Spektrum autyzmu – szkolenie dla rodziców i opiekunów

ASD/ Zespół Aspergera – teoria, obszary terapii i wspieranie rozwoju.

Szkolenie dla RODZICÓW I OPIEKUNÓW dzieci z diagnozą Spektrum Zaburzeń Autystycznych (ASD)

Termin: 10.02.2024r. (sobota), godz. 9:00-16:00

Zapraszamy rodziców oraz opiekunów na szkolenie „ASD/ Zespół Aspergera – Teoria i obszary terapii i wspieranie rozwoju”.

Warsztaty skierowane są do rodziców dziecka z diagnozą spektrum zaburzeń autystycznych (ASD) lub podejrzewających u dziecka zaburzenia rozwojowe, którzy chcą zdobyć podstawową wiedzę z zakresu ASD/ Zespołu Aspergera.

Tematyka szkolenia:

  • Omówienie kryteriów diagnostycznych- zmiany i różnice w nowej klasyfikacji diagnostycznej ICD11.
  • Omówienie specyfiki funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dziecka z Zespołem Aspergera.
  • Omówienie specyfiki funkcjonowania dziewczynek z Zespołem Aspergera
  • Współpraca ze szkołą i przedszkolem dziecka z Zespołem Aspergera
  • Praktyczne wskazówki i metody terapii dziecka z ZA (terapia indywidualna, Trening Umiejętności Społecznych)

7 h praktycznego szkolenia prowadzonego przez Agatę RymarczukKlaudię Owczarczyk– psycholożki, psychoterapeutki dzieci i młodzieży specjalizujące się w pracy z dziećmi z Zespołem Aspergera.

Uczestnicy otrzymają:
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia.
Materiały dydaktyczne ze szkolenia.

 Cena szkolenia:

  • 350zł/ rodzic, opiekun
  • 550 zł/para rodzicielska(w cenie szkolenia zapewniamy materiały dydaktyczne, drobny poczęstunek i napoje)

Gdzie?
Mental Path, Ul. Puławska 12/10 Warszawa (przy Placu Unii Lubelskiej)

Zapisy: kontakt@pracowniaetapy.pl, wysyłając zgłoszenie prosimy o podanie wieku dziecka oraz telefonu kontaktowego.

*ilość miejsc ograniczona