W świecie psychoterapii, pełnym różnorodnych metod i podejść, terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) wyróżnia się swoim unikalnym podejściem do trudności psychicznych. ACT, należąca do tzw. terapii trzeciej fali w ramach terapii poznawczo-behawioralnych, koncentruje się nie tyle na eliminacji trudnych myśli czy uczuć, ile na zmianie relacji, jaką mamy z nimi. Na czym polega ACT i jakie korzyści może przynieść?

Kiedy warto skorzystać z terapii ACT?

Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) może być stosowana w różnych sytuacjach, zarówno w kontekście problemów psychicznych, jak i wyzwań życiowych. W jakich sytuacjach bywa pomocna?

  • Przewlekły ból – ACT jest często stosowana w przypadkach przewlekłego bólu, gdzie tradycyjne metody leczenia nie przynoszą wystarczającej ulgi. Pomaga pacjentom rozwijać akceptację wobec bólu, zmniejszając tym samym jego wpływ na codzienne funkcjonowanie i poprawiając jakość życia.
  • Zaburzenia lękowe – w przypadkach lęku, ACT pomaga osobom zmniejszyć walkę z lękowymi myślami i uczuciami, ucząc ich, jak można żyć pełnią życia mimo obecności lęku. Terapia skupia się na tym, aby nie pozwalać, aby strach kontrolował wybory życiowe pacjenta.
  • Zaburzenia obsesyjno-kompulsywne (OCD) – pacjenci z OCD mogą skorzystać z ACT, ucząc się akceptować swoje obsesyjne myśli bez potrzeby angażowania się w kompulsywne działania mające na celu ich neutralizację.
  • Stres i wypalenie zawodowe – ACT może być użyteczna w radzeniu sobie ze stresem i wypaleniem zawodowym, pomagając zrozumieć, co jest dla nich naprawdę ważne i jak mogą wdrażać zmiany w swoim życiu zawodowym i prywatnym, aby odzyskać równowagę i zadowolenie.
  • Radzenie sobie ze zmianami życiowymi i stratą – ACT wspiera osoby przechodzące przez duże zmiany życiowe lub żałobę, pomagając im zaakceptować swoje uczucia.
  • Zarządzanie emocjami – osoby, które mają trudności z regulacją emocji, mogą skorzystać na nauczeniu się, jak akceptować swoje emocje bez reagowania na nie w destrukcyjny sposób, co jest jednym z kluczowych elementów ACT.

Podsumowując, ACT jest szczególnie skuteczna, gdy tradycyjne podejścia terapeutyczne skupiające się na zmianie negatywnych myśli i uczuć okazują się niewystarczające. 

Podstawowe założenia ACT

ACT opiera się na kilku kluczowych filarach, które razem tworzą strukturę pomagającą pacjentom radzić sobie z problemami. Centralnym elementem jest akceptacja, czyli umiejętność przyjmowania własnych myśli i uczuć bez prób ich zmieniania. Innym ważnym aspektem jest zaangażowanie w działania, które są zgodne z własnymi wartościami – to właśnie daje kierunek i sens naszym działaniom.

Akceptacja – co to naprawdę znaczy?

W kontekście ACT akceptacja nie oznacza rezygnacji czy poddania się. To raczej świadome zezwolenie sobie na odczuwanie bólu, nieprzyjemności, a także innych emocji bez nadmiernej reakcji obronnej. Akceptacja to uznawanie, że „to co jest, to jest” i choć może być to trudne, to jest częścią życia. Taka postawa może prowadzić do zmniejszenia cierpienia, ponieważ przestajemy walczyć z własnymi myślami i uczuciami.

Zaangażowanie w wartości

Drugim równie ważnym komponentem ACT jest zaangażowanie w życie zgodne z osobistymi wartościami. Wartości te są traktowane jako kompas kierujący naszymi działaniami. Praca z terapeutą często polega na odkrywaniu i klarowaniu, co jest dla nas najważniejsze – może to być rodzina, praca, zdrowie, rozwój osobisty czy przyjaźń. Ważne jest, że działania te nie są celami samymi w sobie, ale sposobami na codzienne życie w zgodzie z tym, co uznajemy za ważne.

Mindfulness i defuzja poznawcza

ACT mocno korzysta z technik mindfulness (uważności), które uczą nas obserwowania doświadczeń z chwilowej perspektywy, bez automatycznego reagowania. Praktyki te pomagają w rozwoju tzw. defuzji poznawczej, czyli procesu zmniejszania identyfikacji z naszymi myślami. Defuzja umożliwia spojrzenie na myśli tak, aby nie miały bezpośredniego wpływu na nasze działania.

Jak ACT pomaga w praktyce?

Poprzez integrację akceptacji, zaangażowania w wartości, mindfulness i defuzji, ACT pomaga osobom radzić sobie z trudnościami życiowymi takimi jak choroby chroniczne, lęki, depresje czy stres. Terapia nie dąży do „naprawienia” człowieka, lecz do wspierania go w budowaniu satysfakcjonującego życia, pomimo bólu psychicznego czy fizycznego.

Terapia akceptacji i zaangażowania to podejście, które stawia na poczucie własnej wartości i zgodność życia z ustalonymi wartościami. Nie obiecuje łatwego rozwiązania problemów, ale oferuje narzędzia, dzięki którym można nauczyć się żyć pełnią życia, nawet w obliczu trudności. Jeśli szukasz sposobu na to, by lepiej radzić sobie z życiowymi wyzwaniami, ACT może okazać się właściwą drogą.