W dzisiejszych czasach, kiedy życie jest pełne wyzwań i stresów, poszukujemy skutecznych metod radzenia sobie z trudnościami emocjonalnymi i psychicznymi. Jedną z takich metod, która zyskała uznanie wśród specjalistów, jest psychoterapia dialektyczno-behawioralna (DBT). W artykule postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania dotyczące tej formy terapii, by pomóc Ci zrozumieć, czym jest DBT i komu może przynieść najwięcej korzyści.

Czym jest psychoterapia dialektyczno-behawioralna (DBT)?

Psychoterapia dialektyczno-behawioralna (DBT) to forma terapii poznawczo-behawioralnej, która została opracowana przez Marsha M. Linehan w latach 80. XX wieku, głównie jako metoda leczenia osób z zaburzeniami osobowości z pogranicza (borderline personality disorder, BPD). Od tego czasu jej zastosowanie zostało rozszerzone na różne inne zaburzenia psychiczne i problemy emocjonalne. DBT łączy w sobie techniki poznawcze i behawioralne z filozofią dialektyczną, która akcentuje znaczenie akceptacji i zmiany.

DBT jest szczególnie efektywna w pracy z osobami, które doświadczają silnych emocji i mają trudności z ich regulacją, co często prowadzi do autodestrukcyjnych zachowań, problemów w relacjach interpersonalnych i trudności w funkcjonowaniu w codziennym życiu. Dzięki swojemu kompleksowemu podejściu, DBT oferuje narzędzia nie tylko do radzenia sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami, ale także do budowania bardziej satysfakcjonującego życia opartego na własnych wartościach i celach.

Jakie są główne składniki DBT?

Główne składniki psychoterapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) obejmują cztery kluczowe moduły, które są zaprojektowane, by nauczyć pacjentów umiejętności radzenia sobie z emocjami, budowania zdrowych relacji i lepszego funkcjonowania w życiu codziennym. Przedstawiamy je w poniższej tabeli.

Składnik DBTOpis
Uważność (Mindfulness)Uważność jest podstawą DBT, pomagającą pacjentom skupić się na teraźniejszości i akceptować swoje doświadczenia bez oceny. Celem jest rozwijanie większej świadomości swoich myśli, uczuć i reakcji ciała w celu lepszego zarządzania nimi.
Regulacja emocjiTen moduł naucza, jak identyfikować i nazywać emocje, zrozumieć ich przyczyny i skutki, a także jak zmniejszać podatność na negatywne emocje. Uczy również, jak zwiększać pozytywne doświadczenia emocjonalne i zmieniać negatywne emocje, które nie służą zdrowiu psychicznemu.
Tolerancja dyskomfortuSkupia się na radzeniu sobie z trudnymi emocjami i sytuacjami bez prób unikania czy zmieniania ich. Celem jest nauczenie pacjentów umiejętności przetrwania kryzysowych momentów i tolerowania bólu w trudnych sytuacjach, zamiast uciekania się do autodestrukcyjnych zachowań.
Umiejętności interpersonalneModuł ten koncentruje się na nauczaniu skutecznych strategii w zakresie komunikacji, asertywności i rozwiązywania problemów w relacjach z innymi. Pomaga w budowaniu i utrzymywaniu zdrowych, zrównoważonych relacji oraz w stawianiu i poszanowaniu granic osobistych i innych.

Te cztery moduły współpracują ze sobą, aby zapewnić kompleksowe podejście do leczenia, kładąc szczególny nacisk na rozwijanie umiejętności potrzebnych do radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, poprawy relacji interpersonalnych i ogólnego funkcjonowania. DBT wymaga aktywnego uczestnictwa w nauce i stosowaniu tych umiejętności w życiu codziennym, zarówno podczas sesji terapeutycznych, jak i poza nimi.

Dla kogo przeznaczona jest DBT?

Psychoterapia dialektyczno-behawioralna (DBT) została pierwotnie opracowana dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości z pogranicza (BPD), charakteryzujące się intensywnymi wahaniem nastrojów, problemami w relacjach interpersonalnych, obrazem siebie oraz często zachowaniami autodestrukcyjnymi, w tym myślami samobójczymi. Jednakże, dzięki swojej efektywności, zakres zastosowania DBT rozszerzył się i obecnie terapia ta jest polecana szerokiemu spektrum osób z różnorodnymi trudnościami i zaburzeniami psychicznymi:

 • Zaburzenia emocjonalne i regulacji emocji – osoby, które mają trudności z regulacją emocji, mogą znacznie skorzystać na umiejętnościach nauczanych w DBT, takich jak uważność, tolerancja dyskomfortu, regulacja emocji oraz budowanie efektywnych relacji interpersonalnych.
 • Zaburzenia lękowe – DBT może pomóc osobom z zaburzeniami lękowymi w zarządzaniu lękiem poprzez techniki uważności i radzenia sobie z trudnymi emocjami bez unikania.
 • Zaburzenia nastroju – pacjenci cierpiący na depresję czy zaburzenia afektywne dwubiegunowe mogą skorzystać na umiejętnościach regulacji emocji i strategiach radzenia sobie z kryzysami, zmniejszając tym samym nasilenie objawów i poprawiając jakość życia.
 • Zaburzenia odżywiania – DBT znajduje zastosowanie w leczeniu zaburzeń odżywiania, pomagając w rozwoju zdrowszego stosunku do jedzenia i własnego ciała, oraz w radzeniu sobie z emocjami, które mogą prowadzić do niezdrowych zachowań żywieniowych.
 • Uzależnienia – osoby borykające się z uzależnieniami mogą nauczyć się, jak radzić sobie z pragnieniami i emocjami prowadzącymi do nadużywania substancji, a także jak budować zdrowe, wspierające relacje i lepiej radzić sobie z codziennymi wyzwaniami.
 • Zaburzenia postraumatyczne (PTSD) – DBT może być pomocna w leczeniu PTSD, zwłaszcza w aspektach związanych z regulacją emocji i radzeniem sobie z trudnymi, traumatycznymi wspomnieniami.
 • Samookaleczanie i myśli samobójcze – DBT jest skuteczna w redukcji zachowań autoagresywnych i myśli samobójczych, ucząc bezpieczniejszych sposobów radzenia sobie z bólem emocjonalnym.

Podsumowując, DBT jest terapią elastyczną, skierowaną do szerokiej grupy osób z różnorodnymi problemami psychicznymi. Jej głównym celem jest nauka umiejętności radzenia sobie z emocjami, poprawa funkcjonowania w relacjach interpersonalnych i zwiększenie jakości życia.

Jak wygląda terapia DBT?

Terapia dialektyczno-behawioralna (DBT) jest kompleksowym programem leczenia, który składa się z dwóch kluczowych komponentów, zaprojektowanych tak, aby wspólnie wspierać proces terapeutyczny i umożliwić uczestnikom rozwijanie i stosowanie nowych umiejętności. Główne elementy składowe terapii DBT to:

 • Sesje indywidualne – podczas sesji indywidualnych pacjent pracuje bezpośrednio z terapeutą DBT. Celem tych spotkań jest omówienie wyzwań, z jakimi pacjent się zmaga, oraz pracowanie nad strategiami radzenia sobie z trudnościami w oparciu o umiejętności nabyte w ramach DBT. Sesje indywidualne pozwalają na głębszą pracę nad problemami i dostosowanie technik DBT do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 • Trening umiejętności w grupie – grupowy trening umiejętności stanowi fundamentalny element DBT. W ramach tych spotkań uczestnicy uczą się i ćwiczą konkretne umiejętności podzielone na cztery główne moduły: uważność, regulację emocji, tolerancję dyskomfortu oraz umiejętności interpersonalne. Sesje grupowe umożliwiają wymianę doświadczeń i wsparcie między uczestnikami, co jest ważnym elementem procesu terapeutycznego.

Program DBT jest zazwyczaj realizowany w cyklu trwającym od 6 do 12 miesięcy, choć może być dostosowany do indywidualnych potrzeb pacjenta. Kluczowym aspektem DBT jest zaangażowanie uczestników w proces terapeutyczny, zarówno podczas sesji, jak i poprzez regularne stosowanie nabytych umiejętności w codziennym życiu. Dzięki temu pacjenci mogą osiągnąć znaczącą poprawę w zakresie radzenia sobie z emocjami, relacjami interpersonalnymi i ogólną jakością życia.

Jakie korzyści może przynieść uczestnictwo w DBT?

Uczestnictwo w psychoterapii dialektyczno-behawioralnej (DBT) może przynieść wiele korzyści osobom borykającym się z różnymi problemami psychicznymi, szczególnie tym, którzy doświadczają trudności w regulacji emocji, zachowaniach autodestrukcyjnych, zaburzeniach osobowości, a także w radzeniu sobie ze stresem i budowaniu zdrowych relacji. Poniżej przedstawiamy niektóre z głównych korzyści płynących z uczestnictwa w DBT:

 • Lepsza regulacja emocji – DBT pomaga uczestnikom lepiej rozumieć i zarządzać swoimi emocjami, co prowadzi do zmniejszenia impulsywnych reakcji i poprawy ogólnego samopoczucia.
 • Zwiększona umiejętność radzenia sobie ze stresem – dzięki technikom, takim jak uważność i tolerancja dyskomfortu, uczestnicy uczą się efektywniejszych sposobów radzenia sobie ze stresem i trudnymi sytuacjami życiowymi.
 • Poprawa umiejętności interpersonalnych – DBT kładzie duży nacisk na rozwijanie zdrowych relacji interpersonalnych poprzez naukę asertywności, komunikacji i umiejętności budowania i utrzymywania relacji.
 • Redukcja autodestrukcyjnych zachowań – terapia ta jest szczególnie skuteczna w zmniejszaniu zachowań autoagresywnych, w tym samookaleczeń i myśli samobójczych, poprzez nauczanie alternatywnych strategii radzenia sobie w kryzysie.
 • Poprawa jakości życia – DBT może prowadzić do znaczącej poprawy w zakresie ogólnej jakości życia, zwiększając poczucie własnej wartości, zadowolenia z życia i stabilności emocjonalnej.
 • DBT jest skuteczna w leczeniu szerokiego zakresu zaburzeń psychicznych, w tym zaburzeń osobowości, depresji, zaburzeń lękowych, zaburzeń odżywiania i uzależnień, pomagając w lepszym zarządzaniu objawami i poprawie funkcjonowania.
 • Nauka uważności – uważność (mindfulness) jest jednym z kluczowych komponentów DBT, uczącym, jak żyć w chwili obecnej, co może prowadzić do zwiększenia świadomości siebie i swojego otoczenia oraz do głębszego poczucia spokoju i akceptacji.
 • Wsparcie i zrozumienie – grupowy format treningu umiejętności w DBT zapewnia wsparcie społecznościowe i zrozumienie ze strony innych uczestników, co jest często cenne dla osób czujących się izolowanymi ze swoimi problemami.

Korzyści z DBT mogą znacząco wpłynąć na zdolność do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami, prowadząc do bardziej stabilnego i satysfakcjonującego życia. Kluczem do skuteczności DBT jest jednak aktywne i zaangażowane uczestnictwo w procesie terapeutycznym, zarówno podczas sesji, jak i w codziennym życiu.

Podsumowanie

Psychoterapia dialektyczno-behawioralna jest cenną i skuteczną formą wsparcia dla osób zmagających się z różnorodnymi problemami emocjonalnymi i psychicznymi. Dzięki połączeniu technik poznawczych, behawioralnych oraz nauki uważności i akceptacji, DBT oferuje kompleksowe narzędzia, które mogą pomóc w osiągnięciu stabilności emocjonalnej i poprawie jakości życia. Jeśli borykasz się z trudnościami w regulacji emocji lub innymi wyzwaniami psychicznymi, DBT może być właściwą drogą do zdrowszego i bardziej zrównoważonego życia.

W celu umówienia konsultacji

zadzwoń pod +48 (22) 115 16 87

lub skontaktuj się poprzez e-mail: recepcja@mentalpath.pl

Zachęcamy również do rejestracji poprzez formularz online: https://mentalpath.pl/zapisy-on-line/