specjaliści

Adriana Grabowska

Adriana Grabowska

psycholog, psychoterapeuta, psycholog sportu

Adriana Grabowska

Adriana Grabowska jest absolwentką psychologii na Uniwersytecie SWPS w Warszawie, na UW studiowała podyplomowo na kierunku Diagnoza Kliniczna Dziecka i jego Rodziny oraz uczyła się psychoterapii systemowej w WTTS.

Jest absolwentką szkoleń w zakresie psychologii sportu (prowadzonych m.in. przez Jana Blecharza, Marka Graczyka czy Beatę Mieńkowską).

Aktualnie jest w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie poznawczo-behawioralnym w Instytucie Poznawczym (szkolenie akredytowane przez PolskieTowarzystwo Terapii Poznawczej i Behawioralnej).

Doświadczenie zdobywała odbywając praktyki w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, odbyła staże kliniczne w Centrum Psychoterapii SWZPZPOZ przy ul. Dolnej 42 oraz w Zakładzie Seksuologii Klinicznej Instytutu Seksuologii PTS. Pracowała z dorosłymi, dziećmi i rodzinami w prywatnym gabinecie zajmując się psychoterapią, poradnictwem w obszarze psychologii sportu, wspieraniem rozwoju dziecka i wspieraniem rozwoju kompetencji rodzicielskich. Posiada kompetencje do prowadzenia integracji sensorycznej oraz treningów słuchowych (np. metodą Tomatisa czy Neuroflow).

W swojej praktyce Adriana Grabowska pracuje z pacjentami z problematyką:

  • obniżonego nastroju
  • zaburzeń lękowych
  • trudności w relacjach interpersonalnych
  • zaburzeń osobowości

Prowadzi także poradnictwo w zakresie psychologii sportu.

Pracuje pod stałą superwizją.

Nasi Specjaliści