potrzeb osoby doświadczającej kryzysu. Interwencje te mogą być realizowane przez wyszkolonych profesjonalistów, takich jak psychologowie, pracownicy socjalni, psychiatrzy, a także przez pracowników służb ratunkowych czy wolontariuszy przeszkolonych w udzielaniu pierwszej pomocy psychologicznej.

W jaki sposób interwencja kryzysowa różni się od psychoterapii?

Interwencja kryzysowaPsychoterapia 
Czas trwania Zazwyczaj krótkoterminowa, skupia się na natychmiastowej stabilizacji stanu psychicznego pacjenta.Zazwyczaj jest to długoterminowa współpraca, z regularnymi wizytami.
CeleZłagodzenie bezpośredniego stresu, zapewnienie wsparcia i zabezpieczenia, przywrócenie równowagi psychicznej.Zrozumienie głębszych przyczyn problemów, leczenie zaburzeń, wspieranie długoterminowego rozwoju.
MetodyBezpośrednie, zorientowane na działanie, takie jak ocena ryzyka, deeskalacja emocjonalna, planowanie bezpieczeństwa.Szeroki zakres metod terapeutycznych i ich zróżnicowanie, uzależnione od nurtów terapeutycznych. 
KontekstSytuacje nagłe, np. po próbie samobójczej, przemocy domowej, traumatycznych wydarzeniach.Bardziej ustabilizowane środowisko, umożliwiające zaangażowanie się w długotrwały proces terapeutyczny.
Rola specjalisty Aktywna i dyrektywna, skoncentrowana na zarządzaniu kryzysem i podtrzymaniu bezpieczeństwa klienta. Praca w relacji z klientem, wspieranie samorozwoju, samozrozumienia i rozwiązywania problemów.

Kiedy zdecydować się na interwencję kryzysową?

Interwencja kryzysowa jest skierowana do każdego, kto znajduje się w aktualnym stanie kryzysu, wymagającym natychmiastowego wsparcia, aby zapobiec dalszemu pogorszeniu się sytuacji i pomóc w powrocie do równowagi psychicznej i emocjonalnej.

Decyzja o skorzystaniu z interwencji kryzysowej może być kluczowa w wielu sytuacjach, mogą to być:

 • Zagrożenie samobójstwem lub samookaleczeniem, natychmiastowa interwencja kryzysowa jest niezbędna do ochrony życia i zdrowia.
 • Osoby doświadczające przemocy domowej, nadużyć fizycznych, seksualnych lub emocjonalnych mogą potrzebować interwencji kryzysowej, aby zapewnić sobie wsparcie w przezwyciężaniu traumy.
 • Nagłe i intensywne reakcje na stresujące wydarzenia, takie jak śmierć bliskiej osoby, katastrofy naturalne, wypadki lub diagnoza poważnej choroby. Interwencja kryzysowa może pomóc osobom w radzeniu sobie z intensywnymi emocjami i zapobiegać długoterminowym problemom związanym ze zdrowiem psychicznym.
 • Gdy pacjent ze zdiagnozowanym zaburzeniem psychicznym doświadcza nagłego pogorszenia stanu, interwencja kryzysowa może zapobiec eskalacji i wspomóc stabilizację.
 • Nagłe kryzysy związane z nadużyciem substancji, takie jak przedawkowanie lub głęboki kryzys psychologiczny wywołany substancjami, wymagają szybkiego działania.

Dlaczego warto zdecydować się na interwencję kryzysową?

Wczesna interwencja może zapobiec pogłębianiu się kryzysu i pojawieniu się poważniejszych problemów, ponadto zapewnia natychmiastową pomoc w sytuacjach zagrożenia życia lub zdrowia. Interwencja kryzysowa dostarcza niezbędnego wsparcia emocjonalnego, pomagając pacjentowi przetrwać najtrudniejsze momenty. Może stanowić początek długoterminowej opieki i terapii, umożliwiając rozpoczęcie procesu leczenia i odzyskania dobrostanu psychicznego.

Jeśli znajdujesz się w trudnym momencie swojego życia, pamiętaj, że nie musisz przechodzić przez to sam. W Mental Path oferujemy profesjonalną interwencję kryzysową, prowadzoną przez wykwalifikowanych specjalistów. Nasz zespół jest gotowy, aby zapewnić Ci bezpieczną przestrzeń, w której możesz wyrazić swoje obawy, lęki oraz pracować nad znalezieniem najlepszych sposobów radzenia sobie ze stresem. 

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/kontakt/